Mamy 15125

przykładowe prace

...
...największy zbiór zawierający

gotowe wzory prac

w sieci!
logo PraceDyplomowe.edu.pl

   katalog gotowych wzorów

zdjecie-przykladowa-praca-prace-dyplomowe-edu-pl zdjecie-wzor-pracy-prace-dyplomowe-edu-pl zdjecie-gotowa-praca-prace-dyplomowe-edu-pl
Tu przeszukasz całą bazę prac w sposób szybki i zautomatyzowany.
Zobacz prace podzielone tematami:

RODZAJE PRAC DYPLOMOWYCH


Do prac dyplomowych zalicza się

, min.:
- praca magisterska,
- praca licencjacka,
- praca inżynierska,
- praca doktorska,
- praca habilitacyjna,
- praca specjalistyczna,
- praca podyplomowa.

   

Praca magisterska

, pisana jest na koniec studiów drugiego stopnia lub studiów magisterskich. Umożliwia uzyskanie tytułu magistra (wyjątek stanowi tutaj - weterynaria, a także kierunek lekarski oraz lekarsko-dentystyczny, na których Absolwenci nie piszą prac magisterskich).
   Zarówno

praca licencjacka

, jak i

praca inżynierska

- tworzone są na zakończenie studiów pierwszego stopnia (licencjackich lub inżynierskich) lub w połowie dwustopniowych studiów magisterskich. Napisanie i obrona pracy licencjackiej upoważnia do posługiwania się tytułem licencjata. Natomiast praca inżynierska - umożliwia uzyskanie tytułu inżyniera.
   Następny etap edukacji jest uwieńczany - napisaniem pracy doktorskiej (dysertacji), która stanowi podstawę do uzyskania stopnia naukowego doktora.
   Natomiast opracowanie rozprawy habilitacyjnej, wymagane jest do uzyskania stopnia naukowego doktora habilitowanego.


   Wyróżnia się trzy rodzaje prac dyplomowych:

- teoretyczne (opisowe) - to udokumentowane prezentacje teorii analizowanego tematu (opracowania określonej koncepcji lub teorii naukowej). Prace teoretyczne bazują na specjalistycznej literaturze.
Poprzez pisanie właśnie takiego rodzaju 'dzieła', Student, ma okazję wyrazić swoją znajomość - teoretycznych zagadnień związanych z tematem pracy oraz znajomość literatury przedmiotu. Prace opisowe, najczęściej uogólniają i porządkują wiedzę, która była już wcześniej zaprezentowana.

- empiryczne (badawcze) - polegają na przeprowadzaniu własnych badań w terenie i zbieraniu unikalnych materiałów (pozwalają na odkrycie czegoś nowego). Opierają się na bezpośrednim kontakcie z rzeczywistymi osobami i zjawiskami natury. Na podstawie uzyskanych materiałów empirycznych - opisuje się zjawiska, fakty oraz poddaje się je odpowiedniej klasyfikacji i systematyzacji. Celem takiego opisu jest ukazanie genezy zjawisk i czynników, które wpływają na ich przebieg.

- przeglądowe - opierają się, przede wszystkim, na analizie porównawczej literatury, która dotyczy określonego problemu. Zatem tego rodzaju prace, to przeanalizowane wyniki badań innych autorów i ich krytyczna ocena.
Prace przeglądowe, polegają na usystematyzowanym i wszechstronnym przeglądzie publikacji - w języku polskim, a także w językach obcych.

   Prace dyplomowe, mogą stanowić połączenie, syntezę - zarówno pracy opisowej, jak i pracy badawczej (dotyczy to np. pracy magisterskiej).
   Praca magisterska, podzielona jest właśnie na dwie części:
- teoretyczną - opierającą się na teorii dotyczącej zjawiska, które będzie badane.
- empiryczną - będącą opisem zgromadzonego materiału badawczego.


Czytaj dalej 'Kiedy zacząć pisanie pracy dyplomowej'.
Spis zawartości.
I. Wprowadzenie.
II. Podejmujemy decyzje.
III. Od czego zacząć pisanie pracy?
IV. Struktura pracy dyplomowej.
V. Techniczne opracowanie pracy.
VI. Estetyka pracy dyplomowej.
VII. Regulacje regulaminowe.
Szybkie i wygodne płatności.
dostepne formy płatności


Zastrzegamy, iż wzorcowe prace magisterskie, prace licencjackie, prace dyplomowe, prace podyplomowe, prace inżynierskie, prace semestralne, prace zaliczeniowe, referaty, biznes plany, plany marketingowe i inne opracowania jakie oferujemy mają wyłącznie charakter informacyjny. Każda praca magisterska, licencjacka, inżynierska lub inna praca dyplomowa zakupiona w serwisie musi być traktowana wyłącznie jako wzór, przykład do przygotowania własnej pracy naukowej, przyspieszjąc tym samym proces pisania pracy całkowicie zgodny z obowiązującym w Polsce prawem. Nie bierzemy odpowiedzialności za konsekwencje związane z wykorzystaniem przesłanych przez nas prac. Należy pamiętać o przestrzeganiu obowiązujących przepisów Prawa Autorskiego oraz Art. 272


Korzystanie z serwisu oznacza akceptację regulaminu.
Copyright © by PraceDyplomowe.edu.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone.