Mamy 15125

przykładowe prace

...
...największy zbiór zawierający

gotowe wzory prac

w sieci!
logo PraceDyplomowe.edu.pl

   katalog gotowych wzorów

zdjecie-przykladowa-praca-prace-dyplomowe-edu-pl zdjecie-wzor-pracy-prace-dyplomowe-edu-pl zdjecie-gotowa-praca-prace-dyplomowe-edu-pl
Tu przeszukasz całą bazę prac w sposób szybki i zautomatyzowany.
Zobacz prace podzielone tematami:

WARUNKI DOPUSZCZENIA DO EGZAMINU DYPLOMOWEGO
(egzaminu licencjackiego, egzaminu magisterskiego, egzaminu inżynierskiego).


   Drodzy Czytelnicy, przyszedł czas na zapoznanie Was z informacjami i warunkami, których spełnienie jest konieczne - aby móc przystąpić do egzaminu dyplomowego.
   Należy niezwykle skrupulatnie podejść do wszelkich wymogów obowiązujących na Waszych Uczelniach (pamiętajcie, że każda Uczelnia ma swoje indywidualne wymagania i normy, z którymi trzeba się koniecznie zapoznać. My, czyli redakcja serwisu www.pracedyplomowe.edu.pl, wskażemy Wam kwestie - na które należy zwrócić szczególną uwagę przed przystąpieniem do egzaminu dyplomowego). Studenci którzy nie wywiążą się z wymaganych formalności, niestety nie zostaną dopuszczeni do egzaminu, na przykład egzaminu magisterskiego.

   Samą decyzję o dopuszczeniu do egzaminu dyplomowego podejmuje Dziekan. Decyduje On również o terminie tegoż egzaminu oraz o składzie Komisji Egzaminacyjnej.
  Warunkiem dopuszczenia do egzaminu dyplomowego (egzaminu licencjackiego, egzaminu magisterskiego, egzaminu inżynierskiego) jest łączne spełnienie następujących warunków:
 • Złożenie kompletu wymaganych dokumentów w Dziekanacie macierzystego Wydziału (które zostały dokładnie opisane w poprzednim artykule), a dokładnie:
 • - pracy dyplomowej wraz z jej elektroniczną wersją, która uzyskała pozytywną opinię promotora (pracy opracowanej zgodnie z zasadami pisania prac dyplomowych, na przykład prac licencjackich),
  - oświadczenia o oryginalności pracy dyplomowej,
  - wniosku o powołanie Komisji Egzaminacyjnej (jego wzór powinien się znajdować na stronach internetowych Waszych Uczelni),
  - indeksu,
  - podania o odpis dyplomu w języku angielskim (jeśli dotyczy),
  - potwierdzenia opłaty za dyplom w języku angielskim (jeżeli składane jest podanie o odpis w języku angielskim),
  - czterech zdjęć do dyplomu o wymiarach 4,5 cm na 6,5 cm (lub pięciu zdjęć w przypadku odpisu dyplomu w języku angielskim),
  - karty osiągnięć Studenta,
  - rozliczonej karty bibliotecznej,
  - legitymacji studenckiej,
  - wypełnionej karty obiegowej.
 • Złożenie podania do Przewodniczącego Komisji Dyplomującej o dopuszczenie do egzaminu dyplomowego (jego wzór powinien się znajdować na stronach internetowych Waszych Uczelni).
 • Rozliczenie sesji letniej.
 • Wywiązanie się Studentów ze wszystkich zobowiązań wobec Uczelni, a mianowicie:
 • - uzyskanie wszelkich zaliczeń i spełnienie wymaganych elementów kształcenia zgodnie z planem studiów i programem nauczania wraz z odbyciem praktyk zgodnie z Regulaminem praktyk oraz złożenie dzienniczka; a więc należy osiągnąć tzw. absolutorium, czyli zdobyć wszystkie wpisy w indeksie, a tym samym komplet punktów ECTS z całego toku studiów - w przypadku studiów objętych systemem punktowym (zatem należy posiadać wszystkie wpisy w USOS - Uniwersyteckim Systemie Obsługi Studiów. Dla tych Czytelników, którzy się nie orientują - informujemy, że USOS jest systemem wspomagającym dokumentację przebiegu studiów oraz zawierającym elektroniczną księgę dyplomów, a także elektroniczny album Studentów. Jego zadaniem jest przechowywanie wszelkich informacji, które dotyczą: Studentów i pracowników Uczelni, zajęć, przedmiotów, itd...),
  - uzyskanie oceny pozytywnej z pracy dyplomowej (pracy licencjackiej, pracy magisterskiej, pracy inżynierskiej). Oceny pracy dyplomowej dokonuje promotor oraz recenzent. Jeśli nastąpi jakaś rozbieżność w ocenie pracy (na przykład pracy magisterskiej), to w takim przypadku ostateczną ocenę ustala Przewodniczący Komisji Dyplomującej. Natomiast, gdy recenzent oceni pracę dyplomową (pracę licencjacką, pracę magisterską czy też pracę inżynierską) negatywnie, to w takiej sytuacji o dopuszczeniu do egzaminu dyplomowego decyduje Dziekan (sięga On wówczas po opinię drugiego recenzenta),
  - zwrócenie dokumentów, które stanowią własność Uczelni,
  - rozliczenie z biblioteką/mi,
  - uregulowanie wszystkich należności finansowych wobec Wydziału (na przykład dokonanie opłat związanych z wydaniem dyplomu oraz suplementu, a także złożenie dowodu wpłaty w macierzystym Dziekanacie lub innych opłat ustalonych zarządzeniem Rektora czy też wynikających ze szczegółowych ustaleń),
  - sporządzenie abstraktu w języku polskim o zalecanej objętości - minimum 1500 słów, gdy praca dyplomowa (praca licencjacka, praca magisterska, praca inżynierska) napisana jest w języku obcym (na przykład - w języku: angielskim, niemieckim, rosyjskim czy też francuskim).

   *Szanowni Czytelnicy, należy także wiedzieć, że w uzasadnionych przypadkach (chodzi tutaj o zdarzenia losowe) Studentka/Student może wnioskować o wcześniejsze dopuszczenie do egzaminu dyplomowego (egzaminu licencjackiego, egzaminu magisterskiego, egzaminu inżynierskiego). Należy wtedy złożyć stosowne podanie wraz z uzasadnieniem, w Sekretariacie Instytutu Kierunkowego; które to zostanie rozpatrzone przez Dyrektora Instytutu.

   *Przed egzaminem dyplomowym, w macierzystym Dziekanacie, przygotowywany zostaje protokół egzaminu dyplomowego dla Studentki/Studenta, która/który spełniła/spełnił wszystkie warunki dopuszczenia do egzaminu dyplomowego.   Czytaj dalej - "Przebieg obrony pracy dyplomowej".
Spis zawartości.
I. Wprowadzenie.
II. Podejmujemy decyzje.
III. Od czego zacząć pisanie pracy?
IV. Struktura pracy dyplomowej.
V. Techniczne opracowanie pracy.
VI. Estetyka pracy dyplomowej.
VII. Regulacje regulaminowe.
Szybkie i wygodne płatności.
dostepne formy płatności


Zastrzegamy, iż wzorcowe prace magisterskie, prace licencjackie, prace dyplomowe, prace podyplomowe, prace inżynierskie, prace semestralne, prace zaliczeniowe, referaty, biznes plany, plany marketingowe i inne opracowania jakie oferujemy mają wyłącznie charakter informacyjny. Każda praca magisterska, licencjacka, inżynierska lub inna praca dyplomowa zakupiona w serwisie musi być traktowana wyłącznie jako wzór, przykład do przygotowania własnej pracy naukowej, przyspieszjąc tym samym proces pisania pracy całkowicie zgodny z obowiązującym w Polsce prawem. Nie bierzemy odpowiedzialności za konsekwencje związane z wykorzystaniem przesłanych przez nas prac. Należy pamiętać o przestrzeganiu obowiązujących przepisów Prawa Autorskiego oraz Art. 272


Korzystanie z serwisu oznacza akceptację regulaminu.
Copyright © by PraceDyplomowe.edu.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone.