Mamy 13984

przykładowe prace

...
...największy zbiór zawierający

gotowe wzory prac

w sieci!
logo PraceDyplomowe.edu.pl

   katalog gotowych wzorów

zdjecie-przykladowa-praca-prace-dyplomowe-edu-pl zdjecie-wzor-pracy-prace-dyplomowe-edu-pl zdjecie-gotowa-praca-prace-dyplomowe-edu-pl
Tu przeszukasz całą bazę prac w sposób szybki i zautomatyzowany.
Zobacz prace podzielone tematami:

ZAKOŃCZENIE, PODSUMOWANIE I WNIOSKI W PRACY
licencjackiej, magisterskiej, dyplomowej.   Drodzy Czytelnicy, po napisaniu części głównej pracy licencjackiej, pracy magisterskiej czy też pracy inżynierskiej, nastał moment na dokonanie podsumowania i wyciągnięcia wniosków z Waszych pisarskich dokonań.
   Napisanie wstępu i zakończenia powszechnie uważane są za najtrudniejsze. Dlatego też postanowiliśmy Wam pomóc i udzielić w tym artykule - cennych wskazówek dotyczących pisania podsumowania pracy dyplomowej.

   Zakończenie jest niezwykle ważnym elementem, na przykład w pracy magisterskiej, ponieważ stanowi jej uwieńczenie; czyli zestawienie wniosków płynących z poszczególnych rozdziałów i przeprowadzonych badań (inaczej mówiąc - podsumowanie, to pewnego rodzaju klamra, która spina pracę dyplomową w całość).
   Musicie wiedzieć, że wiele osób rozpocznie czytanie Waszego "dzieła" właśnie od wprowadzenia i zakończenia. Dlatego też już na samym wstępie zaznaczamy, że dobrze napisane zakończenie musi być: klarowne, przejrzyste, zwięzłe, krótkie oraz opisane w sposób interesujący; dzięki czemu zachęci przyszłych czytelników Waszej pracy dyplomowej (na przykład - recenzenta) do przeczytania jej całej treści. Zatem, podczas pisania zakończenia, postarajcie się wykazać, przykładowo: kompetencjami w opisywanej dziedzinie, pisarskimi umiejętnościami, ...elokwencją..., itp.

   Prawidłowo napisane zakończenie, powinno stanowić finalne podsumowanie treści merytorycznej, na przykład: pracy licencjackiej, pracy magisterskiej czy też pracy inżynierskiej. Ogólnie rzecz ujmując, zakończenie musi odnosić się do całego tekstu pracy dyplomowej oraz obejmować wszystkie jej następujące części: analizę literatury, metodologię badań własnych, opis środowiska, które badaliście oraz badania własne z wynikami.
  Co dokładnie należy zawrzeć w zakończeniu pracy dyplomowej (pracy licencjackiej, pracy magisterskiej, pracy inżynierskiej)?:
 • Nawiązać do tematu, przedmiotu pracy dyplomowej i hipotezy (należy tu, w sposób krótki i zwięzły, przedstawić treść pracy - czyli powrócić do tego o czym pisaliście; a dokładnie do: tematu, przedmiotu pracy oraz do wcześniej postawionej hipotezy - podlegającej weryfikacji).
 • Przedstawić cel pracy dyplomowej (należy tutaj dokładnie przywołać cel Waszej pracy oraz napisać chociaż w jednym zdaniu czy udało Wam się ten cel zrealizować).
 • Krótko i rzeczowo podsumować poszczególne rozdziały (chodzi tu o zwięzłe nakreślenie tego, o czym pisaliście w kolejnych rozdziałach i jakie wnioski z nich wysnuliście. Jeśli praca miała charakter badawczy dobrze jest wymienić zastosowane metody badawcze oraz ich sprawdzalność i uzyskane dzięki nim efekty. Należy tutaj także zawrzeć krótki opis wykorzystanej w Waszej pracy licencjackiej, pracy magisterskiej czy też pracy inżynierskiej - literatury oraz zaznaczyć, która książka była szczególnie ważna podczas powstawania Waszego dzieła..., bez jakiego autora jego napisanie byłoby niemożliwe,..itp...).
 • Przedstawić tezę (w zakończeniu powinno się znaleźć wyraźne zaakcentowanie tezy, jako ostatecznego efektu badań. Teza musi być potwierdzona lub obalona, przy jednoczesnym poparciu odpowiednimi argumentami. Musicie wiedzieć o tym, że teza, którą postawicie w podsumowaniu pracy dyplomowej; nie może znacząco różnić się od tezy początkowej. Zatem należy unikać wyciągania wniosków, które wychodzą ponad osiągnięcia przedstawione we wcześniejszych rozdziałach).
 • Krótki opis na temat tego, jakie zamierzenia udało się w Waszej pracy dyplomowej zrealizować, a jakie były niemożliwe do osiągnięcia z przyczyn obiektywnych - dlaczego? (Ponieważ, na przykład - firma "XYZ" odmówiła udostępnienia niezbędnych dokumentów lub dyrektor danej placówki rozmyślił się i nie chciał kontynuować współpracy...)
 • Zawrzeć wnioski z całej pracy oraz podsumowanie celowości prowadzonych badań, a także napisać o: ewentualnych możliwościach kontynuowania dalszych rozważań nad tematem pracy dyplomowej (pracy licencjackiej, pracy magisterskiej, pracy inżynierskiej); zaproponować przewidywany kierunek rozwoju omawianej dziedziny lub ewentualną propozycję kontynuacji studiów nad danym zagadnieniem.
 • Kilka zdań - osobistych refleksji, na przykład dotyczących następujących kwestii: prognozy analizowanego zjawiska, Waszych wątpliwości na dany temat, rokowań, własnych oczekiwań, napotkanych trudności (o ile ich charakter jest naukowy)...itp. Można się tutaj także odnieść do podjętych w pracy - problemów badawczych lub zaznaczyć, jakie zmiany wniosły przeprowadzone przez Was badania, obserwacje...
 • Podziękowanie dla rodziny, współpracowników oraz promotora pracy dyplomowej (element ten nie jest konieczny).

   Mamy nadzieję, że wyżej wymienione wskazówki ułatwią Wam napisanie prawidłowego zakończenia pracy licencjackiej, pracy magisterskiej czy też pracy inżynierskiej. Podsumowanie napisanie zgodnie z tymi zaleceniami, stanie się pewnego rodzaju - wskazaniem wartości wykonanej przez Was pracy na określony temat, który posiada swoją literaturę, metodologię, badania, a także wyniki własne oraz indywidualne doświadczenia.
   Pamiętajcie, że w zakończeniu pracy dyplomowej, należy unikać szczegółów (które powinny widnieć w rozdziałach pracy), a liczby można podawać tylko wtedy, gdy jest to konieczne.
  Co może się znaleźć (nie musi) w zakończeniu pracy licencjackiej, pracy magisterskiej czy też pracy inżynierskiej?
 • Pytanie, które będzie miało na celu - zmotywowanie przyszłych czytelników do zastanowienia się nad problemem przedstawionym w treści Waszej pracy dyplomowej.
 • Komentarz, który ukaże czytelnikom Wasze własne zdanie na temat zaprezentowanych wcześniej wniosków.
 • Apel emocjonalny, który pozwoli na ujawnienie czytelnikom - Waszych osobistych nadziei i obaw.

   Zanim zakończymy niniejszy artykuł, chcielibyśmy jeszcze (My, czyli redakcja serwisu www.pracedyplomowe.edu.pl) podać Wam kilka wzorów na to, jak pisać podsumowanie pracy dyplomowej (mamy nadzieję, że poniższe przykłady pomogą Wam zacząć pisanie podsumowania Waszej pracy dyplomowej, bo jak sami dobrze wiemy - zawsze najtrudniej jest rozpocząć pisanie i to wszystko jedno o jaką część pracy dyplomowej chodzi):     :)

   Jak pisać zakończenie (pracy licencjackiej, pracy magisterskiej czy też pracy inżynierskiej)? Przykłady:
   * Prezentowana przeze mnie praca licencjacka/praca magisterska/praca inżynierska obejmuje całokształt czynności..........
   * Niniejsza praca licencjacka/praca magisterska/praca inżynierska pokazuje..........
   * Temat mojej pracy licencjackiej/pracy magisterskiej/pracy inżynierskiej brzmiał "..."..........
   * Celem mojej pracy licencjackiej/pracy magisterskiej/pracy inżynierskiej było..........
   * Przedstawiona w niniejszej pracy problematyka nie wyczerpuje w całości zagadnienia dotyczącego..........
   * Zaprezentowane w rozdziale pierwszym zjawisko..........skłoniło mnie do wysnucia następujących wniosków: ..........
   * Na podstawie przedstawionych w rozdziale drugim.................................stwierdzam, że
   * Natomiast rozdział trzeci pokazał, że......, co doprowadziło do sformułowania następujących wniosków:
   * Niniejsza praca licencjacka/praca magisterska/praca inżynierska ukazuje, jak wygląda sytuacja......... Przyjęte hipotezy zweryfikowały się pozytywnie, a zamierzony cel został osiągnięty..........
   * Badania wykazały, że odpowiedź na pytanie stanowiące problem główny:..............? Jest twierdząca. Zatem można stwierdzić, że..........
   * Zjawisko........nie ma decydującego wpływu na..........

   Jak "sfinalizować" zakończenie pracy dyplomowej?
   Drodzy Studenci, po opisaniu wniosków warto dodać jakieś zdanie/a kończące i zamykające pracę, dzięki czemu stanie się ona bardziej wartościowa i kompletna - przykładowo:
   * Reasumując powyższe rozważania można stwierdzić, że..........
   * Mam nadzieję, że zebrane materiały pozwolą na..........

      Podsumowując, zakończenie pracy dyplomowej (pracy licencjackiej, pracy magisterskiej, pracy inżynierskiej) nie może stać się jej streszczeniem i błędem byłoby je tak traktować. Podsumowanie, takiego ważnego "dzieła", musi być szczegółowe, rzeczowe, krótkie oraz zwięzłe. Musi stanowić syntezę informacji oraz scalać myśli zawarte w całej pracy dyplomowej. Czytelnik, po zaznajomieniu się z nim, powinien poznać najważniejsze wnioski płynące z badań, a także wyrobić sobie zdanie na temat określonej problematyki.

      Czytaj dalej - "Bibliografia".
Spis zawartości.
I. Wprowadzenie.
II. Podejmujemy decyzje.
III. Od czego zacząć pisanie pracy?
IV. Struktura pracy dyplomowej.
V. Techniczne opracowanie pracy.
VI. Estetyka pracy dyplomowej.
VII. Regulacje regulaminowe.
Szybkie i wygodne płatności.
dostepne formy płatności


Zastrzegamy, iż wzorcowe prace magisterskie, prace licencjackie, prace dyplomowe, prace podyplomowe, prace inżynierskie, prace semestralne, prace zaliczeniowe, referaty, biznes plany, plany marketingowe i inne opracowania jakie oferujemy mają wyłącznie charakter informacyjny. Każda praca magisterska, licencjacka, inżynierska lub inna praca dyplomowa zakupiona w serwisie musi być traktowana wyłącznie jako wzór, przykład do przygotowania własnej pracy naukowej, przyspieszjąc tym samym proces pisania pracy całkowicie zgodny z obowiązującym w Polsce prawem. Nie bierzemy odpowiedzialności za konsekwencje związane z wykorzystaniem przesłanych przez nas prac. Należy pamiętać o przestrzeganiu obowiązujących przepisów Prawa Autorskiego oraz Art. 272


Korzystanie z serwisu oznacza akceptację regulaminu.
Copyright © by PraceDyplomowe.edu.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone.