Mamy 13984

przykładowe prace

...
...największy zbiór zawierający

gotowe wzory prac

w sieci!
logo PraceDyplomowe.edu.pl

   katalog gotowych wzorów

zdjecie-przykladowa-praca-prace-dyplomowe-edu-pl zdjecie-wzor-pracy-prace-dyplomowe-edu-pl zdjecie-gotowa-praca-prace-dyplomowe-edu-pl
Tu przeszukasz całą bazę prac w sposób szybki i zautomatyzowany.
Zobacz prace podzielone tematami:

SPIS TREŚCI, PLAN PRACY
licencjackiej, magisterskiej, dyplomowej.


   Jeśli chcecie dowiedzieć się, jak napisać spis treści pracy naukowej (..co musi zawierać i jak się w ogóle zabrać za jego pisanie), to koniecznie przeczytajcie poniższy artykuł.

   Spis treści zwany inaczej planem pracy, to element, który obowiązkowo musi się znaleźć w dużych dokumentach (takich, jak na przykład: praca licencjacka, praca magisterska czy praca inżynierska).
   Spis treści/plan pracy jest przedstawieniem w punktach merytorycznej treści pracy. Stanowi takie mini streszczenie każdej pracy dyplomowej. Pokazuje jej charakter i przebieg oraz to, na co zwróciliście szczególną uwagę podczas pisania pracy.
   Zadaniem planu pracy dyplomowej jest ustalenie, jakie zagadnienia będą logicznie po sobie następować oraz informowanie czytelnika o numerach stron, na których rozpoczynają się poszczególne części pracy.
   Natomiast jego bardzo ważną cechą jest kompletność, czyli przykładowo - w pracy licencjackiej muszą się znaleźć wszystkie elementy składowe (chodzi tu o części, które musi zawierać praca dyplomowa, na przykład: wstęp, rozdziały i podrozdziały, zakończenie, ...itd.).

   Od czego zacząć pisanie spisu treści?:
   * Dla ułatwienia radzimy Wam przypomnieć sobie - jakie części składowe powinna zawierać każda praca licencjacka, praca magisterska,...praca inżynierska; czyli po prostu wystarczy sobie odświeżyć informacje na temat układu pracy dyplomowej.

   * Następnie należy się orientować, że spis treści/plan pracy umieszcza się tuż po stronie tytułowej (zdarzają się jednak sytuacje - kiedy jest umiejscawiany na końcu pracy. Zdecydowanie odradzamy Wam taką możliwość, gdyż nie jest to mile widziane w oczach promotora i całego grona komisji egzaminacyjnej). Spis treści należy przeanalizować i przedyskutować na seminarium naukowym oraz uzyskać akceptację promotora - na taki, a nie inny jego wygląd.

   * Dalej musicie wiedzieć, że wstęp/wprowadzenie oraz zakończenie/podsumowanie - mogą być numerowane tak samo, jak rozdziały zasadnicze (rozdziały/podrozdziały) i elementy pomocnicze (na przykład: spis rysunków, spis tabel, spis wykresów, wykaz załączników) lub wystąpić bez własnych numerów - jednak w takiej sytuacji należy te wszystkie elementy uwzględnić w numeracji spisu treści (na przykład - jeśli wstęp/wprowadzenie ma numer 2, to kolejny element pracy musi nosić numer 3, etc.).

   * Następnie radzimy Wam wygenerować taki spis/plan - automatycznie, w edytorze tekstu (W tzw. 'starym' Wordzie, należy na pasku narzędzi - odnaleźć przycisk Wstaw,...dalej wybrać Indeksy i spisy; żeby finalnie dotrzeć do upragnionego Spisu treści. Natomiast w nowej wersji programu Word, należy wybrać Odwołania i pierwszy z lewej - powinien pojawić się już docelowy Spis treści).

   

Przykładowy wzór spisu treści (planu pracy):Wstęp/Wprowadzenie ................................................................ 2

Rozdział I.
Problematyka badań w świetle literatury przedmiotu
.......... 3
   Podrozdział 1.1. .......................................................................
   Podrozdział 1.2. .......................................................................
   Podrozdział 1.3. .......................................................................

Rozdział II.
Założenia metodologiczne i organizacja badań własnych
.......
   Podrozdział 2.1. .......................................................................
   Podrozdział 2.2. .......................................................................
   Podrozdział 2.3. .......................................................................

Rozdział III.
Analiza i interpretacja wyników badań własnych
...................
   Podrozdział 3.1. .......................................................................
   Podrozdział 3.2. .......................................................................
   Podrozdział 3.3. .......................................................................

Zakończenie/Wnioski/Podsumowanie ...........................................
Bibliografia/Wykaz literatury ........................................................
Spis tabel/Spis rysunków/Spis wykresów ......................................
Wykaz aktów prawnych .................................................................
Załączniki ......................................................................................

   * Po każdym wielokropku....należy podać odpowiedni numer strony.

  Jak wynika z powyższego wzoru spis treści, musi on spełniać kilka wymogów konstrukcyjnych:
 • W planie pracy trzeba podać numer strony, na której zaczyna się każda wyróżniona część pracy.
 • Kształt i wielkość liter, w spisie treści, powinny być zgodne ze stosowanymi w tekście podstawowym.
 • Plan pracy musi zawierać rozdziały z osobnymi tytułami do każdego z nich.
 • Tytuły rozdziałów należy pisać wytłuszczonym drukiem.
 • Pod każdym rozdziałem muszą się znaleźć podrozdziały.
 • Należy pamiętać o zachowaniu odpowiednich proporcji pracy dyplomowej (na przykład - praca magisterska musi zawierać więcej niż dwa rozdziały).
 • Unikajcie sytuacji, w której rozdział będzie zawierał tylko jeden podrozdział.
 • W odniesieniu do prac badawczych (np. prac magisterskich lub prac inżynierskich), to ich spisy treści powinny zawierać rozdziały dotyczące sfery metodologicznej oraz analitycznej.
 • Praca licencjacka powinna opierać się głównie na podejściu do problemu badawczego - w odniesieniu do literatury przedmiotu.
 • Spis treści musi zawierać wszystkie ważne zagadnienia, które znajdą się później w Waszej pracy dyplomowej i będą miały decydujący wpływ na jej strukturę.
 • Plan pracy musi być kompletny (nie może w nim brakować kluczowych elementów, które już wcześniej zostały zapowiedziane w temacie pracy).
 • W spisie treści muszą być zawarte wszystkie podtytuły, które później zostaną przez Was wyszczególnione - w tekście głównym.


   Jeśli dostosujecie się do powyższego przykładu/wzoru spisu treści i do wszystkich naszych wskazówek dotyczących jego pisania, to Wasze prace dyplomowe staną się przejrzyste i czytelne.


   Czytaj dalej: 'Streszczenie i słowa kluczowe'.
Spis zawartości.
I. Wprowadzenie.
II. Podejmujemy decyzje.
III. Od czego zacząć pisanie pracy?
IV. Struktura pracy dyplomowej.
V. Techniczne opracowanie pracy.
VI. Estetyka pracy dyplomowej.
VII. Regulacje regulaminowe.
Szybkie i wygodne płatności.
dostepne formy płatności


Zastrzegamy, iż wzorcowe prace magisterskie, prace licencjackie, prace dyplomowe, prace podyplomowe, prace inżynierskie, prace semestralne, prace zaliczeniowe, referaty, biznes plany, plany marketingowe i inne opracowania jakie oferujemy mają wyłącznie charakter informacyjny. Każda praca magisterska, licencjacka, inżynierska lub inna praca dyplomowa zakupiona w serwisie musi być traktowana wyłącznie jako wzór, przykład do przygotowania własnej pracy naukowej, przyspieszjąc tym samym proces pisania pracy całkowicie zgodny z obowiązującym w Polsce prawem. Nie bierzemy odpowiedzialności za konsekwencje związane z wykorzystaniem przesłanych przez nas prac. Należy pamiętać o przestrzeganiu obowiązujących przepisów Prawa Autorskiego oraz Art. 272


Korzystanie z serwisu oznacza akceptację regulaminu.
Copyright © by PraceDyplomowe.edu.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone.