Mamy 15125

przykładowe prace

...
...największy zbiór zawierający

gotowe wzory prac

w sieci!
logo PraceDyplomowe.edu.pl

   katalog gotowych wzorów

zdjecie-przykladowa-praca-prace-dyplomowe-edu-pl zdjecie-wzor-pracy-prace-dyplomowe-edu-pl zdjecie-gotowa-praca-prace-dyplomowe-edu-pl
Tu przeszukasz całą bazę prac w sposób szybki i zautomatyzowany.
Zobacz prace podzielone tematami:

WSTĘP W PRACY
licencjackiej, magisterskiej, dyplomowej.


   Drodzy Czytelnicy; wiecie już, że każda praca dyplomowa musi być napisana adekwatnym, oryginalnym językiem i stylem oraz odznaczać się poprawnym zastosowaniem terminów, które będą właściwe dla poruszanej przez Was problematyki.
   Przypominamy Wam także, że bez względu na to czy piszecie pracę licencjacką, pracę magisterską, czy też pracę inżynierską; to każda z nich musi spełniać wymogi formalne stawiane pracy naukowej.

   Pamiętajcie o tym, żeby w pracy dyplomowej nie pisać w pierwszej osobie. Radzimy Wam używać formy bezosobowej i pisać, na przykład: 'w pracy zbadano, określono..' lub ' praca prezentuje..., przedstawia, ...itd.' Zachęcamy Was do stosowania formy bezosobowej we wszelkich tekstach naukowych - w celu zachowania i zasygnalizowania obiektywizmu.
   Przestrzegamy Was przed tym, aby nie pisać - przykładowo: '..zaprezentowałam, określiłam,..zbadałem, przedstawiłem, chciałabym zaprezentować czy chciałbym przedstawić..itp..'.
   Jeśli chcecie się dowiedzieć czegoś więcej na temat najczęściej popełnianych błędów podczas pisania pracy dyplomowej, to zachęcamy Was do dalszego śledzenia naszego poradnika i przeczytania jego V rozdziału - pod tytułem: 'Techniczne opracowanie pracy dyplomowej' (a szczególnie do zapoznania się z jego drugim podrozdziałem o tytule - 'Błędy edytorskie').

   Jeśli napisaliście już streszczenie pracy dyplomowej (pracy magisterskiej, pracy licencjackiej, pracy inżynierskiej), to nastał odpowiedni moment na opracowanie do niej wstępu.
   Często informujecie nas o tym, że nie wiecie - jak zacząć pisanie wstępu do pracy dyplomowej. Dlatego też, aby ułatwić Wam to zadanie, zachęcamy Was do zapoznania się z poniższym tekstem.

   Co to jest wstęp do pracy dyplomowej?
   * Można śmiało stwierdzić, że wstęp (inaczej wprowadzenie) stanowi zarys każdego dłuższego tekstu oraz jest jednym z ważniejszych i koniecznych elementów pracy licencjackiej, pracy magisterskiej...,...itp.
   Wstęp w pracy dyplomowej stanowi jej kwintesencję - główną myśl oraz służy on nakreśleniu problematyki ujętej w Waszej pracy. Poprawnie napisane wprowadzenie do pracy dyplomowej - na pewno zachęci Czytelnika do dalszego zagłębienia się w jej tekst, a może i nawet do przeczytania całej pracy.

   * Wprowadzenie/Wstęp do pracy licencjackiej, pracy magisterskiej czy też pracy inżynierskiej (podobnie, jak zakończenie pracy dyplomowej); jest najuważniej czytany przez promotora i recenzentów. Dlatego warto sumiennie i skrupulatnie podejść do pisania tego fragmentu pracy.

  Jak napisać wstęp do pracy licencjackiej, pracy magisterskiej, pracy inżynierskiej...? Jakie elementy musi zawierać wstęp do pracy dyplomowej?:
 • Wprowadzenie do tematyki (mniej więcej na ½ strony), które powinno obejmować: sprecyzowanie tematu pracy licencjackiej lub innej pracy dyplomowej, którą właśnie piszecie; uzasadnienie wyboru tematu (ze wskazaniem na jego ważność dla teorii i praktyki dziedziny, którą zagłębiacie) oraz wyjaśnienie użytych w nim terminów.
 • Określenie celów pracy magisterskiej lub innego 'dzieła' (zajrzyj do rozdziału II naszego poradnika - 'Podejmujemy decyzje', a dokładnie do jego czwartego podpunktu - 'Cel i teza pracy dyplomowej'). Do celów pracy dyplomowej należy się jeszcze odnieść podczas pisania jej zakończenia i wskazać czy postawione cele - udało się zrealizować, czy też nie).
 • Wskazanie tez (hipotez) badawczych, które będziecie się starać - potwierdzić w swojej pracy dyplomowej (zajrzyj do rozdziału II naszego poradnika - 'Podejmujemy decyzje', a dokładnie do jego czwartego podpunktu - 'Cel i teza pracy dyplomowej'). W zakończeniu/podsumowaniu pracy dyplomowej należy wskazać czy dana teza została potwierdzona, czy też nie).
 • Zaprezentowanie i logiczne uzasadnienie zakresu przedmiotowego pracy dyplomowej (miejsce, środowisko, czas).
 • Wymienienie metod badawczych, technik badawczych oraz narzędzi badawczych wykorzystanych w pracy.
 • Przedstawienie kolejnych rozdziałów (elementów struktury pracy dyplomowej) z opisem każdego z nich oraz ze wskazaniem w każdym wymienionym rozdziale - myśli przewodnich.
 • Przedstawienie stanu wiedzy z pisanego przez Was tematu oraz charakteru źródeł - wykorzystanych w Waszej pracy dyplomowej.
 • Opracowanie podsumowania/zakończenia wstępu do pracy dyplomowej (W przedostatnim akapicie wprowadzenia/wstępu do pracy dyplomowej powinny znajdować się informacje o takich elementach, jak na przykład : ilość stron pracy; ilość sporządzonych rysunków, schematów i wykresów; ilość wykorzystanych źródeł, ilość sporządzonych przypisów).
 • Zamieszczenie podziękowań (nie jest to obowiązkowy fragment wstępu. Podziękowania skierowane są w stronę osób, które miały wpływ na kształt Waszej pracy dyplomowej, czyli były zaangażowane i pomagały przy jej pisaniu).

  Inne rady i wskazówki do napisania dobrego wstępu do pracy dyplomowej:
 • Nie polecamy Wam polegania na zdaniu tzw. 'większości' i pisania wstępu na samym końcu opracowywania pracy dyplomowej. Taki zabieg będzie świadczył o braku rzetelności oraz będzie Wam utrudniał dalsze pisanie pracy.
 • Zalecamy Wam napisać wstęp na początku, a po ukończeniu pracy - po prostu go poprawić i przeredagować.
 • We wprowadzeniu podaje się zwykle wiadomości istotne w sensie badawczym i pisarskim.
 • Objętościowo, wstęp w pracy licencjackiej lub innej pracy dyplomowej, powinien zawierać minimum 1,5 strony.
 • Wprowadzenie należy pisać w czasie przeszłym.
 • Dobrym sposobem na poprawne napisanie wstępu do pracy dyplomowej, jest przejrzenie gotowej, wzorcowej (napisanej już przez kogoś i obronionej) pracy licencjackiej, pracy magisterskiej czy też innej pracy naukowej. Taki wstęp do pracy dyplomowej - wzór/przykład, stanowi bardzo duże ułatwienie w jego napisaniu. Ponadto pomaga uniknąć niepotrzebnych błędów oraz zwalczyć tzw. 'pisarską blokadę'.


   Czytaj dalej: ' Podział na rozdziały i podrozdziały (zrąb główny pracy)'.
Spis zawartości.
I. Wprowadzenie.
II. Podejmujemy decyzje.
III. Od czego zacząć pisanie pracy?
IV. Struktura pracy dyplomowej.
V. Techniczne opracowanie pracy.
VI. Estetyka pracy dyplomowej.
VII. Regulacje regulaminowe.
Szybkie i wygodne płatności.
dostepne formy płatności


Zastrzegamy, iż wzorcowe prace magisterskie, prace licencjackie, prace dyplomowe, prace podyplomowe, prace inżynierskie, prace semestralne, prace zaliczeniowe, referaty, biznes plany, plany marketingowe i inne opracowania jakie oferujemy mają wyłącznie charakter informacyjny. Każda praca magisterska, licencjacka, inżynierska lub inna praca dyplomowa zakupiona w serwisie musi być traktowana wyłącznie jako wzór, przykład do przygotowania własnej pracy naukowej, przyspieszjąc tym samym proces pisania pracy całkowicie zgodny z obowiązującym w Polsce prawem. Nie bierzemy odpowiedzialności za konsekwencje związane z wykorzystaniem przesłanych przez nas prac. Należy pamiętać o przestrzeganiu obowiązujących przepisów Prawa Autorskiego oraz Art. 272


Korzystanie z serwisu oznacza akceptację regulaminu.
Copyright © by PraceDyplomowe.edu.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone.