Mamy 15107

przykładowe prace

...
...największy zbiór zawierający

gotowe wzory prac

w sieci!
logo PraceDyplomowe.edu.pl

   katalog gotowych wzorów

zdjecie-przykladowa-praca-prace-dyplomowe-edu-pl zdjecie-wzor-pracy-prace-dyplomowe-edu-pl zdjecie-gotowa-praca-prace-dyplomowe-edu-pl
Tu przeszukasz całą bazę prac w sposób szybki i zautomatyzowany.
Zobacz prace podzielone tematami:

ZAŁĄCZNIKI
w pracach licencjackich, magisterskich, dyplomowych.


   Szanowni Czytelnicy, w poprzednich rozdziałach opisywaliśmy elementy, które powinny się znaleźć na końcu pracy dyplomowej. Mowa tutaj o Spisie materiałów graficznych oraz Wykazie aktów prawnych.
   Teraz przejdziemy do Załączników, które stanowią uzupełnienie pracy dyplomowej (pracy inżynierskiej, pracy magisterskiej, pracy inżynierskiej).

   Załączniki (Aneks): służą do polepszenia wyrazistości konstrukcji/układu, przykładowo pracy magisterskiej (dzieje się tak za sprawą celowego wyłączenia treści pobocznych opisywanego wywodu), czyli pomagają w zachowaniu ciągłości tekstu.
   Zatem wszystkie dokumenty o charakterze pomocniczym, które są zbyt obszerne - by móc je umieścić w samym tekście pracy, a jednocześnie nie są niezbędne do zrozumienia treści pracy dyplomowej; powinny się znaleźć na jej końcu.
  Przykłady dokumentów, które mogłyby zakłócić przejrzystość pracy dyplomowej (pracy inżynierskiej, pracy magisterskiej, pracy inżynierskiej) i zaliczane są do załączników:
 • kopie: reklam, druków firmowych, ankiet, kwestionariuszy,...itp..,
 • szczegółowe dane statystyczne, które dotyczą badań (na przykład: wskaźniki trafności i rzetelności, rozkłady odpowiedzi,...itp...),
 • wyniki badań,
 • protokoły badań,
 • raporty z obserwacji,
 • wydruki obliczeń,
 • dokumenty i procedury wewnętrzne badanego podmiotu (mogą być podawane w całości lub we fragmentach),
 • kwestionariusz badawczy,
 • wyciągi z aktów prawnych,
 • noty aplikacyjne,
 • plany terenu oraz budynków,
 • schematy (na przykład schemat organizacyjny jakiejś instytucji),
 • elementy technicznej dokumentacji urządzenia,
 • karty techniczne,
 • listingi programów,
 • rysunki projektowe,
 • tabele, rysunki/ilustracje; które reprezentują obszerne dane i/lub zagrażają zaburzeniem ciągłości tekstu,
 • itp...
   Aneks nie zawsze jest konieczny. Wyżej wymienione dokumenty można dołączyć do pracy dyplomowej (pracy inżynierskiej, pracy magisterskiej, pracy inżynierskiej), gdy pełnią istotną rolę dokumentów źródłowych i pomagają w podkreśleniu, że analiza jest obiektywna.
   Sama forma załączników oraz ich liczba, musi być szczegółowo omówiona z promotorem Waszej pracy dyplomowej.

   Uwaga!:
   Wiemy z naszego wieloletniego doświadczenia, że Studenci używają Aneksu do poszerzenia (zwiększenia liczby stron) pracy dyplomowej. Niestety kończy się to pogorszeniem jakości samej pracy, gdyż często zamieszczane są w niej niespójne i kompletnie niepotrzebne materiały (co jest niemile widziane w oczach promotora oraz komisji egzaminacyjnej).
   Zalecamy Wam zatem, aby aneks nie zajmował więcej niż 1/3 części pisanej przez Was, na przykład pracy magisterskiej (załączniki tylko w uzasadnionych przypadkach, mogą zajmować więcej miejsca).
  Jak należy opracowywać aneksy w pracach dyplomowych (pracach licencjackich, pracach magisterskich, pracach inżynierskich)? Zasady ogólne:
 • Każdy załącznik, który zostaje umieszczony w pracy dyplomowej, musi rozpoczynać się na nowej stronie.
 • Jeżeli występuje znaczna ilość załączników, to musi je wtedy poprzedzać Spis załączników/Spis aneksów - umieszczony za Spisem treści. W Spisie aneksów podaje się numer i tytuł danego załącznika.
 • Załączniki muszą posiadać tytuł, który będzie sie zgadzał z adnotacją zawartą w Spisie załączników.
 • Załączniki powinny zostać opisane jako, na przykład: Załącznik 1, Załącznik 2, Załącznik 3,..itd...(w prawym górnym rogu pracy, nad tytułem załącznika) i w ten sposób są numerowane. Zatem załączniki nie posiadają osobnej numeracji - jako strony pracy dyplomowej.
 • Załączniki powinny być umieszczone w kolejności zgodnej z kolejnością rozdziałów opisanych w pracy dyplomowej (pracy inżynierskiej, pracy magisterskiej, pracy inżynierskiej).
 • Na końcu opracowywanego Aneksu, należy go poprzeć źródłem, z jednoczesnym uwzględnieniem pozycji bibliograficznych (na bazie których został przygotowany lub odtworzony).

   Podsumowując, w aneksie należy zamieścić takie materiały, których przytoczenie w tekście głównym pracy dyplomowej, byłoby niewskazane - ze względów zarówno technicznych, jak i merytorycznych.
   Natomiast głównym celem załączników jest zachowanie ciągłości tekstu i przejrzystości pracy dyplomowej (pracy inżynierskiej, pracy magisterskiej, pracy inżynierskiej).   Czytaj dalej - " Oświadczenie samodzielności".
Spis zawartości.
I. Wprowadzenie.
II. Podejmujemy decyzje.
III. Od czego zacząć pisanie pracy?
IV. Struktura pracy dyplomowej.
V. Techniczne opracowanie pracy.
VI. Estetyka pracy dyplomowej.
VII. Regulacje regulaminowe.
Szybkie i wygodne płatności.
dostepne formy płatności


Zastrzegamy, iż wzorcowe prace magisterskie, prace licencjackie, prace dyplomowe, prace podyplomowe, prace inżynierskie, prace semestralne, prace zaliczeniowe, referaty, biznes plany, plany marketingowe i inne opracowania jakie oferujemy mają wyłącznie charakter informacyjny. Każda praca magisterska, licencjacka, inżynierska lub inna praca dyplomowa zakupiona w serwisie musi być traktowana wyłącznie jako wzór, przykład do przygotowania własnej pracy naukowej, przyspieszjąc tym samym proces pisania pracy całkowicie zgodny z obowiązującym w Polsce prawem. Nie bierzemy odpowiedzialności za konsekwencje związane z wykorzystaniem przesłanych przez nas prac. Należy pamiętać o przestrzeganiu obowiązujących przepisów Prawa Autorskiego oraz Art. 272


Korzystanie z serwisu oznacza akceptację regulaminu.
Copyright © by PraceDyplomowe.edu.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone.