Mamy 13984

przykładowe prace

...
...największy zbiór zawierający

gotowe wzory prac

w sieci!
logo PraceDyplomowe.edu.pl

   katalog gotowych wzorów

zdjecie-przykladowa-praca-prace-dyplomowe-edu-pl zdjecie-wzor-pracy-prace-dyplomowe-edu-pl zdjecie-gotowa-praca-prace-dyplomowe-edu-pl
Tu przeszukasz całą bazę prac w sposób szybki i zautomatyzowany.
Zobacz prace podzielone tematami:

WYMOGI FORMALNE I UKŁAD PRACY ...
... licencjackiej, magisterskiej lub innej pracy dyplomowej.


   Drodzy Studenci, jak już wcześniej wspominaliśmy - przedmiotem oceny pracy dyplomowej jest min. jej strona formalna. Zatem warto zwrócić uwagę na wymogi formalne podczas pisania pracy magisterskiej, pracy licencjackiej lub pracy inżynierskiej.

   Forma, to: 'zewnętrzny wygląd, kształt czegoś'; 'układ powiązanych ze sobą elementów'; 'wzór, według którego wytwarza się seryjnie jednakowe przedmioty; szablon (...)' (Słownik Współczesnego Języka Polskiego, Przegląd Reader's Digest, tom I, s. 256, Warszawa 1998).
   Takim szablonem, na którym należy się opierać w trakcie pisania pracy dyplomowej, jest jej układ.
  Jak powinien wyglądać klasyczny układ pracy dyplomowej?
 • Strona tytułowa (jak już wcześniej zaznaczaliśmy - tytuł pracy dyplomowej powinien precyzyjnie odzwierciedlać jej temat oraz zakres. Pamiętajcie o tym, że strona tytułowa nie posiada numeru strony).
 • Spis treści (z uwzględnieniem części składowych).
 • Streszczenie i słowa kluczowe (powinno być ujęte w około 10 - 15-u zdaniach, które scharakteryzują całą pracę oraz przy pomocy od 6-u do 10-u słów kluczowych. Zalecamy, aby streszczenie zostało zamieszczone na drugiej stronie pracy dyplomowej).
 • Wstęp (powinien zawierać ogólne tło badanego problemu oraz wskazywać przesłanki wyboru tematu pracy oraz metody badawcze - w przypadku prac badawczych, a także przedstawiać ogólne informacje o zawartości poszczególnych rozdziałów pracy).
 • Zrąb główny pracy (podział na rozdziały i podrozdziały zawierające zasadniczy tekst pracy dyplomowej).
 • Rozdział metodologiczny (opis części doświadczalnej, projektowej).
 • Zakończenie (podsumowanie pracy i wnioski).
 • Bibliografia (wykaz cytowanej literatury w alfabetycznej kolejności zgodny z wymogami opisu bibliograficznego).
 • Spis materiałów graficznych (spis rycin, tabel i innych elementów niezbędnych do zobrazowania lub zrozumienia treści Waszej pracy magisterskiej, pracy licencjackiej czy też pracy inżynierskiej).
 • Wykaz wykorzystanych aktów prawnych (w uzasadnionych przypadkach).
 • Załączniki (informacja o wykorzystanych w pracy dyplomowej - wzorach kwestionariuszy i innych narzędzi badawczych).
 • Oświadczenie samodzielności (według określonego wzoru).

   Jeśli chcecie dokładnie zaznajomić sie z powyższymi zagadnieniami, to zachęcamy Was do przeczytania Rozdziału IV: Struktura pracy dyplomowej.

   Formalnie zalecana objętość pracy licencjackiej powinna zawierać około 40-60 stron. Natomiast pracy magisterskiej lub pracy inżynierskiej - około 60 - 90 stron.


   Czytaj dalej: 'Organizacja pisania pracy (harmonogram działań)'.
Spis zawartości.
I. Wprowadzenie.
II. Podejmujemy decyzje.
III. Od czego zacząć pisanie pracy?
IV. Struktura pracy dyplomowej.
V. Techniczne opracowanie pracy.
VI. Estetyka pracy dyplomowej.
VII. Regulacje regulaminowe.
Szybkie i wygodne płatności.
dostepne formy płatności


Zastrzegamy, iż wzorcowe prace magisterskie, prace licencjackie, prace dyplomowe, prace podyplomowe, prace inżynierskie, prace semestralne, prace zaliczeniowe, referaty, biznes plany, plany marketingowe i inne opracowania jakie oferujemy mają wyłącznie charakter informacyjny. Każda praca magisterska, licencjacka, inżynierska lub inna praca dyplomowa zakupiona w serwisie musi być traktowana wyłącznie jako wzór, przykład do przygotowania własnej pracy naukowej, przyspieszjąc tym samym proces pisania pracy całkowicie zgodny z obowiązującym w Polsce prawem. Nie bierzemy odpowiedzialności za konsekwencje związane z wykorzystaniem przesłanych przez nas prac. Należy pamiętać o przestrzeganiu obowiązujących przepisów Prawa Autorskiego oraz Art. 272


Korzystanie z serwisu oznacza akceptację regulaminu.
Copyright © by PraceDyplomowe.edu.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone.