Mamy 15125

przykładowe prace

...
...największy zbiór zawierający

gotowe wzory prac

w sieci!
logo PraceDyplomowe.edu.pl

   katalog gotowych wzorów

zdjecie-przykladowa-praca-prace-dyplomowe-edu-pl zdjecie-wzor-pracy-prace-dyplomowe-edu-pl zdjecie-gotowa-praca-prace-dyplomowe-edu-pl
Tu przeszukasz całą bazę prac w sposób szybki i zautomatyzowany.
Zobacz prace podzielone tematami:

CZYM JEST PRACA DYPLOMOWA


   Praca dyplomowa jest formą piśmiennictwa naukowego i najważniejszym 'dziełem' Studenta, ale nie można stwierdzić, że samodzielnym. Proces jej tworzenia toczy się bowiem pod czujnym okiem promotora, a sama obrona - odbywa się przed specjalnie do tego powołaną komisją.

   Praca dyplomowa może mieć, tylko i wyłącznie, teoretyczny charakter lub zawierać opis badań wykonanych przez dyplomanta. Jej treść musi zgadzać się z kierunkiem studiów i specjalnością autora pracy (czyli spełniać standardy akademickie) oraz stanowić dowód na opanowanie przez Studenta wiedzy, która jest Mu przekazywana i wykładana w trakcie studiów.

   Praca dyplomowa jest to: "..pisemna praca, której napisanie i obronienie jest konieczne do zdobycia przez ucznia, studenta, słuchacza lub doktoranta dyplomu ukończenia szkoły bądź uczelni, a zarazem tytułu zawodowego lub stopnia naukowego. Po wprowadzeniu systemu bolońskiego w szkolnictwie wyższym w Polsce powrócono na szerszą skalę do tytułów licencjatu i inżyniera. Typowa praca dyplomowa ma postać monograficznego dzieła liczącego od kilkudziesięciu do kilkuset stron, podzielonego na rozdziały i podrozdziały. Może ona mieć charakter czysto teoretyczny lub może zawierać opis wykonanych badań eksperymentalnych i obserwacji z natury. W każdym przypadku musi zawierać część, w której autor samodzielnie interpretuje i wyciąga wnioski z przeprowadzonych przez siebie działań " (źródło: Wikipedia).

   Pracę dyplomową należy napisać własnymi słowami. Co nie wyklucza jednak korzystania z innych 'dzieł' lub cytowania ich fragmentów, jednak wtedy należy koniecznie podać źródła literaturowe. Trzeba sobie zdawać sprawę z faktu, że dosłowne przepisywanie całych akapitów, zdań, rysunków czy tabel (bez podania ich źródeł), to plagiat. Jeśli chodzi natomiast o prawa autorskie, to za ich przestrzeganie - osobiście odpowiada Student (autor pracy).

   Pracę należy poprawnie opracować pod względem formalnym i merytorycznym. Powinna ona spełniać podstawowe wymogi poprawności językowej, matematycznej oraz edytorskiej, a jej treść musi zgadzać się z tematem.

   Pracę dyplomową należy napisać po polsku. Jeśli Student chce ją opracować w języku obcym, to musi uzyskać na to zgodę od władz uczelni.


Czytaj dalej 'Rodzaje prac dyplomowych'.
Spis zawartości.
I. Wprowadzenie.
II. Podejmujemy decyzje.
III. Od czego zacząć pisanie pracy?
IV. Struktura pracy dyplomowej.
V. Techniczne opracowanie pracy.
VI. Estetyka pracy dyplomowej.
VII. Regulacje regulaminowe.
Szybkie i wygodne płatności.
dostepne formy płatności


Zastrzegamy, iż wzorcowe prace magisterskie, prace licencjackie, prace dyplomowe, prace podyplomowe, prace inżynierskie, prace semestralne, prace zaliczeniowe, referaty, biznes plany, plany marketingowe i inne opracowania jakie oferujemy mają wyłącznie charakter informacyjny. Każda praca magisterska, licencjacka, inżynierska lub inna praca dyplomowa zakupiona w serwisie musi być traktowana wyłącznie jako wzór, przykład do przygotowania własnej pracy naukowej, przyspieszjąc tym samym proces pisania pracy całkowicie zgodny z obowiązującym w Polsce prawem. Nie bierzemy odpowiedzialności za konsekwencje związane z wykorzystaniem przesłanych przez nas prac. Należy pamiętać o przestrzeganiu obowiązujących przepisów Prawa Autorskiego oraz Art. 272


Korzystanie z serwisu oznacza akceptację regulaminu.
Copyright © by PraceDyplomowe.edu.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone.