Mamy 15125

przykładowe prace

...
...największy zbiór zawierający

gotowe wzory prac

w sieci!
logo PraceDyplomowe.edu.pl

   katalog gotowych wzorów

zdjecie-przykladowa-praca-prace-dyplomowe-edu-pl zdjecie-wzor-pracy-prace-dyplomowe-edu-pl zdjecie-gotowa-praca-prace-dyplomowe-edu-pl
Tu przeszukasz całą bazę prac w sposób szybki i zautomatyzowany.
Zobacz prace podzielone tematami:

Legalna sprzedaż pracy dyplomowej licencjackiej lub magisterskiej      Dla większości osób praca magisterska, praca licencjacka lub inna praca dyplomowa to pierwsze i często ostatnie w życiu stworzone samodzielnie opracowanie naukowe. Czy jednak mogą cieszyć się pełnią praw autorskich do swojej pracy dyplomowej, skoro pisana jest na uczelni pod kierunkiem promotora?

      Zgodnie z art. 239 Ustawy o szkolnictwie wyższym, prawa do niej przysługują twórcy, którym w tym przypadku jest student. Daje mu to możliwość swobodnego rozporządzania swoją pracą dyplomową oraz jej publikacji.

      Od tej zasady istnieją jednak pewne odstępstwa.
Mianowicie, pierwszeństwo publikacji przysługuje uczelni, ma na to jednak tylko pół roku. Jeśli nie zrobi tego w ciągu 6 miesięcy od obrony, absolwent może ją opublikować jako pierwszy.
Ponadto, jeśli praca jest jedną z części większej całości, np. stanowi jeden z rozdziałów zbiorowego dzieła, prawo autorskie do pracy dyplomowej w dalszym ciągu przysługuje studentowi, jednocześnie prawa autorskie do całości przysługują uczelni i student nie może samodzielnie podjąć decyzji o jej publikacji.
No i wreszcie w wyjątkowych sytuacjach, współwłaścicielem praw do dzieła może być również promotor. Zdarza się tak wtedy, gdy jego wkład w tworzenie pracy jest znaczący, nie ogranicza się do wskazówek, lecz w dużym stopniu przesądza o jej kształcie. Są to jednak bardzo rzadkie sytuacje.
      We wszystkich omówionych przypadkach właścicielem praw autorskich do własności intelektualnej cały czas pozostaje student, jednak zostają one w pewnym stopniu ograniczone na rzecz uczelni.

      Czasami jednak abiturient dostaje do podpisania następującą klauzulę "Wykonana praca dyplomowa magisterska, licencjacka jest przedmiotem prawa autorskiego. Majątkowe prawo autorskie do pracy przysługuje Politechnice/Uniwersytetowi/Szkole.. w zakresie objętym odrębnymi przepisami." Warto mieć świadomość, że taki zapis jest jedną z niedozwolonych klauzul w umowach i jako taki nie ma mocy prawnej, nawet, jeśli pod presją zostanie podpisany przez abiturienta. Nie ma możliwości nieodpłatnego zrzeczenia się przez studenta autorskich praw majątkowych na rzecz uczelni. Powyższa formuła dotyczyć może jedynie prawa uczelni do pierwszeństwa w opublikowaniu pracy dyplomowej, o czym była mowa powyżej.

      Należy tez odróżnić prawa autorskie osobiste od majątkowych. Pierwsze są niezbywalne i dziedziczne, natomiast prawa majątkowe można odsprzedać, nawet wielokrotnie, przy czym nie ma to wpływu na prawa osobiste.

      Czy można zatem legalnie odsprzedać swoją pracę magisterską na przykład komuś kto zamierza wykorzystać ją jako wzór do napisania własnej?
Zgodnie z tym, co napisano powyżej, sprzedanie takiej pracy jest legalne, autor bowiem dysponuje prawami do niej i może je zbywać. Co więcej nie jest również przestępstwem zakup takiej pracy dyplomowej, do momentu, gdy nie opatrzymy jej swoim nazwiskiem i nie przedstawimy na uczelni jako własnej.


Nasz serwis oferuje pomoc w sprzedaży prac magisterskich, licencjackich, inżynierskich i innych.
Po więcej szczegółów zapraszamy do działu "Sprzedaj pracę".

Szybkie i wygodne płatności.
dostepne formy płatności


Zastrzegamy, iż wzorcowe prace magisterskie, prace licencjackie, prace dyplomowe, prace podyplomowe, prace inżynierskie, prace semestralne, prace zaliczeniowe, referaty, biznes plany, plany marketingowe i inne opracowania jakie oferujemy mają wyłącznie charakter informacyjny. Każda praca magisterska, licencjacka, inżynierska lub inna praca dyplomowa zakupiona w serwisie musi być traktowana wyłącznie jako wzór, przykład do przygotowania własnej pracy naukowej, przyspieszjąc tym samym proces pisania pracy całkowicie zgodny z obowiązującym w Polsce prawem. Nie bierzemy odpowiedzialności za konsekwencje związane z wykorzystaniem przesłanych przez nas prac. Należy pamiętać o przestrzeganiu obowiązujących przepisów Prawa Autorskiego oraz Art. 272


Korzystanie z serwisu oznacza akceptację regulaminu.
Copyright © by PraceDyplomowe.edu.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone.