Mamy 13694

przykładowe prace

...
...największy zbiór zawierający

gotowe wzory prac

w sieci!
logo PraceDyplomowe.edu.pl

   katalog gotowych wzorów

zdjecie-przykladowa-praca-prace-dyplomowe-edu-pl zdjecie-wzor-pracy-prace-dyplomowe-edu-pl zdjecie-gotowa-praca-prace-dyplomowe-edu-pl
Tu przeszukasz całą bazę prac w sposób szybki i zautomatyzowany.
Zobacz prace podzielone tematami:

Numer pracy:   993
Temat pracy:  

Zagospodarowanie przestrzenne gminy XYZ

Liczba stron:   117

Spis treści / plan pracy:
Rozdział I.
Istota i cele gospodarki przestrzennej........... 5

   1.1 Charakterystyka gospodarki przestrzennej............ 5
   1.2 Prawne aspekty gospodarki przestrzennej............ 10
   1.3 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego - jako podstawa polityki przestrzennej gminy............ 15
      1.3.1 Treść i zakres planu miejscowego............ 15
      1.3.2 Proces sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego............ 18
      1.3.3 Skutki finansowe uchwalenia planu............ 22

Rozdział II.
Charakterystyka społeczno-gospodarcza gminy XYZ ...........27

   2.1 Rys historyczny ...........27
   2.2 Położenie i warunki naturalne............ 33
   2.3 Demografia............ 39
   2.4 Potencjał gospodarczy gminy ...........48

Rozdział III.
Zagospodarowanie i użytkowanie przestrzeni w gminie XYZ ...........51

   3.1 Układ przestrzenny ...........51
   3.2 Mieszkalnictwo ...........54
   3.3 Infrastruktura społeczna ...........55
      3.3.1 Oświata i wychowanie ...........56
      3.3.2 Kultura ...........57
      3.3.3 Służba zdrowia i opieka społeczna ...........58
   3.4 Infrastruktura techniczna........... 60
      3.4.1 Gospodarka wodno - ściekowa........... 60
      3.4.2 Sieć energetyczna........... 67
      3.4.3 Sieć gazowa........... 67
   3.5 Rolnictwo ...........68
      3.5.1 Struktura użytkowania gruntów rolniczych w gminie XYZ........... 68
      3.5.2 Fizjografia terenu............ 69
      3.5.4 Produkcja rolna i struktura obszarowa gospodarstw............ 72
   3.6 Diagnoza stanu środowiska w gminie XYZ........... 73

Rozdział IV.
Przewidywane kierunki zagospodarowania przestrzennego gminy XYZ........... 84

   4.1. Ogólne założenia polityki przestrzennej Polski............ 84
   4.2. Bariery i szansę rozwoju gminy XYZ........... 87
      4.2.1 Bariery rozwoju............ 87
      4.2.2. Uwarunkowania rozwoju............89
      4.2.3. Możliwości rozwoju............ 93
   4.3 Cele rozwoju i szansę ich osiągnięcia. ...........96
   4.4 Kierunki rozwoju społeczno - gospodarczego............ 103
   4.5 Strefy polityki przestrzennej w gminie XYZ ...........107
      4.5.1 Strefa rozwoju rolnictwa i leśnictwa oraz strefa przyrodniczo-czynna........... 107
      4.5.2 Strefa rozwoju osadnictwa ...........108
      4.5.3 Strefa obsługi komunikacyjnej i uzbrojenia terenu i obszarów górniczych. ...........110

Bibliografia ...........113
Spis tabel........... 116
Spis rysunków........... 117Zamawiam:
      
      
      
      
      
Wartość zamówienia: PLN
Twój e-mail:


Jeśli chcesz zadać pytanie dotyczące tej pracy, kliknij w poniższy przycisk.Na wszystkie zapytania odpowiadamy codziennie, najpóźniej w przeciągu 24h.

Umożliwiamy szybkie, bezpieczne i wygodne płatności za pomocą serwisu tpay.com
Umożliwiamy szybkie płatności internetowe za pomocą serwisu tpay.com

Zastrzegamy, iż wzorcowe prace magisterskie, prace licencjackie, prace dyplomowe, prace podyplomowe, prace inżynierskie, prace semestralne, prace zaliczeniowe, referaty, biznes plany, plany marketingowe i inne opracowania jakie oferujemy mają wyłącznie charakter informacyjny. Każda praca magisterska, licencjacka, inżynierska lub inna praca dyplomowa zakupiona w serwisie musi być traktowana wyłącznie jako wzór, przykład do przygotowania własnej pracy naukowej, przyspieszjąc tym samym proces pisania pracy całkowicie zgodny z obowiązującym w Polsce prawem. Nie bierzemy odpowiedzialności za konsekwencje związane z wykorzystaniem przesłanych przez nas prac. Należy pamiętać o przestrzeganiu obowiązujących przepisów Prawa Autorskiego oraz Art. 272


Korzystanie z serwisu oznacza akceptację regulaminu.
Copyright © by PraceDyplomowe.edu.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone.