Mamy 15125

przykładowe prace

...
...największy zbiór zawierający

gotowe wzory prac

w sieci!
logo PraceDyplomowe.edu.pl

   katalog gotowych wzorów

zdjecie-przykladowa-praca-prace-dyplomowe-edu-pl zdjecie-wzor-pracy-prace-dyplomowe-edu-pl zdjecie-gotowa-praca-prace-dyplomowe-edu-pl
Tu przeszukasz całą bazę prac w sposób szybki i zautomatyzowany.
Zobacz prace podzielone tematami:

Praca magisterska a praca licencjacka

- podobieństwa i różnice.

   Panuje powszechne przeświadczenie, że praca licencjacka jest krótszą wersją pracy magisterskiej. I choć w stwierdzeniu tym jest sporo prawdy, nie sposób zgodzić się z nim do końca. Jakie są zatem ogólne zasady redagowania wymienionych prac i czym różnią się one do siebie?

   Zabierając się za pisanie pracy dyplomowej, należy uzmysłowić sobie, że nie istnieje coś takiego jak jedyny słuszny wzorzec. Większość uczelni indywidualnie ustala standardy prac pisemnych i może okazać się, że to co na jednej wystarczy do obronienia magisterki, gdzie indziej będzie to zaledwie dobrze napisany licencjat. Prawie zawsze praca magisterska spełnia standardy licencjackiej, w drugą stronę nie koniecznie, choć też oczywiście możliwe.

   W obydwu rodzajach prac stosuje się tę samą technikę redagowania i formatowania tekstu. Ten sam jest też układ i plan pracy. Natomiast pomiędzy poszczególnymi uczelniami zdarzają się czasami rozbieżności, dotyczące zwłaszcza zasad cytowania i podawania bibliografii, niekiedy też tytułowania rozdziałów i podrozdziałów. Trzeba o tym pamiętać zwłaszcza wtedy, gdy pisząc korzystamy z przykładowej pracy napisanej przez kogoś innego. Zawsze warto korzystać z przykładów i wzorów prac już napisanych jednak nie powielając ślepo ich treści.

   Na większości uczelni przyjmuje się, że licencjat winin mieścić się w zakresie 30-50 stron tekstu, a mgr - 80-120. Co bardzo istotne nie sprawdza się tutaj zasada, im więcej tym lepiej. Zdarza się też, że w przypadku prac magisterskich zawierających badania własne lub studium przypadku, część opisowa może być krótsza. Należy mieć na uwadze, że przy ocenie końcowej, objętość tekstu ma często drugorzędne znaczenie. Innowacyjne ujęcie tematu, samodzielność, w przypadku pracy magisterskiej dobrze opracowane badania własne, zostaną z pewnością wyżej wypunktowane niż obszerne, lecz nic nie wnoszące streszczenie dostępnej literatury. Jednocześnie temat powinien być opracowany dokładnie i nie warto tutaj pozwalać sobie na skróty i uproszczenia.

   Piszemy na temat, tak, żeby go wyczerpać, przedstawić możliwie dużo różnych aspektów zagadnienia, nie pozwalamy sobie jednocześnie na przysłowiowe "lanie wody". Pamiętamy, że będą czytać to ludzie bardzo dobrze zaznajomieni z zagadnieniem, którzy w mig wychwycą, czy piszący miał rzeczywiście coś do powiedzenia, a jednocześnie też zwyczajnie zapracowani i nie będą pałać do nas sympatią, jeśli zaserwujemy im mdłą, nudną, wtórną, ale za to obszerną papkę. A sympatia recenzentów jest rzeczą nieocenioną. Tutaj warto pokusić się o pewien trick, mianowicie, bezwzględnie najlepszymi, najciekawszymi, najbardziej wciągającymi fragmentami pracy powinny być wstęp i zakończenie. Chodzi o to, żeby już na początku przychylnie ustosunkować do nas recenzentów, pokazać, że mają do czynienia z osobą potrafiącą samodzielnie myśleć, formułować tezy i cele badawcze oraz wyciągać wnioski. Często członkowie komisji zaczynają czytanie pracy właśnie od wstępu i zakończenia, nie mówiąc o tym, że podobno zdarzają się przypadki, że studiują dokładnie tylko te dwie części. A co z dalszą treścią?

   Przyjmuje się, że prace różnią się poziomem trudności.
Praca magisterska powinna być bardziej twórcza, innowacyjna, wnikliwa, opierać się w większym stopniu na samodzielnych ustaleniach magistranta. Nie zdarza się właściwie, by praca licencjacka zawierała badania własne z opracowana analizą statystyczną lub studium przypadku, bywają natomiast uczelnie, gdzie odtwórcza praca magisterska, bez wymienionych badań oceniona może być najwyżej dostatecznie. Wtedy jednak często wymagania odnośnie części teoretycznej są nieco niższe.
W pracy magisterskiej autor definiuje problem i w sposób obiektywny, zgodny z obecną wiedzą, stara się wykazać jego rozwiązanie.
W pracy licencjackiej częściej opiera się na wcześniejszych badaniach i ustaleniach. I w jednej i w drugiej powinny zawrzeć sie samodzielne przemyślenia i wnioski piszącego. Ale oczywiście wymagania na poszczególnych uczelniach są różne, o czym wspomniano już wyżej. Bywa, że na niektórych kierunkach studiów od licencjatów wymaga się samodzielności myślenia i definiowania problemów, na innych z kolei akceptowane i dobrze oceniane są prace magisterskie całkowicie odtwórcze, opierające się na streszczeniu dostępnej literatury.

   Można stwierdzić, że:
Praca licencjacka jest dowodem na to, że jej autor potrafi zgromadzić specjalistyczną wiedzę, niezbędną do samodzielnego, a jednocześnie innowacyjnego rozwiązania problemów zawodowych oraz opisać to w sposób naukowy.
Praca magisterska dowodzi natomiast, że magistrant jest w stanie innowacyjnie rozwiązywać problemy oraz, że potrafi sporządzić odpowiednią dokumentację, nadającą się do dalszego wykorzystania.

   Na niektórych uczelniach praca licencjacka ma często charakter zawodowy, praktyczny, magisterska natomiast jest bardziej analityczna, ujmuje zagadnienie w sposób teoretyczny, choć nie wszędzie jest to regułą.

   Podsumowując, bez względu na to, czy zasiadamy do pisania pracy zupełnie samodzielnie, czy korzystamy z pomocy, zanim zaczniemy, zapoznajmy się dokładnie z wytycznymi obowiązującymi na naszym kierunku studiów. Zazwyczaj są one publikowane na stronach internetowych. Warto też chodzić na seminaria magisterskie i zajęcia dotyczące metodyki pisania prac, jeśli takie są organizowane. Ale nawet jeśli tego nie zrobiliśmy i okazuje się, że napisana przez nas praca jest ma nieco inną formę, nie załamujmy rąk. Różnice pomiędzy wymaganiami w poszczególnych ośrodkach są przeważnie tylko "kosmetyczne" i łatwe do poprawienia na każdym etapie pisania.

Szybkie i wygodne płatności.
dostepne formy płatności


Zastrzegamy, iż wzorcowe prace magisterskie, prace licencjackie, prace dyplomowe, prace podyplomowe, prace inżynierskie, prace semestralne, prace zaliczeniowe, referaty, biznes plany, plany marketingowe i inne opracowania jakie oferujemy mają wyłącznie charakter informacyjny. Każda praca magisterska, licencjacka, inżynierska lub inna praca dyplomowa zakupiona w serwisie musi być traktowana wyłącznie jako wzór, przykład do przygotowania własnej pracy naukowej, przyspieszjąc tym samym proces pisania pracy całkowicie zgodny z obowiązującym w Polsce prawem. Nie bierzemy odpowiedzialności za konsekwencje związane z wykorzystaniem przesłanych przez nas prac. Należy pamiętać o przestrzeganiu obowiązujących przepisów Prawa Autorskiego oraz Art. 272


Korzystanie z serwisu oznacza akceptację regulaminu.
Copyright © by PraceDyplomowe.edu.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone.