Mamy 15125

przykładowe prace

...
...największy zbiór zawierający

gotowe wzory prac

w sieci!
logo PraceDyplomowe.edu.pl

   katalog gotowych wzorów

zdjecie-przykladowa-praca-prace-dyplomowe-edu-pl zdjecie-wzor-pracy-prace-dyplomowe-edu-pl zdjecie-gotowa-praca-prace-dyplomowe-edu-pl
Tu przeszukasz całą bazę prac w sposób szybki i zautomatyzowany.
Zobacz prace podzielone tematami:

ESTETYKA PRACY DYPLOMOWEJ
czyli elementy, które wpływają na jakość i ładny wygląd tekstu pracy licencjackiej, magisterskiej, inżynierskiej lub innej pracy dyplomowej.


   Napisanie dobrej i poprawnej pracy dyplomowej, stanowi olbrzymie wyzwanie dla jej autora. W poprzednich rozdziałach niniejszego poradnika, staraliśmy się Wam przedstawić podstawową wiedzę na temat metodyki oraz techniki pisania prac dyplomowych każdego rodzaju (prac licencjackich, prac magisterskich, prac inżynierskich, prac doktorskich...). Opanowanie takich ”warsztatowych” umiejętności jest niezwykle ważne i wręcz niezbędne do sporządzenia pracy dyplomowej oraz jej pomyślnej obrony.
   Jednak, żeby Wasza praca była schludna i przyjemna dla oka przyszłego Czytelnika, to należy zwrócić również uwagę na jej estetyczne wykonanie (na czym skupimy się w tym artykule).
   Estetyczne napisanie pracy naukowej jest pewnego rodzaju - wyrazem szacunku dla Czytelnika, a ponadto pomaga w skupieniu Jego uwagi na treści merytorycznej danej pracy (na przykład pracy licencjackiej).

   Drodzy Czytelnicy, jeśli zależy Wam na pozytywnej ocenie pisanej przez Was pracy dyplomowej (pracy licencjackiej, pracy magisterskiej, pracy inżynierskiej), to warto zadbać właśnie o estetykę jej tekstu.
  Oto elementy, które wpływają na jakość i ładny wygląd tekstu pracy dyplomowej (pracy licencjackiej, pracy magisterskiej, pracy inżynierskiej):
 • Szczególnie ważną kwestią, która wpływa na wizualny wygląd pracy dyplomowej, jest formatowanie. Przypominamy, że formatowanie tekstu, to na przykład: ustalanie odstępu między wierszami oraz wielkości wcięć, wyrównywanie tekstu (justowanie, centrowanie, dosuwanie do lewego czy prawego marginesu), tworzenie i formatowanie tabel, ustalanie parametrów czcionek (kolorów, wiel¬kości znaków, kroju i innych atrybutów), itp.
  Umiejętne formatowanie tekstu pracy dyplomowej (pracy licencjackiej, pracy magisterskiej, pracy inżynierskiej) jest takie ważne, ponieważ polega na przekształcaniu wyglądu tego dokumentu przy pomocy edytora tekstu - w taki sposób, aby stał się on przejrzysty i miły dla oka przyszłego Czytelnika.
  Jak już wspominaliśmy w jednym z wcześniejszych artykułów, formatowanie tekstu pracy dyplomowej, na przykład pracy licencjackiej, jest nierozerwalne z umiejętnością używania styli (czyli grupy znaków formatujących, przy pomocy których można zmieniać wygląd dokumentu). Przypominamy, że zadaniem styli, jest regulacja wyglądu następujących elementów: stopek, akapitów tekstu, nagłówków, tytułów rozdziałów i podrozdziałów, podpisów tabel, rysunków, itp.
  Zatem formatowanie i możliwość wykorzystywania styli - wyznaczają nowe możliwości. Dzięki tym elementom, tekst pracy dyplomowej (pracy licencjackiej, pracy magisterskiej, pracy inżynierskiej) zyskuje na swej atrakcyjności.
 • Praca dyplomowa jest poprawnie zbudowana i wygląda estetycznie, gdy zawiera od 3 do 4 rozdziałów. Pamiętajcie o tym, że treść poszczególnych rozdziałów musi być podzielona na podrozdziały.
 • Poza pierwszym rozdziałem pracy dyplomowej (pracy licencjackiej, pracy magisterskiej, pracy inżynierskiej), każdy kolejny rozdział powinien zawierać część wprowadzającą, która połączy dany rozdział z poprzednim i nawiąże do jego głównych tez oraz ujawni jego cel i organizację (dzięki temu tekst pisanej przez Was pracy dyplomowej stanie się bardziej płynny i przejrzysty).
 • Rozdziały nie mogą kończyć się rysunkiem ani tabelą, ponieważ obniża to czytelność tekstu pracy dyplomowej i jest źle widziane w oczach promotora oraz recenzentów.
 • Autorzy prac dyplomowych (prac licencjackich, prac magisterskich, prac inżynierskich), w trosce o przejrzystość i klarowność ich tekstu - muszą dbać o zachowanie proporcji pomiędzy kolejnymi częściami pracy. Praca dyplomowa zawsze musi zawierać wyraźnie wyodrębnioną część teoretyczną oraz część praktyczną (jednak obie części muszą ze sobą współgrać).
 • Opisy, na przykład do: ilustracji, tabel, wykresów, itd., muszą być zamieszczone bezpośrednio pod nimi. Gdy opis nie mieści się pod ilustracją, tabelą, wykresem - na jednej stronie; to w takiej sytuacji należy przenieść całość na drugą stronę (całość, czyli na przykład - całą tabelę wraz z danym opisem).
 • Nie należy pozostawiać zbyt dużej ilości niezapisanego/pustego miejsca - na końcu strony, w pracy dyplomowej; ponieważ wygląda to nieestetycznie (wyjątek stanowi sytuacja, w której mamy do czynienia z zakończeniem rozdziału i koniecznością rozpoczęcia następnego rozdziału od nowej strony).
 • Jeśli chcecie by Wasza praca dyplomowa (praca licencjacka, praca magisterska czy też praca inżynierska) była poprawnie i estetycznie napisana, to należy pamiętać o tym, że nie wolno używać spacji - przed znakami interpunkcji (spacja musi się znaleźć tuż za takim znakiem- na przykład po przecinku), a także po otwartym nawiasie ani przed jego zamknięciem. Błędem jest także używanie więcej niż jednej spacji - między wyrazami.
 • Podczas pisania, na przykład pracy licencjackiej, należy zachować jasność wywodów. Odzwierciedla to bowiem stopień znajomości i rozumienia podjętej przez autora - problematyki.
 • Podczas pisania pracy dyplomowej, na przykład pracy magisterskiej, należy unikać osobistych przemyśleń oraz refleksji.
 • Podczas wyrażania własnego stanowiska, opinii - nie należy wyolbrzymiać tematu. Natomiast warto jest przytaczać możliwe rozwiązania, które zostały przedstawione w literaturze.
 • Prezentacja własnych sądów, osobistych refleksji i decyzji, powinna być możliwie szeroko udokumentowana literaturą przedmiotu.
 • Tekst pracy dyplomowej (pracy licencjackiej, pracy magisterskiej, pracy inżynierskiej), musi charakteryzować się merytoryczną spójnością. Oznacza to, że wątki poruszane w danej pracy, muszą się ze sobą wiązać i płynnie "przechodzić" w kolejne wątki.
 • Pracę dyplomową (pracę licencjacką, pracę magisterską, pracę inżynierską), należy pisać poprawną polszczyzną (używanie języka potocznego i żargonu jest nie do przyjęcia).
 • Podczas pisania pracy dyplomowej każdego rodzaju, należy wystrzegać się błędów ortograficznych, błędów interpunkcyjnych, nieporadności gramatycznej, błędów literowych - na przykład w nazwiskach obcojęzycznych, itp.
 • Praca dyplomowa jest pracą naukową, a styl naukowy cechuje się rzeczowością oraz zwięzłością. Poza oszczędnością w słowach, powinien się również odznaczać swoją komunikatywnością, prostotą i jednoznacznością. Wszystkie te wymienione cechy, wpływają na poprawność naukowego tekstu oraz na jego estetykę.
  Zatem każda praca dyplomowa powinna być napisana jasnymi, prawidłowo sformułowanymi, a także niezbyt zawiłymi zdaniami.
 • Poprawna, czytelna i przejrzysta praca dyplomowa; musi być napisana w formie bezosobowej i w czasie przeszłym (przykładowo: przedstawiono, poddano analizie, omówiono, zilustrowano. wyszukano, obliczono, ustalono, itd...). Można także podczas jej pisania, używać strony biernej, na przykład: "....zostało zilustrowane", "...zostanie przedstawione".
 • Wszelka literatura i materiały, które zostaną wykorzystane w trakcie pisania pracy dyplomowej (pracy licencjackiej, pracy magisterskiej, pracy inżynierskiej); muszą być zróżnicowane. Nie można, w tekście pracy dyplomowej, powoływać się ciągle na jedną pozycję. Taka sytuacja zawsze doprowadza do obniżenia wartości i jakości danej pracy, ale przede wszystkim będzie świadczyła o znikomej wiedzy oraz niekompetencji jej autora (a wtedy nawet jej estetyczne wykonanie/napisanie - w niczym nie pomoże).
 • Podczas pisania pracy dyplomowej, nie należy ograniczać się do streszczenia tekstów zaczerpniętych od innych twórców. Taka "książkowość" spowoduje, że praca dyplomowa stanie się mało twórcza, wtórna, nieestetyczna i straci na swej jakości. Ujawni także brak dojrzałości jej autora - w stosunku do samodzielnego analizowania i badania zjawisk.

   Każda praca dyplomowa (praca licencjacka, praca magisterska czy też praca inżynierska), już na pierwszy rzut oka powinna ukazywać, że została przygotowana z wielką dbałością o szczegóły i stronę estetyczną, a tym samym - zachęcać do jej przeczytania.
   Wszystkie wyżej wymienione elementy i zabiegi estetyczne, mają na celu - upiększenie tekstu pracy dyplomowej, podwyższenie jego jakości i czytelności.   Czytaj dalej - VII. Regulacje regulaminowe. "Zatwierdzenie tematu".
Spis zawartości.
I. Wprowadzenie.
II. Podejmujemy decyzje.
III. Od czego zacząć pisanie pracy?
IV. Struktura pracy dyplomowej.
V. Techniczne opracowanie pracy.
VI. Estetyka pracy dyplomowej.
VII. Regulacje regulaminowe.
Szybkie i wygodne płatności.
dostepne formy płatności


Zastrzegamy, iż wzorcowe prace magisterskie, prace licencjackie, prace dyplomowe, prace podyplomowe, prace inżynierskie, prace semestralne, prace zaliczeniowe, referaty, biznes plany, plany marketingowe i inne opracowania jakie oferujemy mają wyłącznie charakter informacyjny. Każda praca magisterska, licencjacka, inżynierska lub inna praca dyplomowa zakupiona w serwisie musi być traktowana wyłącznie jako wzór, przykład do przygotowania własnej pracy naukowej, przyspieszjąc tym samym proces pisania pracy całkowicie zgodny z obowiązującym w Polsce prawem. Nie bierzemy odpowiedzialności za konsekwencje związane z wykorzystaniem przesłanych przez nas prac. Należy pamiętać o przestrzeganiu obowiązujących przepisów Prawa Autorskiego oraz Art. 272


Korzystanie z serwisu oznacza akceptację regulaminu.
Copyright © by PraceDyplomowe.edu.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone.