Mamy 15107

przykładowe prace

...
...największy zbiór zawierający

gotowe wzory prac

w sieci!
logo PraceDyplomowe.edu.pl

   katalog gotowych wzorów

zdjecie-przykladowa-praca-prace-dyplomowe-edu-pl zdjecie-wzor-pracy-prace-dyplomowe-edu-pl zdjecie-gotowa-praca-prace-dyplomowe-edu-pl
Tu przeszukasz całą bazę prac w sposób szybki i zautomatyzowany.
Zobacz prace podzielone tematami:

OŚWIADCZENIE O SAMODZIELNYM NAPISANIU PRACY
licencjackiej, magisterskiej, dyplomowej.   Szanowni Czytelnicy, prace dyplomowe każdego rodzaju czy to prace licencjackie, prace magisterskie, czy też prace inżynierskie; wymagają napisania specjalnego Oświadczenia. Jego celem jest ukazanie, że przedstawiona do obrony praca, została przez Was napisana samodzielnie i poza niezbędnymi konsultacjami z promotorem, nie zlecaliście jej napisania innym autorom.
   Zatem każdy student, przedstawiający gotową pracę licencjacką, pracę inżynierską, pracę magisterską; jest zobowiązany do napisania oświadczenia o samodzielności jej wykonania.
  Co powinno zawierać oświadczenie o samodzielnym napisaniu pracy dyplomowej (pracy licencjackiej, pracy magisterskiej, pracy inżynierskiej)?
 • Informację na temat samodzielnego opracowania pracy dyplomowej i nie naruszenia przy tym praw osobistych i majątkowych praw autorskich w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 1994 Nr 24 poz. 83 z późn. zm.) oraz dóbr osobistych chronionych prawem cywilnym.
 • Potwierdzenie, że napisana przez Was praca dyplomowa (praca licencjacka, praca magisterska, praca inżynierska) nie zawiera informacji i danych - uzyskanych w niedozwolony sposób.
 • Informację dotyczącą zgodności treści papierowej - napisanej przez Was pracy dyplomowej z jej formą elektroniczną. Zatem trzeba oświadczyć, że treść pracy zapisanej na nośniku elektronicznym, jest identyczna z treścią zawartą w wydrukowanej wersji pracy dyplomowej (na przykład pracy licencjackiej).
 • Należy także napisać, że wszystkie przytoczone w pracy dyplomowej - teksty dosłowne innych autorów, zostały udokumentowane w formie dopuszczalnych cytatów; a także o tym, że wszelkie: poglądy, dane,..itp., które zostały zaczerpnięte od innych twórców i przytoczone w pracy niedosłownie, zostały przez Was opatrzone odpowiednimi odsyłaczami.
 • Oświadczenie, że przedłożona praca dyplomowa (praca licencjacka, praca magisterska, praca inżynierska) nie była wcześniej oceniana i publikowana (na podstawie obowiązujących przepisów prawnych w zakresie odpowiedzialności cywilnej i karnej za naruszenie praw autorskich).
 • Zdanie o tym, że jeżeli przedstawione przez Was oświadczenie, okaże się nieprawdziwe; to zdajecie sobie sprawę z faktu, iż decyzja o wydaniu Wam dyplomu zostanie w takiej sytuacji cofnięta, a fakt uznania wykształcenia i uzyskanego tytułu (stopnia zawodowego) zostanie uznany za nieważny.


Wzór oświadczenia o samodzielnym napisaniu pracy dyplomowej:Nazwa miejscowości......, ......data ........Oświadczenie o samodzielnym napisaniu pracy licencjackiej/pracy magisterskiej/pracy inżynierskiej.


   Ja niżej podpisana/ny......................studentka/t Wydziału......................................Uniwersytetu w...........oświadczam, że przedkładaną pracę dyplomową zatytułowaną ........................................ napisałam/łem samodzielnie. Oznacza to, że podczas pisania tejże pracy dyplomowej, poza niezbędnymi konsultacjami, nie korzystałam/em z pomocy innych osób oraz nie zlecałam/em opracowania rozprawy lub jej części innym osobom, ani nie odpisywałam/em tej rozprawy lub jej części od innych autorów.
   Zatem nie naruszyłam/em osobistych i majątkowych praw autorskich osób trzecich, które są chronione przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

   Wszystkie przytoczone w niniejszej pracy dyplomowej: dane, stwierdzenia, informacje, istotne definicje i sformułowania pochodzące z literatury (przytoczone dosłownie lub niedosłownie) są opatrzone odpowiednimi odsyłaczami.
   Oświadczam, że na podstawie obowiązujących przepisów prawnych w zakresie odpowiedzialności cywilnej i karnej za naruszenie praw autorskich, przedłożona praca licencjacka/praca magisterska/praca inżynierska nie była wcześniej oceniana ani publikowana.
   Przedłożony przeze mnie egzemplarz pracy licencjackiej/pracy magisterskiej/pracy inżynierskiej w wersji drukowanej jest także całkowicie zgodny/identyczny z egzemplarzem pracy dyplomowej w wersji elektronicznej.

   Jednocześnie zdaję sobie sprawę z faktu, że przypisanie sobie, w pracy dyplomowej, autorstwa istotnego fragmentu lub jakichkolwiek elementów cudzego utworu albo ustalenia naukowego; stanowi podstawę do stwierdzenia nieważności postępowania w sprawie nadania tytułu zawodowego.


      Czytelny podpis............


      (nr albumu: ..........................)

      Wydział: ...............................

      Kierunek studiów/dyscyplina: ....

   Powyższym przykładem/wzorem oświadczenia o samodzielnym napisaniu pracy dyplomowej (pracy licencjackiej, pracy magisterskiej, pracy inżynierskiej), można się wzorować podczas pisania własnego oświadczenia.   W niniejszym artykule zaznaczyliśmy również ważną kwestię, która dotyczy elektronicznej wersji pracy. Wspomnieliśmy, że stanowi ona bardzo ważny dokument i musi być całkowicie zgodna z pisemną formą danej pracy dyplomowej.
  Taki elektroniczny nośnik (na przykład - płyta CD), powinien być opisany w odpowiedni sposób/zawierać następujące informacje:
 • imię/imiona i nazwisko dyplomanta,
 • numer albumu,
 • tytuł pracy dyplomowej,
 • rok złożenia pracy dyplomowej.
   (wersja elektroniczna pracy dyplomowej, powinna być umieszczona w egzemplarzu przesyłanym do archiwum).

   Celem elektronicznej wersji pracy dyplomowej - jest ułatwienie archiwizacji prac dyplomowych (prac licencjackich, prac magisterskich, prac inżynierskich), a także umożliwienie kontroli zjawiska, jakim jest plagiat.
   Jeśli chcecie się dowiedzieć czegoś więcej na temat plagiatów, to zapraszamy Was do zaznajomienia się z artykułami, które widnieją na stronie naszego portalu: http://www.pracedyplomowe.edu.pl/artykuly.html   Czytaj dalej - " Wymogi edytorskie".
Spis zawartości.
I. Wprowadzenie.
II. Podejmujemy decyzje.
III. Od czego zacząć pisanie pracy?
IV. Struktura pracy dyplomowej.
V. Techniczne opracowanie pracy.
VI. Estetyka pracy dyplomowej.
VII. Regulacje regulaminowe.
Szybkie i wygodne płatności.
dostepne formy płatności


Zastrzegamy, iż wzorcowe prace magisterskie, prace licencjackie, prace dyplomowe, prace podyplomowe, prace inżynierskie, prace semestralne, prace zaliczeniowe, referaty, biznes plany, plany marketingowe i inne opracowania jakie oferujemy mają wyłącznie charakter informacyjny. Każda praca magisterska, licencjacka, inżynierska lub inna praca dyplomowa zakupiona w serwisie musi być traktowana wyłącznie jako wzór, przykład do przygotowania własnej pracy naukowej, przyspieszjąc tym samym proces pisania pracy całkowicie zgodny z obowiązującym w Polsce prawem. Nie bierzemy odpowiedzialności za konsekwencje związane z wykorzystaniem przesłanych przez nas prac. Należy pamiętać o przestrzeganiu obowiązujących przepisów Prawa Autorskiego oraz Art. 272


Korzystanie z serwisu oznacza akceptację regulaminu.
Copyright © by PraceDyplomowe.edu.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone.