Mamy 15125

przykładowe prace

...
...największy zbiór zawierający

gotowe wzory prac

w sieci!
logo PraceDyplomowe.edu.pl

   katalog gotowych wzorów

zdjecie-przykladowa-praca-prace-dyplomowe-edu-pl zdjecie-wzor-pracy-prace-dyplomowe-edu-pl zdjecie-gotowa-praca-prace-dyplomowe-edu-pl
Tu przeszukasz całą bazę prac w sposób szybki i zautomatyzowany.
Zobacz prace podzielone tematami:

STRESZCZENIE I SŁOWA KLUCZOWE W PRACY ...
... licencjackiej, magisterskiej, dyplomowej.


   Drodzy Czytelnicy, w poprzednim rozdziale podpowiedzieliśmy Wam, jak napisać spis treści. Mamy nadzieję, że spis treści Waszej pracy dyplomowej jest już gotowy.
   Jeśli jednak w dalszym ciągu macie problemy z jego napisaniem, to zapraszamy Was na główną stronę naszego serwisu: www.pracedyplomowe.edu.pl. Tam będziecie mogli odnaleźć gotowe wzory, przykłady spisów treści prac dyplomowych (zarówno prac licencjackich, jak i prac magisterskich, prac inżynierskich...itd.).

   W dalszej części poradnika, chcemy Wam wyjaśnić - jak napisać streszczenie pracy licencjackiej czy też innego rodzaju pracy dyplomowej.

   Jeśli nie wiecie dokładnie - co to jest streszczenie pracy dyplomowej?, Jaki jest cel pisania streszczenia pracy dyplomowej?, Czym się charakteryzuje prawidłowo napisane streszczenie?, Jakich błędów należy unikać podczas pisania streszczenia (na przykład - pracy magisterskiej)?, Nie wiecie czym są słowa kluczowe?...,Co to jest Abstract?...; to zachęcamy Was do przeczytania poniższego artykułu - w którym to nakreślone zostały wszelkie wskazówki - niezbędne do napisania poprawnego streszczenia (to nasza forma pomocy dla Was, plan działania; taki wzór, przykład streszczenia pracy dyplomowej).

   Zaczniemy od tego - co to jest streszczenie pracy licencjackiej, pracy magisterskiej, pracy inżynierskiej?
   Ogólnie rzecz ujmując - streszczenie jest to skrótowe przedstawienie jakiegoś wydarzenia, zaistniałej sytuacji, przeczytanej książki,...itp.
   Polega na przeredagowaniu długości jakiegoś tekstu przy jednoczesnym zachowaniu głównych elementów jego treści oraz na przedstawieniu (poruszanych w pracy dyplomowej) kluczowych zagadnień, wydarzeń, sytuacji, postaci...itd.

   * Streszczenie jest kolejnym elementem układu pracy dyplomowej. Stanowi wizytówkę tegoż 'dzieła'. Należy w nim przedstawić budowę pisanej przez Was pracy oraz krótko poinformować o jej treści (przedstawić podstawowe informacje zawarte w tekście - przy jednoczesnym uwzględnieniu własnego wkładu).

   * Streszczenie powinno się znaleźć na początku pracy dyplomowej, tuż po Spisie treści. To jest najbardziej odpowiednie miejsce na jego ulokowanie. Dzięki temu, będziecie mogli już na samym wstępie, powiadomić Czytelnika - na jaki temat będzie Wasza praca licencjacka, praca magisterska, czy też praca inżynierska. Dlatego też zaznaczamy, że musicie się solidnie przyłożyć do napisania streszczenia pracy dyplomowej, ponieważ dzięki niemu będziecie mogli zachęcić przyszłego Czytelnika do przeczytania całości Waszego 'dzieła' (lub zniechęcić...Zatem wszystko leży w Waszych rękach).
   Znamy wiele przypadków i przykładów na to, że Studenci zamieszczają swoje streszczenia na końcu pracy dyplomowej. Jednak tej ewentualności Wam nie polecamy. Praca nie jest wtedy wystarczająca przejrzysta, traci na swej atrakcyjności i nie daje możliwości poinformowania Czytelnika w odpowiednim momencie na temat tego, co będzie zawierała jej treść. Jeśli jednak uznacie, że koniec Waszej pracy dyplomowej jest najlepszym miejscem na streszczenie, to ulokujcie je przed Aneksem. Możecie to również zrobić - po Zakończeniu; przed Bibliografią lub zupełnie na końcu, już po wszystkich elementach - włącznie z Wykazem tabel.

  Co należy zawrzeć w streszczeniu pracy dyplomowej?
 • Tytuł pracy dyplomowej.
 • Podstawowe informacje o pracy oraz jej założenia.
 • Krótkie nawiązanie do tematu pracy.
 • Cel pracy dyplomowej (pracy licencjackiej, pracy magisterskiej, pracy inżynierskiej).
 • Zakres pracy.
 • Główne tezy.
 • Przedmiot pracy dyplomowej.
 • Problematykę pracy dyplomowej (problem naukowy lub praktyczny do rozwiązania).
 • Umiejscowienie problematyki w literaturze naukowej.
 • Zwięzłą informację na temat zastosowanych w pracy - metod badań i technik badawczych (ukazanie metodyki, którą się posłużyliście by osiągnąć cel badania).
 • Krótką charakterystykę wykonanych eksperymentów lub analiz.
 • Uzyskane rezultaty (co Wam się udało osiągnąć poprzez napisanie pracy dyplomowej - na przykład pracy licencjackiej).
 • Krótkie wnioski i najważniejsze wyniki.
 • Słowa kluczowe (od 2 do 10 słów).
 • Napotkane przez Was trudności (jeśli takie wystąpiły) w trakcie przygotowań i samego pisania pracy magisterskiej lub innej pracy dyplomowej.
   Wszystkie te powyższe elementy pracy dyplomowej, powinny być w streszczeniu zaznaczone, jako odrębne części (na przykład przy pomocy wytłuszczenia - 'Cel pracy dyplomowej'). Jednak wielu z nich jeszcze nie opracowaliście. Dlatego (tak, jak już wcześniej wspominaliśmy) lepiej jest umieścić streszczenie pracy dyplomowej - tuż po Spisie treści, ale do jego pisania należy powrócić - po przeprowadzeniu badań, sformułowaniu wniosków i wyników; czyli tak naprawdę pod koniec pisania pracy.

   * Streszczenie powinno zawierać maksymalnie jednostronicowe omówienie zagadnień poruszanych w Waszej pracy (jedną stronę maszynopisu, czyli mniej więcej 2000 znaków), ale równocześnie nie może być zbyt krótkie (ujęte, na przykład tylko w trzech zdaniach).
   Strona, na której napiszecie streszczenie, musi posiadać swój numer (na przykład jeśli spis treści widnieje na drugiej stronie Waszej pracy dyplomowej, to streszczenie musi nosić już widoczny numer 3).
   Ponadto, streszczenie powinno być napisane czcionką o jeden punkt mniejszą niż treść pracy (czcionką Arial, 10pkt lub Times New Roman, 11pkt). Tekst - 'Streszczenie pracy dyplomowej', należy napisać pogrubioną czcionką (Arial, 12pkt lub Times New Roman, 13pkt) i poprzedzić czterema pustymi wierszami.

  Jaki jest cel pisania streszczenia pracy dyplomowej?
 • Służy przekształceniu obszernego materiału w krótki tekst - tak, aby ujawnić jego najważniejsze wątki.
 • Informuje Czytelnika o zawartości treści całej pracy dyplomowej.
 • Sprawia, że praca licencjacka, praca magisterska czy też praca licencjacka - stają się bardziej przejrzyste i atrakcyjne.
  Kolejne wytyczne i uniwersalne zalecenia do napisania dobrego streszczenia:
 • Jeśli na Waszej uczelni nie wymaga się od Studentów zamieszczenia streszczenia i jego tłumaczenia na jeden lub więcej języków, to my (redakcja serwisu www.pracedyplomowe.edu.pl) radzimy je Wam i tak zawrzeć w pracy dyplomowej oraz przetłumaczyć - chociażby na język angielski. To będzie świetna zapowiedź wartościowego i ambitnego 'dzieła'.
 • Przed napisaniem streszczenia należy skonsultować jego długość i formę - z promotorem pracy.
 • Pamiętajcie o tym, żeby wpleść w treść streszczenia - słowa kluczowe, czyli najczęściej występujące słowa w tekście Waszej pracy dyplomowej, które określają jej temat i zawartość. Dzięki słowom kluczowym, Czytelnik, ma szansę (i to w bardzo krótkim czasie) poznać ogólny zarys tekstu Waszego 'dzieła'.
 • Postarajcie się obiektywnie ocenić czy wybrane przez Was fakty ukażą sens i prawdziwe przesłanie Waszej pracy dyplomowej.
  Jakimi cechami powinno się odznaczać dobre streszczenie pracy dyplomowej?
 • Powinno być na temat i dotyczyć najważniejszych fragmentów Waszej pracy (jej głównych wątków).
 • Powinno stanowić kwintesencję streszczanego 'dzieła', a przy tym być - krótkie, zwięzłe i rzeczowe.
 • Powinno przedstawiać wydarzenia w kolejności chronologicznej.
  Czego należy unikać podczas pisania streszczenia pracy licencjackiej, pracy magisterskiej czy też pracy inżynierskiej?
 • Słów branżowych (Czytelnik nie zawsze będzie ekspertem z opisywanej przez Was dziedziny).
 • Przytaczania dialogów.
 • Używania cytatów.
 • Dygresji, osobistych komentarzy.

   Co to jest Abstract pracy dyplomowej?
Abstract jest streszczeniem pracy dyplomowej w języku angielskim, które zawiera te same elementy, co streszczenie w języku polskim. Jego objętość nie może przekraczać jednej strony i powinno nosić widoczną numerację (na przykład - jeśli streszczenie pracy dyplomowej w języku polskim widnieje na jej trzeciej stronie, to Abstract musi nosić numer 4).

   * Abstract cechuje to, że nie należy się w nim odwoływać do pozycji bibliograficznych, tabel ani wykresów. Natomiast należy w nim zawrzeć słowa kluczowe - key words.

   * W przeciwieństwie do streszczenia pracy dyplomowej w języku polskim, w jego angielskiej wersji - należy częściej używać czasu przeszłego, niż teraźniejszego.

   * Angielskie tłumaczenie streszczenia nie powinno zawierać zdań w pierwszej osobie (lepiej będzie w nim zastosować trzecią osobę i stronę bierną). Radzimy Wam również używać w angielskim streszczeniu pracy dyplomowej - bardziej poważnych zwrotów (na przykład zamiast 'but' lepiej będzie napisać 'however').


   Czytaj dalej: wstęp w pracy dyplomowej .
Spis zawartości.
I. Wprowadzenie.
II. Podejmujemy decyzje.
III. Od czego zacząć pisanie pracy?
IV. Struktura pracy dyplomowej.
V. Techniczne opracowanie pracy.
VI. Estetyka pracy dyplomowej.
VII. Regulacje regulaminowe.
Szybkie i wygodne płatności.
dostepne formy płatności


Zastrzegamy, iż wzorcowe prace magisterskie, prace licencjackie, prace dyplomowe, prace podyplomowe, prace inżynierskie, prace semestralne, prace zaliczeniowe, referaty, biznes plany, plany marketingowe i inne opracowania jakie oferujemy mają wyłącznie charakter informacyjny. Każda praca magisterska, licencjacka, inżynierska lub inna praca dyplomowa zakupiona w serwisie musi być traktowana wyłącznie jako wzór, przykład do przygotowania własnej pracy naukowej, przyspieszjąc tym samym proces pisania pracy całkowicie zgodny z obowiązującym w Polsce prawem. Nie bierzemy odpowiedzialności za konsekwencje związane z wykorzystaniem przesłanych przez nas prac. Należy pamiętać o przestrzeganiu obowiązujących przepisów Prawa Autorskiego oraz Art. 272


Korzystanie z serwisu oznacza akceptację regulaminu.
Copyright © by PraceDyplomowe.edu.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone.