Mamy 13694

przykładowe prace

...
...największy zbiór zawierający

gotowe wzory prac

w sieci!
logo PraceDyplomowe.edu.pl

   katalog gotowych wzorów

zdjecie-przykladowa-praca-prace-dyplomowe-edu-pl zdjecie-wzor-pracy-prace-dyplomowe-edu-pl zdjecie-gotowa-praca-prace-dyplomowe-edu-pl
Tu przeszukasz całą bazę prac w sposób szybki i zautomatyzowany.
Zobacz prace podzielone tematami:

Numer pracy:   9737
Temat pracy:  

Odpowiedzialność społeczna w wybranych obszarach zarządzania zasobami ludzkimi na przykładzie firmy Wizzair

Liczba stron:   95

Spis treści / plan pracy:
Wstęp
Rozdział I.
Społeczna odpowiedzialność biznesu w ujęciu teoriopoznawczym
      1.1. Pojęcie i istota SOB w ujęciu definicyjnym, rys historyczny rozwoju pojęcia SOB.
      1.2. Modelowe podejście w SOB- model after profit obligation oraz model before obligation i pozostałe.
      1.3. Strategia wkładu społecznego jako strategia najwyższego poziomu SOB
         1.3.1. Interesariusze.
         1.3.2. Treść i zakres SOB.
      1.4. Projektowanie polityki społecznej w procesie strategicznego zarządzania firmą.
         1.4.1. Elementy strategicznego zarządzania.

Rozdział II
Ujęcie modelowe wybranych elementów ZZL w kierunku SOB
      2.1. Zmienne otoczenie przedsiębiorstwa, a sfera zarządzania zasobami ludzkimi.
      2.2. Model strategicznego zarządzania zasobami ludzkimi w świetle nowego kontraktu społecznego- model harwardzki.
         2.2.1. Charakterystyka modelu i zmiennych objaśniających.
      2.3. Wybrane obszary ZZL w interpretacji modelu harwardzkiego.
         2.3.1. Rekrutacja, jej rodzaje, źródła i techniki pozyskiwania kandydatów.
         2.3.2 Dobór kandydatów w procesie selekcji, techniki doboru i ich skuteczność.
         2.3.3 Derekrutacje pracowników, zwolnienia i odejścia na emeryturę, przesunięcia na zewnątrz organizacji.
         2.3.4 Adaptacja zawodowa pracowników.
      2.4. Elementy strategii ZZL z punktu widzenia wartości organizacji- doboru indywidualnego i społecznego.
      2.5. Metody integracji ZZL w modelu harwardzkim.
         3.5.1 Wariant biurokratyczny, wariant rynkowy i wariant klasowy modelu.

Rozdział III
Identyfikacja i ocena wybranych obszarów ZZL w kierunku SOB w oparciu o metodę studium przypadku i inne techniki badań w przedsiębiorczej branży lotniczej Wizz Air
      3.1. Założenia metodyczne badań .
         3.1.1. Metoda studium przypadku.
         3.1.2. Technika obserwacji bezpośredniej.
         3.1.3. Ankieta.
      3.2. Charakterystyka podmiotu badań, zakres i specyfika działalności, struktura zarządzania, misja, cele strategiczne, elementy otoczenia bliższego i makrootoczenia.
      3.3. Analiza ilościowych i jakościowych zmian w personelu firmy w latach 2010-2012.
      3.4. Analiza i ocena wybranych elementów ZZL w obserwacji bezpośredniej z punktu widzenia pomyślności organizacji, dobrobytu indywidualnego pracowników i społeczeństwa.
         3.4.1. Rekrutacja, selekcja i adaptacja społeczno- zawodowa w firmie.
         3.4.2. Derekrutacja pracownicza w podmiocie badań.
      3.5. Analiza i ocena strategii ZZL w jej wybranych obszarach w świetle realizowanego modelu zarządzania personelem w technice badań ankietowych.
         3.5.1 Założenia techniki, cel badań ankietowych, badana populacja respondentów i jej charakterystyka na podstawie kwestionariusza ankietowego.
         3.5.2. Opinie respondentów dotyczące wybranych elementów ZZL.
            3.5.2.1 Opinie respondentów na temat procedur rekrutacji i selekcji w podmiocie, ich poprawność, skuteczność i efektywność z punktu widzenia SOB.
            3.5.2.2 Opinie respondentów na temat procesów adaptacji zawodowej.
            3.5.2.3 Opinie respondentów dotyczące prawidłowości i społecznej wrażliwości form derekrutacji pracowniczej w firmie.
      3.6. Interpretacja i ocena strategii ZZL w jej badanych obszarach, jej niedomogi i błędy w świetle SOB na podstawie przeprowadzonych badań własnych.
      3.7. Próba zakwalifikowania strategii ZZL podmiotu badań do wybranych modeli ZZL w modelu harwardzkim.

Zakończenie.
Spis literatury
Spis tabel
Spis rysunków
Spis wykresów.
Spis załączników.
Załączniki.

   


Zamawiam:
Wartość zamówienia: PLN
Twój e-mail:


Jeśli chcesz zadać pytanie dotyczące tej pracy, kliknij w poniższy przycisk.Na wszystkie zapytania odpowiadamy codziennie, najpóźniej w przeciągu 24h.

Umożliwiamy szybkie, bezpieczne i wygodne płatności za pomocą serwisu tpay.com
Umożliwiamy szybkie płatności internetowe za pomocą serwisu tpay.com

Zastrzegamy, iż wzorcowe prace magisterskie, prace licencjackie, prace dyplomowe, prace podyplomowe, prace inżynierskie, prace semestralne, prace zaliczeniowe, referaty, biznes plany, plany marketingowe i inne opracowania jakie oferujemy mają wyłącznie charakter informacyjny. Każda praca magisterska, licencjacka, inżynierska lub inna praca dyplomowa zakupiona w serwisie musi być traktowana wyłącznie jako wzór, przykład do przygotowania własnej pracy naukowej, przyspieszjąc tym samym proces pisania pracy całkowicie zgodny z obowiązującym w Polsce prawem. Nie bierzemy odpowiedzialności za konsekwencje związane z wykorzystaniem przesłanych przez nas prac. Należy pamiętać o przestrzeganiu obowiązujących przepisów Prawa Autorskiego oraz Art. 272


Korzystanie z serwisu oznacza akceptację regulaminu.
Copyright © by PraceDyplomowe.edu.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone.