Mamy 14851

przykładowe prace

...
...największy zbiór zawierający

gotowe wzory prac

w sieci!
logo PraceDyplomowe.edu.pl

   katalog gotowych wzorów

zdjecie-przykladowa-praca-prace-dyplomowe-edu-pl zdjecie-wzor-pracy-prace-dyplomowe-edu-pl zdjecie-gotowa-praca-prace-dyplomowe-edu-pl
Tu przeszukasz całą bazę prac w sposób szybki i zautomatyzowany.
Zobacz prace podzielone tematami:

Numer pracy:   9684
Temat pracy:  

Ocena zdolności kredytowej Kompanii Węglowej S.A. w Katowicach na podstawie metodyki banku Spółdzielczego

Liczba stron:   102

Spis treści / plan pracy:

Rozdział I
Ryzyko kredytowe banku i rola analizy finansowej w ograniczaniu ryzyka
      1.1. Kredyt jako źródło finansowania działalności przedsiębiorstw.
         1.1.1. Pojęcie, funkcje i rodzaje kredytu bankowego.
         1.1.2. Rola kredytu w finansowaniu przedsiębiorstw w Polsce.
      1.2. Ryzyko kredytowe w banku i metody jego ograniczania.
         1.2.1. Ryzyko kredytowe jako podstawowy rodzaj ryzyka w działalności banku komercyjnego.
         1.2.2. Zabezpieczenia prawne jako forma ograniczania ryzyka kredytowego.
         1.2.3. Rezerwy celowe i odpisy aktualizujące wartości kredytów.
         1.2.4. Rola analizy finansowej w ograniczaniu ryzyka kredytowego banku.
      1.3. Zdolność kredytowa przedsiębiorstwa i źródła danych w jej ocenie.
      1.3.1. Pojęcie i kryteria oceny zdolności kredytowej przedsiębiorstwa.
         1.3.2. Zewnętrzne i wewnętrzne źródła informacji wykorzystywane w ocenie ryzyka kredytowego banku.
         1.3.3. Sprawozdanie finansowe jako źródło danych do analizy zdolności kredytowej przedsiębiorstwa.

Rozdział II
Wstępna ocena ryzyka kredytowego spółki na podstawie sprawozdań finansowych
      2.1 Charakterystyka spółki Kompania Węglowa S.A. w Katowicach
         2.1.1 Rys historyczny i przedmiot działalności
         2.1.2 Organizacja i zatrudnienie
         2.1.3 Podstawowe dane ekonomiczno-finansowe: charakterystyka rozwoju przedsiębiorstwa
         2.1.4 Perspektywy rozwoju
      2.2 Ocena ryzyka kredytowego na podstawie bilansu
         2.2.1 Ryzyko operacyjne i ryzyko płynności na podstawie dynamiki i struktury aktywów
         2.2.2 Ocena ryzyka finansowego na podstawie struktury pasywów
         2.2.3 Analiza ryzyka płynności na podstawie relacji kapitałowo-majątkowych
      2.3 Przepływy pieniężne a ryzyko kredytowe badanej spółki
         2.3.1 Ocena kształtowania się przepływów pieniężnych
         2.3.2 Ocena wydajności gotówkowej i wystarczalności gotówki w procesie badania zdolności kredytowej badanej spółki

Rozdział III
Analiza wskaźnikowa i jej wykorzystanie do oceny zdolności kredytowej przedsiębiorstwa
      3.1 Istota analizy wskaźnikowej
         3.1.1 Wady i zalety analizy wskaźnikowej jako podstawowej metody analizy finansowej w przedsiębiorstwie.
         3.1.2 Charakterystyka podstawowych kryteriów w analizie wskaźnikowej przedsiębiorstwa
      3.2 Analiza rentowności w ocenie ryzyka kredytowego badanej spółki
         3.2.1 Syntetyczna ocena wyniku finansowego netto i rodzajów działalności generujących ten wynik
         3.2.2 Wskaźnikowa ocena rentowności przedsiębiorstwa
      3.3 Wskaźnikowa ocena płynności finansowej
         3.3.1 Relacje aktywów obrotowych do zobowiązań bieżących
         3.3.2 Wskaźniki rotacji zapasów, należności i zobowiązań bieżących
      3.4 Analiza wskaźnikowa zadłużenia i zdolności do obsługi długu
         3.4.1 Struktura kapitałów a ryzyko kredytowe spółki
         3.4.2 Ocena zadłużenia względnego oraz potencjalnych możliwości obsługi długu

Rozdział IV
Syntetyczne metody badania zdolności kredytowej przedsiębiorstwa
      4.1 Metody dyskryminacji i ich wykorzystanie w ocenie ryzyka kredytowego
         4.1.1 Ogólna charakterystyka syntetycznych metod oceny zagrożenia finansowego przedsiębiorstwa
         4.1.2 Wykorzystanie wybranych polskich modeli dyskryminacyjnych do oceny zagrożenia finansowego Kompani Węglowej S.A.
      4.2 Zastosowanie metody punktowej stosowanej przez Bank Spółdzielczy w Jarosławiu do badania zdolności kredytowej Kompani Węglowej S.A.

Bibliografia   


Zamawiam:
Wartość zamówienia: PLN
Twój e-mail:


Jeśli chcesz zadać pytanie dotyczące tej pracy, kliknij w poniższy przycisk.Na wszystkie zapytania odpowiadamy codziennie, najpóźniej w przeciągu 24h.

Szybkie i wygodne płatności.
dostepne formy płatności


Zastrzegamy, iż wzorcowe prace magisterskie, prace licencjackie, prace dyplomowe, prace podyplomowe, prace inżynierskie, prace semestralne, prace zaliczeniowe, referaty, biznes plany, plany marketingowe i inne opracowania jakie oferujemy mają wyłącznie charakter informacyjny. Każda praca magisterska, licencjacka, inżynierska lub inna praca dyplomowa zakupiona w serwisie musi być traktowana wyłącznie jako wzór, przykład do przygotowania własnej pracy naukowej, przyspieszjąc tym samym proces pisania pracy całkowicie zgodny z obowiązującym w Polsce prawem. Nie bierzemy odpowiedzialności za konsekwencje związane z wykorzystaniem przesłanych przez nas prac. Należy pamiętać o przestrzeganiu obowiązujących przepisów Prawa Autorskiego oraz Art. 272


Korzystanie z serwisu oznacza akceptację regulaminu.
Copyright © by PraceDyplomowe.edu.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone.