Mamy 15125

przykładowe prace

...
...największy zbiór zawierający

gotowe wzory prac

w sieci!
logo PraceDyplomowe.edu.pl

   katalog gotowych wzorów

zdjecie-przykladowa-praca-prace-dyplomowe-edu-pl zdjecie-wzor-pracy-prace-dyplomowe-edu-pl zdjecie-gotowa-praca-prace-dyplomowe-edu-pl
Tu przeszukasz całą bazę prac w sposób szybki i zautomatyzowany.
Zobacz prace podzielone tematami:

MATERIAŁY I BADANIA...
do pracy dyplomowej magisterskiej, licencjackiej lub inżynierskiej.


   Drodzy Czytelnicy, jeśli zdecydowaliście się już na konkretny temat pracy licencjackiej, pracy magisterskiej lub pracy inżynierskiej i został on zaakceptowany przez promotora, to w zależności od wybranego toku rozważań - dobrze jest jak najszybciej zgromadzić odpowiednią literaturę, wszelkie źródła i opracowania z danej dziedziny. Należy także (w przypadku pracy badawczej) upewnić się czy istnieje możliwość przeprowadzenia badań na interesujący Was temat. Jeśli nic nie stoi temu na przeszkodzie, to śmiało możecie zabrać się do szukania i gromadzenia literatury.
   Pisanie pracy dyplomowej (wszystko jedno czy pracy licencjackiej, pracy magisterskiej, czy też inżynierskiej) wymaga pogłębienia przez Studenta wiedzy. Nie chodzi tu jedynie o poznanie literatury przedmiotu, ale również o dowiedzenie się gdzie należy jej szukać, a także o nauczenie się wartościowania odszukanych już treści, o nabycie umiejętności krytycznego myślenia, selekcjonowania wiedzy, sporządzania notatek oraz porządkowania materiałów, które uznamy za niezbędne do napisania własnej pracy naukowej.
   Dobór literatury do określonego tematu pracy dyplomowej, to niezwykle ważna kwestia, która wymaga skrupulatnych i zorganizowanych działań.    
  Czynności te należy podzielić na następujące etapy:
 • wyszukiwanie źródeł (rozglądanie się w głównych/podstawowych podręcznikach, a dalej poszerzanie wiedzy poprzez coraz bardziej pogłębione opracowania, artykuły, monografie...). Dobrze jest zaczynać od źródeł 'najmłodszych', czyli opublikowanych w roku bieżącym lub rok/dwa lata wcześniej; a dopiero później należy sięgać do starszych publikacji. Warto jest także zwracać uwagę na bibliografię zawartą w analizowanych przez Was materiałach. Pomaga to w docieraniu do kolejnych materiałów naukowych i w tworzeniu własnej bibliografii.
  Odnośnie wyszukiwania informacji pierwotnych, to cenne wiadomości o ogólnym charakterze - można odnaleźć w: encyklopediach, leksykonach ogólnych, podręcznikach encyklopedycznych, katalogach wydawnictw zwartych i czasopismach oraz w biuletynach dokumentacyjnych i przeglądach - czyli w tzw. źródłach informacji ogólnych.
 • wstępne przeglądanie materiałów (ocena ich wartości, zawartości oraz dokonanie na tej podstawie - selekcji),
 • gromadzenie wartościowej literatury i wszelkich źródeł,
 • dokładne i wnikliwe zapoznanie się z treścią wyselekcjonowanych materiałów literaturowych, źródłowych...,
 • opracowywanie notatek z przydatnych dla naszej pracy dyplomowej - fragmentów książek, czasopism i ich tytułów. Muszą one być konkretne, krótkie i dotyczyć najważniejszych spraw. Celem takiego notowania jest to, aby nie tracić już później czasu na ponowne czytanie tej samej publikacji. Zaznaczamy tutaj, że koniecznym elementem notatek musi być zawsze dokładne podanie źródła informacji (w celu późniejszego nakreślenia faktu, że wykorzystaliśmy w naszej pracy - dane źródło).
 • sporządzanie notek bibliograficznych - przede wszystkim dla ułatwienia w przyszłości lokalizacji danego materiału oraz poinformowania czytelnika (w przypadku dosłownego zapisu, czyli cytowania) skąd zaczerpnęliśmy wiedzę, która nie pochodzi od nas samych i uniknięcia plagiatu (kradzieży czyjegoś dorobku intelektualnego).
   Jak się dowiedzieć, które książki i materiały naukowe będą przydatne do napisania Twojej pracy dyplomowej (gdzie można uzyskać potrzebną Ci do tego pomoc)?
   Wiedzę na temat gromadzenia materiałów - niezbędnych do napisania pracy dyplomowej, zaczerpnęliśmy nie tylko z własnego doświadczenia, ale również dzięki opiniom i konsultacjom z Waszymi starszymi Kolegami (w tym momencie już magistrami, inżynierami lub też z tytułem licencjata), którzy to napisanie pracy licencjackiej, pracy magisterskiej czy też pracy inżynierskiej - mają już za sobą.
   Na początku poszukajcie pomocy u promotora i po prostu zapytajcie go, jakie pozycje książkowe radziłby Wam wykorzystać przy pisaniu pracy dyplomowej (niestety wiemy, że zdarzają się tacy promotorzy, którzy nie są pomocni i nie chcą lub też nie potrafią udzielić Wam - cennych wskazówek, a czasem wręcz utrudniają Wam pisanie prac).

   Kolejnym miejscem do którego należy się udać jest biblioteka. Nie musi to być największa Biblioteka Narodowa, ponieważ czasem te maleńkie z Waszej miejscowości (np. osiedlowe) potrafią zaskakiwać ilością oraz dostępnością - książek, artykułów i innych materiałów naukowych. Warto poszukiwać wiedzy w różnych miejscach i nie skupiać się tylko na jednej bibliotece - tym bardziej na takiej, która jest najbardziej oblegana. Następnym krokiem powinno być staranne przeglądanie haseł w katalogach, które odnoszą się do tematu Waszej pracy. Można ułatwić sobie to zadanie i poprosić o pomoc pracownika z działu informacji naukowej lub inną osobę, która zajmuje się zbiorami literaturowymi w danej bibliotece. Przydatne mogą być również systemy bibliograficzne na nośnikach elektronicznych, ale nie każda biblioteka ma do nich dostęp. Jeśli uda Wam się już odnaleźć odpowiednie i wartościowe materiały naukowe, to zachęcamy do sporządzenia spisu tychże pozycji.
  Taka notka bibliograficzna powinna zawierać następujące informacje (* notka książki):
 • o autorze i tytule książki,
 • miejscu i roku jej wydania,
 • nazwie wydawnictwa.
 • * notka bibliograficzna artykułu powinna zawierać takie informacje, jak :
 • imię i nazwisko autora,
 • tytuł artykułu,
 • tytuł czasopisma (z którego pochodzi dany artykuł),
 • rocznik, numer oraz sygnaturę pisma.
 • * notka bibliograficzna aktów normatywnych powinna dotyczyć:
 • tytułu normy prawnej,
 • miejsca publikacji (np. Dziennik Urzędowy Ministerstwa, Dziennik Ustaw...),
 • numeru i roku normy.
  Jeśli natomiast chodzi o notkę referatu - np. z konferencji, to powinna ona obejmować:
 • imię i nazwisko autora,
 • tytuł referatu,
 • nazwę konferencji,
 • datę i miejsce danej konferencji,
 • można także zamieścić nazwę wydawcy materiałów z konferencji.
  W przypadku materiałów statystycznych lub cytowania danych liczbowych z roczników organizacji międzynarodowych - np. WB, IMF, itp...; taka notka powinna zawierać:
 • z jakiego roku jest rocznik statystyczny lub rocznik danej organizacji międzynarodowej,
 • tytuł tablicy,
 • stronę.
   Nie bójcie się poszukiwania potrzebnej Wam wiedzy i materiałów w Internecie. Oczywiście przestrzegamy przed dosłownym kopiowaniem znajdujących się w nim treści. Można tam jednak znaleźć 'natchnienie' do uzasadnienia Waszych rozważań związanych z tematem pracy licencjackiej, pracy magisterskiej czy też inżynierskiej i ujrzeć kolejne możliwości - np. dane autora (jego imię i nazwisko), tytuły publikacji źródłowych, itp...
   Oczywiście można znaleźć wiele ciekawych pozycji książkowych i nie tylko - w księgarniach. Jednak nie należy poprzestawać tylko na nich. Nie stanowią one bowiem wystarczającej 'skarbnicy wiedzy'. Możecie tam znaleźć przede wszystkim najnowsze publikacje, co jest niezwykle przydatne - jeśli chodzi o nauki ekonomiczne i techniczne. Jeśli jednak interesują Was badania historyczne, to zazwyczaj wymagają one treści, które dotyczą określonego przedziału czasowego (czasem nawet sprzed wielu,..wielu lat). W tym przypadku ratunku szukajcie w bibliotekach.
  W przypadku prac badawczych i konieczności przeprowadzenia własnych badań, należy przygotować w tym celu - niezbędne materiały analityczne:
 • ankietę,
 • kartę wywiadu,
 • reprezentatywną próbkę badawczą.
  Zależnie od indywidualnych potrzeb i konkretnego tematu pracy dyplomowej - literaturę przedmiotu można zgromadzić, posługując się następującymi źródłami:
 • książkami,
 • podręcznikami akademickimi,
 • biuletynami informacyjnymi,
 • czasopismami naukowymi,
 • czasopismami codziennymi/dziennikami (nauki społeczne),
 • broszurami,
 • katalogami technicznymi,
 • informatorami,
 • normami (dokumentami na temat ilościowych i jakościowych wyrobów bądź czynności - związanych z ich wytwarzaniem lub użytkowaniem),
 • patentami (czyli dokumentami urzędowymi. Są one przyznawane przez państwo - jego autorowi oraz uprawniają do korzystania z danego wynalazku. Literatura patentowa - jest to dokumentacja patentowa, a także są to oficjalne publikacje dotyczące wynalazczości),
 • różnorodnymi materiałami informacyjnymi (np. notatkami w czasopismach technicznych, materiałami reklamowymi firm, artykułami prasowymi, opracowaniami GUS,itp..),
 • materiałami promocyjnymi/firm technicznych (należą do nich oferty producentów. Mogą być przydatne przy pisaniu prac konstruktorskich, ponieważ dają możliwość zapoznania się z najnowszymi technologiami),
 • materiałami konferencyjnymi,
 • skryptami,
 • innymi pracami dyplomowymi (jest to sprawdzone źródło informacji. Dzięki takim 'dziełom' można zobaczyć, jak powinna wyglądać prawidłowa konstrukcja pracy dyplomowej. Polecamy wzory prac, które znajdują się na naszej stronie http://www.pracedyplomowe.edu.pl/),
 • dokumentami elektronicznymi.

   Musicie wiedzieć, że w pracy magisterskiej należy przywołać co najmniej 20-a pozycji literaturowych, a w pracy inżynierskiej powinno się znaleźć nie mniej niż 15-e pozycji.
   Do literatury trzeba się odwoływać w pierwszym rozdziale pracy dyplomowej. W drugim rozdziale można odnosić się do dokumentacji firmy (jeśli ta jest obiektem Waszych badań). Natomiast w rozdziale trzecim - literatura nie może być przywoływana.
   Jeśli chcecie sie dowiedzieć czegoś więcej na temat sposobów przywoływania dokumentacji w pracach dyplomowych, to zachęcamy do przeczytania rozdziału - V. Techniczne opracowanie pracy dyplomowej, a konkretniej do zapoznania się z podrozdziałem 'Przypisy, cytowanie'.

Czytaj dalej 'Cel i teza pracy dyplomowej' w rozdziale 'Podejmujemy decyzje'.
Spis zawartości.
I. Wprowadzenie.
II. Podejmujemy decyzje.
III. Od czego zacząć pisanie pracy?
IV. Struktura pracy dyplomowej.
V. Techniczne opracowanie pracy.
VI. Estetyka pracy dyplomowej.
VII. Regulacje regulaminowe.
Szybkie i wygodne płatności.
dostepne formy płatności


Zastrzegamy, iż wzorcowe prace magisterskie, prace licencjackie, prace dyplomowe, prace podyplomowe, prace inżynierskie, prace semestralne, prace zaliczeniowe, referaty, biznes plany, plany marketingowe i inne opracowania jakie oferujemy mają wyłącznie charakter informacyjny. Każda praca magisterska, licencjacka, inżynierska lub inna praca dyplomowa zakupiona w serwisie musi być traktowana wyłącznie jako wzór, przykład do przygotowania własnej pracy naukowej, przyspieszjąc tym samym proces pisania pracy całkowicie zgodny z obowiązującym w Polsce prawem. Nie bierzemy odpowiedzialności za konsekwencje związane z wykorzystaniem przesłanych przez nas prac. Należy pamiętać o przestrzeganiu obowiązujących przepisów Prawa Autorskiego oraz Art. 272


Korzystanie z serwisu oznacza akceptację regulaminu.
Copyright © by PraceDyplomowe.edu.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone.