Mamy 15125

przykładowe prace

...
...największy zbiór zawierający

gotowe wzory prac

w sieci!
logo PraceDyplomowe.edu.pl

   katalog gotowych wzorów

zdjecie-przykladowa-praca-prace-dyplomowe-edu-pl zdjecie-wzor-pracy-prace-dyplomowe-edu-pl zdjecie-gotowa-praca-prace-dyplomowe-edu-pl
Tu przeszukasz całą bazę prac w sposób szybki i zautomatyzowany.
Zobacz prace podzielone tematami:

CEL I TEZA PRACY DYPLOMOWEJ ...
... licencjackiej, magisterskiej.


   Zależy nam na tym (całej redakcji serwisu www.pracedyplomowe.edu.pl), aby Wasze prace dyplomowe były wartościowe i jak najlepszej jakości. Dlatego zachęcamy Was do stosowania się do naszych dalszych wskazówek i zaleceń , które dotyczą właśnie pisania różnego rodzaju 'dzieł naukowych'.

   Praca licencjacka, praca magisterska czy też innego rodzaju praca naukowa, powinny bazować na jasno określonym celu/celach oraz na postawionej przez Was tezie ( w przypadku prac badawczych).
   Głównym celem Waszej pracy dyplomowej powinno być poznanie funkcjonowania jakiegoś przedmiotu, odnalezienie istoty określonego zjawiska (zawsze powinno być to coś naukowego). W. Dudkiewicz określa cele, jako '' dążenie do wzbogacenia wiedzy o osobach, rzeczach i zjawiskach będących przedmiotem badań ''. (W. Dudkiewicz, Przewodnik metodyczny dla studentów pedagogiki, Kielce 1996, s.31).
   Nie musicie ograniczać się do jednego celu, ponieważ może ich być kilka. Należy jednak jasno zaakcentować, że np. '' Celem mojej pracy magisterskiej jest..'' lub '' Celami mojej pracy licencjackiej są....'' czy też ''Do celów mojej pracy inżynierskiej zaliczam:...''. Pisanie pracy dyplomowej bez wyraźnego zaakcentowania jej celu, nie ma sensu. To właśnie cel pracy naukowej pomaga w późniejszym stworzeniu jej struktury i wyznacza ścieżkę dalszego pisania.
   Pamiętajcie drodzy Studenci - nie uda Wam się stworzyć porządnej pracy magisterskiej, pracy licencjackiej lub innej pracy dyplomowej, jeśli nie dowiecie się - jaki cel chcecie osiągnąć poprzez jej napisanie.
  W pracach badawczych wyróżniamy następujące rodzaje celów:
 • Cele teoretyczne (poznawcze): polegają na sformułowaniu ogólnych założeń koncepcji i opracowaniu modelu. Opierają się na dążeniu do zdobycia informacji na temat ciekawych zjawisk, pod względem takich aspektów, jak: specyficzne cechy tych zjawisk, ich uwarunkowań i wewnętrznych zróżnicowań, poziomu ich występowania oraz częstotliwości.
 • Cele praktyczne: dążą do ustalenia przydatności jakiejś metody (to np. opracowanie planu marketingowego, biznes planu...).
 • Cele metodologiczne: polegają na opracowaniu metody lub metodyki badań.
   Powinniście wiedzieć, że w pracy magisterskiej najlepiej jest zaakcentować cele teoretyczne i metodologiczne, a w pracy inżynierskiej cele teoretyczne i praktyczne.
   Cel/cele pracy dyplomowej należy zawrzeć w 2-3 zdaniach oraz krótko uzasadnić.

   Jeśli chodzi o prace badawcze, to mamy w nich również do czynienia z tezami. W pracy magisterskiej sformułowanie tezy jest bardzo ważne i konieczne. Natomiast formułowanie tezy na poziomie pracy licencjackiej nie jest wymagane.
   Teza jest to zdanie zawsze prawdziwe, niezależnie od dokonanych w nim uwarunkowań. Jest głównym przesłaniem pracy, a przebieg całej treści pracy badawczej (pracy magisterskiej czy też inżynierskiej) - powinien zmierzać do jej udowodnienia; obalenia, zweryfikowania lub sfalsyfikowania (w okolicznościach niemożności przeprowadzenia ścisłego dowodu bądź udowodnienia swoich racji w oparciu o wiedzę naukową). Teza może dotyczyć istnienia nieznanego lub nie w pełni znanego zjawiska.
   Teza, to kwintesencja przemyśleń na wybrany przez Was temat. Im będzie bardziej innowacyjna i świeża, tym treść Waszej pracy dyplomowej stanie się ciekawsza.
  Czym powinna się charakteryzować dobrze sformułowana teza?:
 • Powinna być efektem uważnej i wnikliwej analizy tematu Waszej pracy dyplomowej,
 • Należy ją ująć w taki sposób by intrygowała i zadziwiała (zachęcała czytelnika do czytania),
 • Powinna być zrozumiała (należy konkretnie i jasno napisać, co się chce zawrzeć w treści swojej pracy),
 • Powinna być pretekstem do przeprowadzenia badań i dawać do myślenia,
 • Zawsze musi być poparta olbrzymią i wszechstronną wiedzą.
   Sformułowanie ciekawej tezy i wysnucie prawidłowego celu (bądź celów) pracy naukowej, stanowią duże wyzwanie. Jednak elementy te otwierają drzwi do powstania doskonałych prac pisemnych - w tym szczególnie dyplomowych prac magisterskich, prac inżynierskich, prac licencjackich i końcowych.


   Zachęcamy do przeczytania kolejnego artykułu - 'Tytuł pracy'.
Spis zawartości.
I. Wprowadzenie.
II. Podejmujemy decyzje.
III. Od czego zacząć pisanie pracy?
IV. Struktura pracy dyplomowej.
V. Techniczne opracowanie pracy.
VI. Estetyka pracy dyplomowej.
VII. Regulacje regulaminowe.
Szybkie i wygodne płatności.
dostepne formy płatności


Zastrzegamy, iż wzorcowe prace magisterskie, prace licencjackie, prace dyplomowe, prace podyplomowe, prace inżynierskie, prace semestralne, prace zaliczeniowe, referaty, biznes plany, plany marketingowe i inne opracowania jakie oferujemy mają wyłącznie charakter informacyjny. Każda praca magisterska, licencjacka, inżynierska lub inna praca dyplomowa zakupiona w serwisie musi być traktowana wyłącznie jako wzór, przykład do przygotowania własnej pracy naukowej, przyspieszjąc tym samym proces pisania pracy całkowicie zgodny z obowiązującym w Polsce prawem. Nie bierzemy odpowiedzialności za konsekwencje związane z wykorzystaniem przesłanych przez nas prac. Należy pamiętać o przestrzeganiu obowiązujących przepisów Prawa Autorskiego oraz Art. 272


Korzystanie z serwisu oznacza akceptację regulaminu.
Copyright © by PraceDyplomowe.edu.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone.