Mamy 13984

przykładowe prace

...
...największy zbiór zawierający

gotowe wzory prac

w sieci!
logo PraceDyplomowe.edu.pl

   katalog gotowych wzorów

zdjecie-przykladowa-praca-prace-dyplomowe-edu-pl zdjecie-wzor-pracy-prace-dyplomowe-edu-pl zdjecie-gotowa-praca-prace-dyplomowe-edu-pl
Tu przeszukasz całą bazę prac w sposób szybki i zautomatyzowany.
Zobacz prace podzielone tematami:

WYMOGI MERYTORYCZNE PRACY ...
... licencjackiej, magisterskiej, dyplomowej.


   Drodzy Czytelnicy; powinniście wiedzieć, że kiedy mamy do czynienia z dużą obfitością piśmiennictwa, to musi być ona poprzedzona merytoryczną weryfikacją. Zatem każda praca dyplomowa czy to praca magisterska, praca licencjacka, czy też inżynierska - muszą zostać poprawnie opracowane pod względem merytorycznym.
   Merytoryczny, czyli: 'dotyczący istoty, treści, sedna sprawy, nie zaś jej strony zewnętrznej, formalnej; zajmujący się właściwym przedmiotem sprawy' (Słownik Współczesnego Języka Polskiego, Przegląd Reader's Digest, tom I, s. 504, Warszawa 1998).
   Szczegółowe wymagania merytoryczne powinny Wam zostać przedstawione przez promotora na seminarium dyplomowym.
  Ogólny zakres merytoryczny pracy dyplomowej powinien obejmować:
 • zdolność do sformułowania tematu pracy - powiązanego z kierunkiem studiów,
 • uzasadnienie wyboru tematu oraz jego ważności,
 • zgodność treści pracy dyplomowej z jej tytułem,
 • określenie problemu badawczego (zagadnienia) będącego przedmiotem rozważań w pracy licencjackiej, pracy magisterskiej czy też pracy inżynierskiej;
 • umiejętność osadzenia problemu badawczego lub wybranego zagadnienia w literaturze przedmiotu oraz zaprezentowania stanu wiedzy z danej problematyki (analiza piśmiennictwa),
 • sprecyzowanie celu i zakresu badań oraz określenie metodyki realizacji pracy (postawienie diagnozy i wniosków zawierających stopień realizacji celu i zakresu pracy),
 • sformułowane tezy (w przypadku prac badawczych), które powinny być podporządkowane myśli przewodniej i służyć do jej udowodnienia,
 • rozwiązanie (analiza/synteza) przedmiotu i opis sposobów rozwiązania problemu/problemów z zastosowaniem odpowiednich narzędzi analitycznych lub metod, technik i narzędzi badawczych (jeżeli przedmiotem pracy jest problem badawczy);
 • konstrukcję pracy i analizę zagadnień, które powinny być podporządkowane logice wynikania i układu hierarchicznego,
 • dyskusję i sformułowanie wniosków na podstawie przeprowadzonej analizy,
 • wnioski szczegółowe i uogólnione (podsumowanie),
 • wskazanie ewentualnej możliwości praktycznego zastosowania wyników pracy,
 • wykaz cytowanej literatury i wykorzystanych materiałów, odniesienia do źródeł informacji, bibliografię źródeł i wykorzystanych prac.

   Warto jest się odnieść w swojej pracy dyplomowej do powyższych merytorycznych zagadnień, co w przyszłości może zaowocować lepszą jakością oraz oceną Waszego 'dzieła'.
   Musicie bowiem wiedzieć, że w pracy dyplomowej (czy to magisterskiej, licencjackiej, czy też inżynierskiej) należy przestrzegać wymogów merytorycznych i formalnych, ponieważ stanowią one kryterium oceny podczas późniejszego egzaminu dyplomowego.


   Zachęcamy do przeczytania kolejnego artykułu - 'Wymogi formalne i układ pracy'.
Spis zawartości.
I. Wprowadzenie.
II. Podejmujemy decyzje.
III. Od czego zacząć pisanie pracy?
IV. Struktura pracy dyplomowej.
V. Techniczne opracowanie pracy.
VI. Estetyka pracy dyplomowej.
VII. Regulacje regulaminowe.
Szybkie i wygodne płatności.
dostepne formy płatności


Zastrzegamy, iż wzorcowe prace magisterskie, prace licencjackie, prace dyplomowe, prace podyplomowe, prace inżynierskie, prace semestralne, prace zaliczeniowe, referaty, biznes plany, plany marketingowe i inne opracowania jakie oferujemy mają wyłącznie charakter informacyjny. Każda praca magisterska, licencjacka, inżynierska lub inna praca dyplomowa zakupiona w serwisie musi być traktowana wyłącznie jako wzór, przykład do przygotowania własnej pracy naukowej, przyspieszjąc tym samym proces pisania pracy całkowicie zgodny z obowiązującym w Polsce prawem. Nie bierzemy odpowiedzialności za konsekwencje związane z wykorzystaniem przesłanych przez nas prac. Należy pamiętać o przestrzeganiu obowiązujących przepisów Prawa Autorskiego oraz Art. 272


Korzystanie z serwisu oznacza akceptację regulaminu.
Copyright © by PraceDyplomowe.edu.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone.