Mamy 15125

przykładowe prace

...
...największy zbiór zawierający

gotowe wzory prac

w sieci!
logo PraceDyplomowe.edu.pl

   katalog gotowych wzorów

zdjecie-przykladowa-praca-prace-dyplomowe-edu-pl zdjecie-wzor-pracy-prace-dyplomowe-edu-pl zdjecie-gotowa-praca-prace-dyplomowe-edu-pl
Tu przeszukasz całą bazę prac w sposób szybki i zautomatyzowany.
Zobacz prace podzielone tematami:

TEMAT PRACY...
pracy magisterskiej, licencjackiej lub innej pracy dyplomowej.


   Jak prawidłowo określić temat pracy dyplomowej - pracy licencjackiej, pracy magisterskiej, pracy inżynierskiej, ..itp...?

   Wybór odpowiedniego tematu pracy dyplomowej jest jednym z ważniejszych i kluczowych kroków, jakie należy podjąć w trakcie pisania np. pracy licencjackiej. Temat, determinuje nasze przyszłe poczynania pisarskie i wpływa na późniejsze powodzenie lub porażkę. Dlatego należy solidnie podejść do tego zagadnienia. Mamy nadzieję, że poniższe wskazówki - ułatwią Wam to zadanie.

   Musicie wiedzieć, że temat pracy dyplomowej (pracy licencjackiej, pracy magisterskiej, pracy inżynierskiej,...) powinien zostać ustalony najpóźniej do końca pierwszego semestru, w którym rozpoczyna się seminarium dyplomowe. Temat pracy określany jest zawsze - wspólnie przez dyplomanta i promotora (współpraca ta powinna opierać się na zainteresowaniach naukowych obu stron). Tematyka seminaryjna zatwierdzana jest przez kierownika katedry odpowiedniej specjalności.

   

Co to jest temat pracy dyplomowej?


   Temat pracy licencjackiej lub innej pracy dyplomowej - jest to główna myśl pracy, która musi zostać rozwinięta.
Temat powinien jasno i trafnie określać podjętą przez autora - problematykę. Musi być konkretny oraz dotyczyć wyraźnie wyodrębnionego problemu. Ważne jest to, aby problematyka pracy dyplomowej była powiązana z kierunkiem studiów dyplomanta i z jego specjalnością.

   Jak prawidłowo określić temat pracy dyplomowej?
   Zarówno praca licencjacka, praca magisterska, jak i praca inżynierska - wymagają odpowiedniego doboru tematu.

    Dobry temat pracy dyplomowej powinien spełniać następujące warunki:

  • wskazywać problem, którego rozwiązaniu ma służyć praca dyplomowa,
  • być ciekawy dla samego autora pracy, czyli zgodny z jego osobistymi zainteresowaniami. Oczywisty jest fakt, że lepiej jest pisać o czymś, co nas interesuje i o czymś - na czym się chociaż trochę znamy lub mamy o tym jakiekolwiek pojęcie. Zbyt innowacyjna kwestia, która do tego kompletnie nie interesuje autora pracy, zazwyczaj powoduje problemy z pisaniem i często prowadzi do tzw. 'pisarskiej blokady',
  • mieć naukowy charakter (nie należy podchodzić do tematu w sposób zbyt hobbystyczny. Praca magisterska, praca licencjacka czy też inżynierska, to dzieła naukowe. Pisanie np. o ulubionym zespole muzycznym lub ukochanej drużynie piłkarskiej - wpłynie na kiepską jakość Twojej pracy dyplomowej),
  • problematyka nie powinna odbiegać od kierunku studiów i specjalności dyplomanta, a także od ram seminarium, ponieważ w takiej sytuacji - pomoc promotora może się okazać niewystarczająca;
  • być szczegółowy, konkretny i wąski (tematy zbyt szerokie i ogólne - kończą się zazwyczaj niepowodzeniem, a sama praca dyplomowa staje się wtedy płytka i mało ciekawa),
  • być językowo poprawny i zachęcający do czytania,
  • być zrozumiały (należy napisać wprost, co zamierzasz badać. Temat pracy dyplomowej powinien dawać czytelnikowi przedsmak tego, co w niej znajdzie),
  • jeśli do tej pory tego nie uczyniłaś/eś, to upewnij się czy istnieje możliwość uzyskania materiałów źródłowych i odpowiedniej literatury - na temat, który chcesz podjąć. Pamiętajcie, że w bibliografii pracy licencjackiej, magisterskiej czy też inżynierskiej powinny przeważać źródła naukowe, a nie publicystyczne.

   W momencie zakończenia całego procesu wyboru tematów przez grupę seminaryjną, lista tematów prac dyplomowych przekazywana jest przez promotora - Dziekanowi. Proponowane tematy prac zatwierdzane są właśnie przez Dziekana (może on zasięgnąć opinii wytypowanego przez siebie zespołu nauczycieli akademickich o odpowiednim dorobku naukowym, który dotyczy kierunku studiów Dyplomanta i wybranej przez Niego specjalności).

   Kwestia zmiany tematu pracy dyplomowej (już po jego zatwierdzeniu) wymaga zgody promotora i Dziekana Wydziału, a rozpatrywana jest tylko i wyłącznie w uzasadnionych przypadkach.


Czytaj dalej 'Materiały i badania w pracy dyplomowej: magisterskiej, licencjckiej lub inżynierskiej'.
Spis zawartości.
I. Wprowadzenie.
II. Podejmujemy decyzje.
III. Od czego zacząć pisanie pracy?
IV. Struktura pracy dyplomowej.
V. Techniczne opracowanie pracy.
VI. Estetyka pracy dyplomowej.
VII. Regulacje regulaminowe.
Szybkie i wygodne płatności.
dostepne formy płatności


Zastrzegamy, iż wzorcowe prace magisterskie, prace licencjackie, prace dyplomowe, prace podyplomowe, prace inżynierskie, prace semestralne, prace zaliczeniowe, referaty, biznes plany, plany marketingowe i inne opracowania jakie oferujemy mają wyłącznie charakter informacyjny. Każda praca magisterska, licencjacka, inżynierska lub inna praca dyplomowa zakupiona w serwisie musi być traktowana wyłącznie jako wzór, przykład do przygotowania własnej pracy naukowej, przyspieszjąc tym samym proces pisania pracy całkowicie zgodny z obowiązującym w Polsce prawem. Nie bierzemy odpowiedzialności za konsekwencje związane z wykorzystaniem przesłanych przez nas prac. Należy pamiętać o przestrzeganiu obowiązujących przepisów Prawa Autorskiego oraz Art. 272


Korzystanie z serwisu oznacza akceptację regulaminu.
Copyright © by PraceDyplomowe.edu.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone.