Mamy 14851

przykładowe prace

...
...największy zbiór zawierający

gotowe wzory prac

w sieci!
logo PraceDyplomowe.edu.pl

   katalog gotowych wzorów

zdjecie-przykladowa-praca-prace-dyplomowe-edu-pl zdjecie-wzor-pracy-prace-dyplomowe-edu-pl zdjecie-gotowa-praca-prace-dyplomowe-edu-pl
Tu przeszukasz całą bazę prac w sposób szybki i zautomatyzowany.
Zobacz prace podzielone tematami:

Numer pracy:   9737
Temat pracy:  

Odpowiedzialność społeczna w wybranych obszarach zarządzania zasobami ludzkimi na przykładzie firmy Wizzair

Liczba stron:   95

Spis treści / plan pracy:
Wstęp
Rozdział I.
Społeczna odpowiedzialność biznesu w ujęciu teoriopoznawczym
      1.1. Pojęcie i istota SOB w ujęciu definicyjnym, rys historyczny rozwoju pojęcia SOB.
      1.2. Modelowe podejście w SOB- model after profit obligation oraz model before obligation i pozostałe.
      1.3. Strategia wkładu społecznego jako strategia najwyższego poziomu SOB
         1.3.1. Interesariusze.
         1.3.2. Treść i zakres SOB.
      1.4. Projektowanie polityki społecznej w procesie strategicznego zarządzania firmą.
         1.4.1. Elementy strategicznego zarządzania.

Rozdział II
Ujęcie modelowe wybranych elementów ZZL w kierunku SOB
      2.1. Zmienne otoczenie przedsiębiorstwa, a sfera zarządzania zasobami ludzkimi.
      2.2. Model strategicznego zarządzania zasobami ludzkimi w świetle nowego kontraktu społecznego- model harwardzki.
         2.2.1. Charakterystyka modelu i zmiennych objaśniających.
      2.3. Wybrane obszary ZZL w interpretacji modelu harwardzkiego.
         2.3.1. Rekrutacja, jej rodzaje, źródła i techniki pozyskiwania kandydatów.
         2.3.2 Dobór kandydatów w procesie selekcji, techniki doboru i ich skuteczność.
         2.3.3 Derekrutacje pracowników, zwolnienia i odejścia na emeryturę, przesunięcia na zewnątrz organizacji.
         2.3.4 Adaptacja zawodowa pracowników.
      2.4. Elementy strategii ZZL z punktu widzenia wartości organizacji- doboru indywidualnego i społecznego.
      2.5. Metody integracji ZZL w modelu harwardzkim.
         3.5.1 Wariant biurokratyczny, wariant rynkowy i wariant klasowy modelu.

Rozdział III
Identyfikacja i ocena wybranych obszarów ZZL w kierunku SOB w oparciu o metodę studium przypadku i inne techniki badań w przedsiębiorczej branży lotniczej Wizz Air
      3.1. Założenia metodyczne badań .
         3.1.1. Metoda studium przypadku.
         3.1.2. Technika obserwacji bezpośredniej.
         3.1.3. Ankieta.
      3.2. Charakterystyka podmiotu badań, zakres i specyfika działalności, struktura zarządzania, misja, cele strategiczne, elementy otoczenia bliższego i makrootoczenia.
      3.3. Analiza ilościowych i jakościowych zmian w personelu firmy w latach 2010-2012.
      3.4. Analiza i ocena wybranych elementów ZZL w obserwacji bezpośredniej z punktu widzenia pomyślności organizacji, dobrobytu indywidualnego pracowników i społeczeństwa.
         3.4.1. Rekrutacja, selekcja i adaptacja społeczno- zawodowa w firmie.
         3.4.2. Derekrutacja pracownicza w podmiocie badań.
      3.5. Analiza i ocena strategii ZZL w jej wybranych obszarach w świetle realizowanego modelu zarządzania personelem w technice badań ankietowych.
         3.5.1 Założenia techniki, cel badań ankietowych, badana populacja respondentów i jej charakterystyka na podstawie kwestionariusza ankietowego.
         3.5.2. Opinie respondentów dotyczące wybranych elementów ZZL.
            3.5.2.1 Opinie respondentów na temat procedur rekrutacji i selekcji w podmiocie, ich poprawność, skuteczność i efektywność z punktu widzenia SOB.
            3.5.2.2 Opinie respondentów na temat procesów adaptacji zawodowej.
            3.5.2.3 Opinie respondentów dotyczące prawidłowości i społecznej wrażliwości form derekrutacji pracowniczej w firmie.
      3.6. Interpretacja i ocena strategii ZZL w jej badanych obszarach, jej niedomogi i błędy w świetle SOB na podstawie przeprowadzonych badań własnych.
      3.7. Próba zakwalifikowania strategii ZZL podmiotu badań do wybranych modeli ZZL w modelu harwardzkim.

Zakończenie.
Spis literatury
Spis tabel
Spis rysunków
Spis wykresów.
Spis załączników.
Załączniki.

   


Zamawiam:
Wartość zamówienia: PLN
Twój e-mail:


Jeśli chcesz zadać pytanie dotyczące tej pracy, kliknij w poniższy przycisk.Na wszystkie zapytania odpowiadamy codziennie, najpóźniej w przeciągu 24h.

Szybkie i wygodne płatności.
dostepne formy płatności


Zastrzegamy, iż wzorcowe prace magisterskie, prace licencjackie, prace dyplomowe, prace podyplomowe, prace inżynierskie, prace semestralne, prace zaliczeniowe, referaty, biznes plany, plany marketingowe i inne opracowania jakie oferujemy mają wyłącznie charakter informacyjny. Każda praca magisterska, licencjacka, inżynierska lub inna praca dyplomowa zakupiona w serwisie musi być traktowana wyłącznie jako wzór, przykład do przygotowania własnej pracy naukowej, przyspieszjąc tym samym proces pisania pracy całkowicie zgodny z obowiązującym w Polsce prawem. Nie bierzemy odpowiedzialności za konsekwencje związane z wykorzystaniem przesłanych przez nas prac. Należy pamiętać o przestrzeganiu obowiązujących przepisów Prawa Autorskiego oraz Art. 272


Korzystanie z serwisu oznacza akceptację regulaminu.
Copyright © by PraceDyplomowe.edu.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone.