Mamy 14851

przykładowe prace

...
...największy zbiór zawierający

gotowe wzory prac

w sieci!
logo PraceDyplomowe.edu.pl

   katalog gotowych wzorów

zdjecie-przykladowa-praca-prace-dyplomowe-edu-pl zdjecie-wzor-pracy-prace-dyplomowe-edu-pl zdjecie-gotowa-praca-prace-dyplomowe-edu-pl
Tu przeszukasz całą bazę prac w sposób szybki i zautomatyzowany.
Zobacz prace podzielone tematami:

Numer pracy:   9723
Temat pracy:  

Płynność finansowa jako wyznacznik kondycji finansowej przedsiębiorstwa na przykładzie PPH Wadex S.A.

Liczba stron:   90

Spis treści / plan pracy:
Wstęp ......... 5

Rozdział 1
Źródła analizy finansowej

      1.1 Istota analizy finansowej ......... 7
      1.2 Metody i etapy prac analitycznych......... 12
      1.3 Rodzaje źródeł stosowanych w analizie finansowej ......... 16
      1.4 Bilans jako podstawowe źródło sprawozdawczości finansowej ......... 20
      1.5 Ocena przydatności rachunku zysków i strat w analizie wyników finansowych przedsiębiorstwa......... 24
      1.6 Znaczenie sprawozdawczości z przepływów pieniężnych w analizie finansowej......... 27

Rozdział 2
Istota oraz znaczenie płynności finansowej

      2.1 Przedmiot i znaczenie płynności finansowej ......... 31
      2.2 Płynność aktywów i pasywów ......... 34
      2.3 Przesłanki utrzymywania płynności finansowej ......... 36

Rozdział 3
Metody oraz wskaźniki statyczne i dynamiczne w analizie płynności

      3.1. Istota analizy wskaźnikowej i wskaźników płynności......... 39
      3.2 Metody analizy płynności krótkoterminowej......... 41
      3.3 Statyczne metody analizy płynności finansowej......... 42
      3.4 Dynamiczne metody analizy płynności finansowej......... 46

Rozdział 4
Diagnoza badanej firm ze szczególnym uwzględnieniem płynności.

      4.1 Charakterystyka badanej firmy ......... 50
      4.2 Analiza wstępna badanej firmy ......... 52
         4.2.1 Sytuacja majątkowa......... 53
         4.2.2. Sytuacja kapitałowa......... 58
         4.2.3. Analiza relacji pomiędzy strukturą majątku i kapitału......... 65
      4.3 Analiza wskaźnikowa rozpatrywanej firmy ......... 68
         4.3.1 Analiza płynności ......... 68
         4.3.2 Analiza rentowności ......... 74
         4.3.3 Analiza zadłużenia......... 79
      4.4. Praktyczne możliwości wykorzystania uzyskanych wyników......... 82

Zakończenie ......... 84
Bibliografia ......... 86
Spis tabel......... 88
Spis rysunków ......... 89

   


Zamawiam:
      
      
      
      
      
      
      
Wartość zamówienia: PLN
Twój e-mail:


Jeśli chcesz zadać pytanie dotyczące tej pracy, kliknij w poniższy przycisk.Na wszystkie zapytania odpowiadamy codziennie, najpóźniej w przeciągu 24h.

Szybkie i wygodne płatności.
dostepne formy płatności


Zastrzegamy, iż wzorcowe prace magisterskie, prace licencjackie, prace dyplomowe, prace podyplomowe, prace inżynierskie, prace semestralne, prace zaliczeniowe, referaty, biznes plany, plany marketingowe i inne opracowania jakie oferujemy mają wyłącznie charakter informacyjny. Każda praca magisterska, licencjacka, inżynierska lub inna praca dyplomowa zakupiona w serwisie musi być traktowana wyłącznie jako wzór, przykład do przygotowania własnej pracy naukowej, przyspieszjąc tym samym proces pisania pracy całkowicie zgodny z obowiązującym w Polsce prawem. Nie bierzemy odpowiedzialności za konsekwencje związane z wykorzystaniem przesłanych przez nas prac. Należy pamiętać o przestrzeganiu obowiązujących przepisów Prawa Autorskiego oraz Art. 272


Korzystanie z serwisu oznacza akceptację regulaminu.
Copyright © by PraceDyplomowe.edu.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone.