Mamy 15125

przykładowe prace

...
...największy zbiór zawierający

gotowe wzory prac

w sieci!
logo PraceDyplomowe.edu.pl

   katalog gotowych wzorów

zdjecie-przykladowa-praca-prace-dyplomowe-edu-pl zdjecie-wzor-pracy-prace-dyplomowe-edu-pl zdjecie-gotowa-praca-prace-dyplomowe-edu-pl
Tu przeszukasz całą bazę prac w sposób szybki i zautomatyzowany.
Zobacz prace podzielone tematami:

FORMATOWANIE TEKSTU W PRACACH
licencjackich, magisterskich, inżynierskich i innych pracach dyplomowych.


   Formatowanie tekstu pracy dyplomowej (pracy licencjackiej, pracy magisterskiej, pracy inżynierskiej), polega na przekształcaniu wyglądu tego dokumentu w programie typu Word (czyli w edytorze tekstu), w taki sposób - aby stał się on przejrzysty, klarowny i miły dla oka przyszłego Czytelnika. Taka dbałość o estetykę tekstu pracy dyplomowej, jest bardzo ważna i jeśli Komuś zależy na pozytywnej ocenie pisanego przez Siebie ”dzieła”, to powinien na tę kwestię zwrócić szczególną uwagę.
   Dzięki wcześniejszym artykułom zamieszczonym w naszym poradniku (chodzi tu o: „Wymogi edytorskie” oraz „Błędy edytorskie”), mieliście już okazję zapoznać się z niektórymi tajnikami, zasadami pisania - niezbędnymi do ”stworzenia” prawidłowej pracy dyplomowej (na przykład pracy magisterskiej). Reszta wskazówek, które należy zastosować w swojej pracy (w trosce o jej przejrzystość i estetykę), zostanie przedstawiona w niniejszym artykule.

   Czym się charakteryzuje formatowanie tekstu pracy dyplomowej?
   Formatowanie tekstu, to na przykład: wyrównywanie tekstu (dosuwanie do lewego czy prawego marginesu, centrowanie, justowanie), ustalanie parametrów czcionek (wielkości znaków, kolorów, kroju, atrybutów), tworzenie i formatowanie tabel, ustalanie odstępu między wierszami oraz wielkości wcięć, itp.

   Oto najważniejsze zasady formatowania tekstu pracy dyplomowej (pracy licencjackiej, pracy magisterskiej, pracy inżynierskiej):
   Podstawą formatowania ważnych dokumentów (na przykład - prac dyplomowych: prac licencjackich, prac magisterskich, prac inżynierskich), jest konsekwencja w wykorzystywaniu styli.
   Styl, to zestaw takich elementów formatowania, które można stosować w tekście danego dokumentu, a także w tabelach i listach (inaczej rzecz ujmując, jest to grupa znaków formatujących - przy pomocy których można zmieniać wygląd dokumentu).
   Zadaniem styli, jest regulacja wyglądu następujących elementów: stopek, nagłówków, akapitów tekstu, tytułów rozdziałów i podrozdziałów, podpisów rysunków, tabel, itp. ...
  Zatem, w skrócie, używanie styli pozwala:
 • Na zachowanie spójnego, estetycznego wyglądu tekstu.
 • Na automatyczną numerację, na przykład: rozdziałów, podrozdziałów, rysunków, tabel, itd. ..
 • Także na automatyczne - spisy treści, spisy tabel i spisy rysunków.
 • Zapobiec formatowaniu tylko fragmentów tekstu.
  Jakie typy stylów można stosować w pracach dyplomowych (pracach licencjackich, pracach magisterskich, pracach inżynierskich)?
 • Styl akapitu: umożliwia kontrolę wszystkich aspektów wyglądu akapitu, jak na przykład: tabulatory, odstępy między wierszami i obramowania, wyrównanie tekstu, formatowanie znaków.
 • Styl tabeli: pozwala na utrzymanie jednorodnego wyglądu tabel, na przykład dzięki - cieniowaniu, wyrównaniu, obramowaniom i czcionkom w tabelach.
 • Styl znaku: dotyczy zaznaczonego tekstu wewnątrz akapitu (przykładowo: pogrubienie, kursywa, czcionka tekstu, rozmiar czcionki).
 • Styl listy: pozwala na konsekwentne utrzymanie, na przykład numeracji w liście , a także podobnego - wyrównania, czcionek lub punktorów do list.

   Zatem, formatowanie całego tekstu/treści w pracach dyplomowych (pracach licencjackich, pracach magisterskich, pracach inżynierskich), w Wordzie - opiera się właśnie na umiejętności używania styli.

   Jak już wspominaliśmy w jednym z naszych artykułów, podczas pisania pracy licencjackiej, pracy magisterskiej czy też pracy inżynierskiej; należy dostosować się do następujących wymogów:
  Czcionka:
     Wielkość czcionki stosowanej w pracy dyplomowej jest różna. Ogólnie rzecz ujmując: czcionka bazowa/podstawowa stanowi tekst pracy; największej czcionki używa się w samym tytule pracy, trochę mniejszej w tytułach rozdziałów i jeszcze mniejszej w tytułach podrozdziałów przypisów i odsyłaczy:
 • Tekst podstawowy: Times New Roman 12 lub Arial 11.
 • Tytuły rozdziałów: wielkie litery, na środku strony, rozmiar czcionki 14, druk wytłuszczony lub zgodnie z zaleceniami promotora pracy dyplomowej.
 •    (Tekst każdego rozdziału pracy dyplomowej musi rozpoczynać się od nowej strony).
 • Tytuły podrozdziałów: rozmiar czcionki 13, druk wytłuszczony lub zgodnie z zaleceniami promotora pracy dyplomowej.
 •    (Nie należy stosować kropek na końcu tytułu pracy dyplomowej oraz tytułów rozdziałów i podrozdziałów; a poniżej każdego tytułu należy zastosować przestrzeń o szerokości 12 pkt.).
 • Przypisy i odsyłacze: rozmiar czcionki 10, Times New Roman lub Arial.
  Rozdziały:
 • Słowo „Rozdział” oraz tytuły i podtytuły rozdziałów i podrozdziałów, należy pisać od początku lewego marginesu lub na środku strony (zgodnie z zaleceniami promotora pracy dyplomowej).
 • Słowo „Rozdział”, jego numer, tytuł oraz numery i tytuły podrozdziałów formatujemy za pomocą Stylów - Nagłówków.
 • Podrozdziały należy numerować przy pomocy cyfr arabskich (1. 1.; 1. 2.; 1. 3.; 1. 4. itd.).
  Tekst:
 • Tekst pracy dyplomowej musi być wyjustowany (czyli wyrównany do lewego i prawego marginesu).
 • Między wyrazami należy stosować pojedynczą spację.
 • Akapit/wcięcie wyrazowe, wykonuje się automatycznie za pomocą odpowiedniego kliknięcia na klawiaturze. Musi on być jednakowy w całym tekście pracy dyplomowej (nie należy tekstu wyróżniać dodatkowymi odstępami).
 • Jak już wcześniej zaznaczyliśmy - tekst każdego nowego rozdziału pracy dyplomowej musi rozpoczynać się od nowej strony.
  Marginesy:
 • Lewy - 3,5 cm (2,5 cm + 1 cm na oprawę pracy dyplomowej).
 • Prawy - 2,5 cm.
 • Górny - 2,5 cm.
 • Dolny - 2,5 cm.
  Formatowanie strony:
 • Strony należy numerować w prawym, dolnym rogu.
 • Wstęp/wprowadzenie oraz zakończenie/podsumowanie - mogą być numerowane tak samo, jak rozdziały zasadnicze (rozdziały/podrozdziały) i elementy pomocnicze (na przykład: spis rysunków, spis tabel, spis wykresów, wykaz załączników) lub wystąpić bez własnych numerów - wtedy jednak trzeba te wszystkie elementy uwzględnić w numeracji spisu treści (przykładowo - jeśli wstęp/wprowadzenie ma numer 2, to kolejny element pracy musi nosić numer 3, etc.).
 • Najbardziej estetycznie wyglądają jednak prace dyplomowe, które są numerowane dopiero od pierwszej strony wstępu/wprowadzenia (co też najczęściej zalecają promotorzy). Wtedy strona tytułowa i spis treści, który poprzedza wstęp, mają tzw. ”numery kryte” (czyli stopka oraz nagłówek nie są widoczne na stronie tytułowej oraz na spisie treści - poprzedzającym wstęp).
  Interlinia:
 • Półtorej interlinii: w przypadku odstępów między wierszami w tekście podstawowym pracy dyplomowej (pracy licencjackiej, pracy magisterskiej, pracy inżynierskiej).
 • Potrójna interlinia: w odstępie między tytułem rozdziału a tytułem podrozdziału.
 • Potrójna interlinia: w odstępie między tytułem podrozdziału a tekstem zasadniczym.
 • Pojedyncza interlinia: dla odstępów stosowanych w odsyłaczach i przypisach.

   Formatowanie akapitów:
   Akapit jest wydzielonym fragmentem tekstu, który charakteryzują indywidualne atrybuty formatu, na przykład: style, sposoby wyrównania, odstępy, wcięcia. Po akapicie występuje - znacznik akapitu w którym przechowywane są informacje o formacie akapitu.
   Format akapitu można określić na dwa sposoby: wpisać tekst, zaznaczyć go razem ze znacznikiem akapitu i następnie ustawić pożądane atrybuty formatu lub zaznaczyć - znacznik akapitu i ustawić jego atrybuty formatu jeszcze przed rozpoczęciem pisania pracy dyplomowej. Po wybraniu któregoś z wyżej wymienionego sposobu, w celu zakończenia jednego akapitu i rozpoczęcia następnego, należy wcisnąć klawisz enter (Uwaga! Enter, służy do wstawiania znacznika końca akapitu, a nie do wstawiania odstępów). Dzięki temu powstanie nowy akapit, który będzie miał takie same atrybuty formatu, jak poprzedni (na przykład, aby wszystkie akapity w pisanej pracy dyplomowej czy to pracy licencjackiej, pracy magisterskiej, czy też pracy inżynierskiej były jednakowe, wystarczy pożądane atrybuty ustawić tylko dla pierwszego akapitu. Wtedy naciśnięcie klawisza enter, spowoduje przeniesienie ich do kolejnych akapitów).
   Format akapitu, to także wyrównanie - lewej i prawej krawędzi tekstu względem jego marginesów (wyrównanie do lewej, do prawej, do środka; justowanie - kiedy to zarówno lewa, jak i prawa strona zostają wyrównane).
   Zatem, akapit jest spójnym treściowo fragmentem tekstu, wyróżnionym graficznie - co uwidacznia się przesunięciem pierwszego wiersza akapitu, względem reszty. Nazywa się to wcięciem akapitowym. Dokument zawiera zdefiniowany styl - Akapit z wcięciem, który należy stosować konsekwentnie dla akapitów tekstu.
   Podczas pisania pracy dyplomowej, mogą wystąpić sytuacje, gdy potrzebny będzie akapit bez wcięcia akapitowego. Na taką okoliczność przygotowano styl - Akapit bez wcięcia.
  Inne ustalenia dla akapitów w pracach dyplomowych (pracach licencjackich, pracach magisterskich, pracach inżynierskich):
 • Akapity muszą być konsekwentnie stosowane i nie powinny być jednozdaniowe.
 • Wyrównanie tekstu pracy dyplomowej - obustronne.
 • Nie należy pozostawiać pojedynczych liter na końcu wiersza.

   Drodzy Czytelnicy, przestrzegamy Was przed często popełnianym błędem, jakim jest używanie spacji, klawisza enter lub tabulatora - do wstawiania odstępów, formatowania akapitów czy też innego formatowania tekstu. Niewłaściwe stosowanie tych znaków, może w znaczący sposób utrudnić Wam pisanie pracy dyplomowej (na przykład pracy licencjackiej) i doprowadzić do szeregu przykrych następstw, które ciężko będzie naprawić.

   Podsumowując, formatowanie tekstu - wpływa na efekt wizualny pracy dyplomowej. Bez względu na rodzaj ”dzieła” czy to w przypadku pracy licencjackiej, pracy magisterskiej, czy też pracy inżynierskiej; zawsze musi być ona przejrzysta i schludna (wpłynie to na jej lepszą jakość oraz na ocenę).
   Takie właśnie prace można uzyskać dzięki naszemu Serwisowi. Dlatego zachęcamy Was do lepszego zapoznania się z naszą stroną www.pracedyplomowe.edu.pl, na której to odnajdziecie niezwykle bogaty zasób edukacyjnych treści, których przeznaczeniem jest pomoc w pisaniu wszystkich rodzajów ”dzieł”. Oferujemy tysiące gotowych prac licencjackich, prac magisterskich, prac inżynierskich i innych; już sprawdzonych, ocenionych, poprawnie sformatowanych, itd. Stanowią one pewnego rodzaju szkielet, wzór, przykład - do napisania własnego, autorskiego dzieła.   Czytaj dalej - " Przypisy, cytowanie".
Spis zawartości.
I. Wprowadzenie.
II. Podejmujemy decyzje.
III. Od czego zacząć pisanie pracy?
IV. Struktura pracy dyplomowej.
V. Techniczne opracowanie pracy.
VI. Estetyka pracy dyplomowej.
VII. Regulacje regulaminowe.
Szybkie i wygodne płatności.
dostepne formy płatności


Zastrzegamy, iż wzorcowe prace magisterskie, prace licencjackie, prace dyplomowe, prace podyplomowe, prace inżynierskie, prace semestralne, prace zaliczeniowe, referaty, biznes plany, plany marketingowe i inne opracowania jakie oferujemy mają wyłącznie charakter informacyjny. Każda praca magisterska, licencjacka, inżynierska lub inna praca dyplomowa zakupiona w serwisie musi być traktowana wyłącznie jako wzór, przykład do przygotowania własnej pracy naukowej, przyspieszjąc tym samym proces pisania pracy całkowicie zgodny z obowiązującym w Polsce prawem. Nie bierzemy odpowiedzialności za konsekwencje związane z wykorzystaniem przesłanych przez nas prac. Należy pamiętać o przestrzeganiu obowiązujących przepisów Prawa Autorskiego oraz Art. 272


Korzystanie z serwisu oznacza akceptację regulaminu.
Copyright © by PraceDyplomowe.edu.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone.