Mamy 14851

przykładowe prace

...
...największy zbiór zawierający

gotowe wzory prac

w sieci!
logo PraceDyplomowe.edu.pl

   katalog gotowych wzorów

zdjecie-przykladowa-praca-prace-dyplomowe-edu-pl zdjecie-wzor-pracy-prace-dyplomowe-edu-pl zdjecie-gotowa-praca-prace-dyplomowe-edu-pl
Tu przeszukasz całą bazę prac w sposób szybki i zautomatyzowany.
Zobacz prace podzielone tematami:

Numer pracy:   9856
Temat pracy:  

Standardy energetyczne budownictwa nowo wznoszonego w Polsce

Liczba stron:   53

Spis treści / plan pracy:

1. Przegląd literatury z zakresu ewolucji wymagań ochrony cieplnej budynków w Polsce od początku lat 80-tych XXw........... 4

      1.1. Analiza struktury istniejących zasobów mieszkaniowych...........4
      1.2. Przedstawienie wymagań energetycznych budynków jednorodzinnych na podstawie norm i rozporządzeń........... 9
         1.2.1. Wartości współczynnika k wg normy PN-82/B-02020........... 9
         1.2.2. Wartości współczynnika k wg normy PN-91/B-02020........... 9
         1.2.3. Wartości współczynnika k wg Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30.09.1997 r ...........11
         1.2.4. Wartości współczynnika U wg Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r ...........13
         1.2.5. Wartości współczynnika U wg Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 r........... 14
         1.2.6. Wartości współczynnika U wg Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 05.07.2013 r ...........16
      1.3. Metody docieplania przegród...........19
         1.3.1. Wiadomości ogólne........... 19
         1.3.2. Docieplenia przegród zewnętrznych........... 21
         1.3.3. Docieplenie stropodachów........... 26
         1.3.4. Docieplenie dachów stromych........... 27
         1.3.5. Docieplenie stropów piwnic ...........28
      1.4. Sposoby ograniczenia strat ciepła przez okna. ...........29

2. Metodologia obliczeń charakterystyki cieplno-energetycznej budynku

      2.1. Wprowadzenie i zakres stosowania normy PN–EN ISO 6946 ...........31
      2.2. Ogólne zasady zastosowanej metody........... 31
      2.3. Opór cieplny pustek powietrznych ...........33
         2.3.1. Niewentylowane pustki powietrzne ...........33
         2.3.2. Dobrze wentylowana pustka powietrzna ...........33
         2.3.3. Słabo wentylowana pustka powietrza ...........34
         2.3.4. Opór cieplny dachów ...........34
         2.3.5. Inne przestrzenie ...........35
      2.4. Współczynnik przenikania ciepła........... 36
      2.5. Wyznaczenia współczynnika przenikania ciepła dla podłogi na gruncie na podstawie normy PN-EN ISO 13370:2008 (metodą szczegółową........... 36
      2.6. Narządzie wspierające proces projektowania działań termomodernizacyjnych............ 37

3. Opis jednorodzinnego budynku mieszkalnego wybranego jako przedmiot badań

      3.1 Informacje na temat badanego budynku........... 39
      3.2 Opis techniczny ...........40
      3.3 Przedstawienia rzutów............ 41

4. Jakość energetyczna analizowanego budynku warunkowana przepisami ochrony cieplnej od początku lat 80-tych XX w

      4.1. Ocena stanu wyjściowego budynku........... 42

Podsumowanie i wnioski............ 46
Bibliografia...........50
Spis tabel i wykresów...........52
   


Zamawiam:
Wartość zamówienia: PLN
Twój e-mail:


Jeśli chcesz zadać pytanie dotyczące tej pracy, kliknij w poniższy przycisk.Na wszystkie zapytania odpowiadamy codziennie, najpóźniej w przeciągu 24h.

Szybkie i wygodne płatności.
dostepne formy płatności


Zastrzegamy, iż wzorcowe prace magisterskie, prace licencjackie, prace dyplomowe, prace podyplomowe, prace inżynierskie, prace semestralne, prace zaliczeniowe, referaty, biznes plany, plany marketingowe i inne opracowania jakie oferujemy mają wyłącznie charakter informacyjny. Każda praca magisterska, licencjacka, inżynierska lub inna praca dyplomowa zakupiona w serwisie musi być traktowana wyłącznie jako wzór, przykład do przygotowania własnej pracy naukowej, przyspieszjąc tym samym proces pisania pracy całkowicie zgodny z obowiązującym w Polsce prawem. Nie bierzemy odpowiedzialności za konsekwencje związane z wykorzystaniem przesłanych przez nas prac. Należy pamiętać o przestrzeganiu obowiązujących przepisów Prawa Autorskiego oraz Art. 272


Korzystanie z serwisu oznacza akceptację regulaminu.
Copyright © by PraceDyplomowe.edu.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone.