Mamy 15125

przykładowe prace

...
...największy zbiór zawierający

gotowe wzory prac

w sieci!
logo PraceDyplomowe.edu.pl

   katalog gotowych wzorów

zdjecie-przykladowa-praca-prace-dyplomowe-edu-pl zdjecie-wzor-pracy-prace-dyplomowe-edu-pl zdjecie-gotowa-praca-prace-dyplomowe-edu-pl
Tu przeszukasz całą bazę prac w sposób szybki i zautomatyzowany.
Zobacz prace podzielone tematami:

Numer pracy:   9736
Temat pracy:  

Kary stosowane przez rodziców wobec dzieci w młodszym wieku szkolnym

Liczba stron:   190

Spis treści / plan pracy:
Wstęp............6

Rozdział 1.
Problem badawczy w świetle literatury
      1.1. Funkcjonowanie psychospołeczne dziecka w młodszym wieku szkolnym.
         1.1.1. Pojęcie młodszego wieku szkolnego............9
         1.1.2. Psychospołeczne aspekty młodszego wieku szkolnego............12
         1.1.3. Zaburzenia młodszego wieku szkolnego............17
      1.2. Metody oddziaływań wychowawczych............22
         1.2.1. Pojecie i rodzaje metod wychowania............22
         1.2.2. Nagroda i kara............27
         1.2.3. Style wychowania............30
      1.3. Kara jako czynnik oddziaływania wychowawczego............36
         1.3.1. Pojęcie kary............36
         1.3.2. Rodzaje stosowanych kar............38
         1.3.3. Funkcje kary............42
      1.4. Skuteczność karania............45
         1.4.1. Warunki skuteczności kar............45
         1.4.2. Wpływ kary na rozwój psychospołeczny dziecka............47
         1.4.3. Wpływ kary na zachowanie się dzieci w szkole............49
      1.5. Oddziaływania wychowawcze rodziców i ich wpływ na funkcjonowanie dziecka............52
         1.5.1. Pojęcie rodziny............52
         1.5.2. Rodzaje i typy rodzin............56
         1.5.3. Funkcje rodziny............63
         1.5.4. Warunki w rodzinie i ich znaczenie podczas stosowania kar............69
      1.6. Kary stosowane przez rodziców wobec dzieci w młodszym wieku szkolnym – w świetle dotychczasowych badań............73

Rozdział 2.
Metodologiczne podstawy badań.

      2.1. Przedmiot i cel badań............77
      2.2. Problemy i hipotezy badawcze............79
      2.3. Zmienne i wskaźniki............87
      2.4. Metody badawcze............100
      2.5. Charakterystyka badanego środowiska. Organizacja badań............102

Rozdział 3.
Empiryczna analiza wyników badań.

      3.1.Zachowanie się badanych dzieci w szkole............104
         3.1.1. Stosunek uczniów do obowiązków szkolnych............104
         3.1.2. Aktywność społeczna badanych............106
         3.1.3. Kultura osobista uczniów............108
      3.2. Sytuacja społeczno – wychowawcza w badanych rodzinach a zachowanie się dzieci w szkole............110
         3.2.1. Sytuacja w badanych rodzinach............110
            3.2.1.1. Warunki ekonomiczne w rodzinach............110
            3.2.1.2. Warunki kulturowe rodzin............113
            3.2.1.3. Społeczno – wychowawcze warunki badanych rodzin............117
         3.2.2. Warunki ekonomiczne, kulturowe i społeczno – wychowawcze w rodzinach a zachowanie się dzieci w szkole............127
      3.3. System kar w rodzinie a zachowanie się dzieci w szkole............145
         3.3.1. Preferowany w badanych rodzinach system kar............145
         3.3.2. Stosowanie kar przez rodziców a zachowanie się dzieci w szkole............151
      3.4. Warunki w rodzinie i preferowany system kar jako czynniki różnicujące zachowanie się dzieci w szkole ............157

Zakończenie
Wnioski i postulaty badawcze............171
Bibliografia............176
Spis tabel............182
Spis wykresów............183
Spis rysunków............184
Załącznik 1............185
Załącznik 2............195


   


Zamawiam:
Wartość zamówienia: PLN
Twój e-mail:


Jeśli chcesz zadać pytanie dotyczące tej pracy, kliknij w poniższy przycisk.Na wszystkie zapytania odpowiadamy codziennie, najpóźniej w przeciągu 24h.

Szybkie i wygodne płatności.
dostepne formy płatności


Zastrzegamy, iż wzorcowe prace magisterskie, prace licencjackie, prace dyplomowe, prace podyplomowe, prace inżynierskie, prace semestralne, prace zaliczeniowe, referaty, biznes plany, plany marketingowe i inne opracowania jakie oferujemy mają wyłącznie charakter informacyjny. Każda praca magisterska, licencjacka, inżynierska lub inna praca dyplomowa zakupiona w serwisie musi być traktowana wyłącznie jako wzór, przykład do przygotowania własnej pracy naukowej, przyspieszjąc tym samym proces pisania pracy całkowicie zgodny z obowiązującym w Polsce prawem. Nie bierzemy odpowiedzialności za konsekwencje związane z wykorzystaniem przesłanych przez nas prac. Należy pamiętać o przestrzeganiu obowiązujących przepisów Prawa Autorskiego oraz Art. 272


Korzystanie z serwisu oznacza akceptację regulaminu.
Copyright © by PraceDyplomowe.edu.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone.