Mamy 15125

przykładowe prace

...
...największy zbiór zawierający

gotowe wzory prac

w sieci!
logo PraceDyplomowe.edu.pl

   katalog gotowych wzorów

zdjecie-przykladowa-praca-prace-dyplomowe-edu-pl zdjecie-wzor-pracy-prace-dyplomowe-edu-pl zdjecie-gotowa-praca-prace-dyplomowe-edu-pl
Tu przeszukasz całą bazę prac w sposób szybki i zautomatyzowany.
Zobacz prace podzielone tematami:

WYMOGI EDYTORSKIE W PRACACH
licencjackich, magisterskich, inżynierskich i innych pracach dyplomowych.   Praca dyplomowa (praca licencjacka, praca magisterska, praca inżynierska), w przyjętej formie na danym wydziale i kierunku studiów, jest przejawem pracy naukowej. Dlatego też podczas pisania, na przykład pracy licencjackiej, konieczne jest przestrzeganie wszelkich związanych z tym rygorów i wymagań.

   We wcześniejszych artykułach wspominaliśmy, że w pracach dyplomowych każdego rodzaju (czy to w pracach magisterskich, pracach licencjackich, czy też pracach inżynierskich); należy przestrzegać wymogów merytorycznych i formalnych, ponieważ stanowią one kryterium oceny podczas późniejszego egzaminu dyplomowego oraz wpływają na jakość samej pracy.
   Ponadto, każda praca dyplomowa musi podlegać regulaminowi, obowiązującemu na danej uczelni oraz wymogom edytorskim, którymi zajmiemy się w niniejszym artykule.

   Podczas pisania pracy licencjackiej, pracy magisterskiej czy też pracy inżynierskiej; należy dostosować się do następujących zaleceń edytorskich:

   Czcionka (wielkość czcionki stosowanej w pracy dyplomowej jest różna. Ogólnie rzecz ujmując: czcionka bazowa/podstawowa stanowi tekst pracy; największej czcionki używa się w samym tytule pracy, trochę mniejszej w tytułach rozdziałów i jeszcze mniejszej w tytułach podrozdziałów przypisów i odsyłaczy):
 • Tekst podstawowy: Times New Roman 12 lub Arial 11,
 • Tytuły rozdziałów: wielkie litery, na środku strony, rozmiar czcionki 14, druk wytłuszczony lub zgodnie z zaleceniami promotora pracy dyplomowej;
 •    (Tekst każdego rozdziału pracy dyplomowej musi rozpoczynać się od nowej strony).
 • Tytuły podrozdziałów: na środku strony, rozmiar czcionki 13, druk wytłuszczony lub zgodnie z zaleceniami promotora pracy dyplomowej;
 •    (Nie należy stosować kropek na końcu tytułu pracy dyplomowej oraz tytułów rozdziałów i podrozdziałów.
     Poniżej każdego tytułu należy zastosować przestrzeń o szerokości 12 pkt.).
 • Przypisy i odsyłacze: rozmiar czcionki 10, Times New Roman lub Arial,

   Tekst:
 • Tekst pracy dyplomowej musi być wyjustowany (czyli wyrównany do lewego i prawego marginesu),
 • Między wyrazami należy stosować pojedynczą spację,
 • Akapit/wcięcie wyrazowe, wykonuje się automatycznie za pomocą odpowiedniego kliknięcia na klawiaturze. Musi on być jednakowy w całym tekście pracy dyplomowej (nie należy tekstu wyróżniać dodatkowymi odstępami),
 • Jak już wcześniej zaznaczyliśmy - tekst każdego nowego rozdziału pracy dyplomowej musi rozpoczynać się od nowej strony.

   Marginesy:
 • Lewy - 3,5 cm (2,5 cm + 1 cm na oprawę pracy dyplomowej),
 • Prawy - 2,5 cm;
 • Górny - 2,5 cm;
 • Dolny - 2,5 cm.

   Interlinia:
 • Półtorej interlinii: w przypadku odstępów między wierszami w tekście podstawowym pracy dyplomowej (pracy licencjackiej, pracy magisterskiej, pracy inżynierskiej),
 • Potrójna interlinia: w odstępie między tytułem rozdziału a tytułem podrozdziału,
 • Potrójna interlinia: w odstępie między tytułem podrozdziału a tekstem zasadniczym,
 • Pojedyncza interlinia: dla odstępów stosowanych w odsyłaczach i przypisach.

   *Inne wymogi edytorskie dla prac dyplomowych (prac licencjackich, prac magisterskich, prac inżynierskich):
 • Odstęp między wierszami: 1,5 wiersza;
 • Przypisy należy zamieszczać na dole strony, do której się odnoszą. Jak już wcześniej wspomnieliśmy - rozmiar czcionki 10 pkt., a odstęp między wierszami powinien wynosić 1 wiersz;
 • Tytuły prezentacji tabelarycznych i graficznych, należy wykonywać pogrubioną czcionką Times New Roman 12 pkt.;
 • Pod tabelami i wszelkimi materiałami graficznymi, zamieszczamy przypisy źródłowe (czcionka Times New Roman 10 pkt.);
 • Należy przestrzegać obowiązku - stosowania numeracji ciągłej w całej pracy dyplomowej (pracy licencjackiej, pracy magisterskiej, pracy inżynierskiej). Zaznaczamy, że strony tytułowej nigdy nie numerujemy;
 • Wypunktowanie/wyliczenie, powinno przebiegać według przyjętej zasady - że każdy kolejny punkt poprzedzany jest akapitem;
 • Wypunktowania czy też numerowania, należy rozpoczynać wielką lub małą literą - w zależności od ich treści (całe zdania wymagają rozpoczęcia wielką literą, natomiast proste wyliczenia nie);
 • Każde nowe zdanie, w pracy dyplomowej (pracy licencjackiej, pracy magisterskiej, pracy inżynierskiej), należy pisać - rozpoczynając je wielką literą;
 • Praca dyplomowa, musi zawierać odwołania w tekście do wszystkich pozycji w spisie piśmiennictwa;
 • Pogrubienia i pochylenia, używamy tylko w wyjątkowych sytuacjach, na przykład - dla uwydatnienia lub podkreślenia pewnych treści (krótkie sformułowania lub pojedyncze słowa);
 • Zalecamy, aby rozdziały w pracach dyplomowych każdego rodzaju (pracach licencjackich, pracach magisterskich, pracach inżynierskich), miały podobną długość. Przede wszystkim - należy unikać dysproporcji między częścią teoretyczną a częścią praktyczną pracy.

   Szanowni Czytelnicy, mamy nadzieję, że powyższe wskazówki ułatwią Wam pisanie Waszych autorskich prac dyplomowych.

   Jednak dla Tych z Państwa, którzy wymagają więcej pomocy, zachęcamy do bardziej wnikliwego zapoznania się ze stroną: www.pracedyplomowe.edu.pl. Tam można uzyskać wzory, przykłady - poprawnie edytowanych prac dyplomowych, którymi można się wzorować i ułatwić sobie pisanie własnej pracy dyplomowej.   Czytaj dalej - " Błędy edytorskie".
Spis zawartości.
I. Wprowadzenie.
II. Podejmujemy decyzje.
III. Od czego zacząć pisanie pracy?
IV. Struktura pracy dyplomowej.
V. Techniczne opracowanie pracy.
VI. Estetyka pracy dyplomowej.
VII. Regulacje regulaminowe.
Szybkie i wygodne płatności.
dostepne formy płatności


Zastrzegamy, iż wzorcowe prace magisterskie, prace licencjackie, prace dyplomowe, prace podyplomowe, prace inżynierskie, prace semestralne, prace zaliczeniowe, referaty, biznes plany, plany marketingowe i inne opracowania jakie oferujemy mają wyłącznie charakter informacyjny. Każda praca magisterska, licencjacka, inżynierska lub inna praca dyplomowa zakupiona w serwisie musi być traktowana wyłącznie jako wzór, przykład do przygotowania własnej pracy naukowej, przyspieszjąc tym samym proces pisania pracy całkowicie zgodny z obowiązującym w Polsce prawem. Nie bierzemy odpowiedzialności za konsekwencje związane z wykorzystaniem przesłanych przez nas prac. Należy pamiętać o przestrzeganiu obowiązujących przepisów Prawa Autorskiego oraz Art. 272


Korzystanie z serwisu oznacza akceptację regulaminu.
Copyright © by PraceDyplomowe.edu.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone.