Mamy 13694

przykładowe prace

...
...największy zbiór zawierający

gotowe wzory prac

w sieci!
logo PraceDyplomowe.edu.pl

   katalog gotowych wzorów

zdjecie-przykladowa-praca-prace-dyplomowe-edu-pl zdjecie-wzor-pracy-prace-dyplomowe-edu-pl zdjecie-gotowa-praca-prace-dyplomowe-edu-pl
Tu przeszukasz całą bazę prac w sposób szybki i zautomatyzowany.
Zobacz prace podzielone tematami:

Numer pracy:   9665
Temat pracy:  

Ekrany akustyczne jako sposób ograniczenia narażenia mieszkańców rejonów położonych wzdłuż arterii komunikacyjnej na zanieczyszczenia pyłowe

Liczba stron:   47

Spis treści / plan pracy:
Wykaz skrótów..........3
Wykaz rycin ..........4
Wykaz tabel.......... 5

Rozdział 1
Wstęp ..........6
      1.1. Transport drogowy jako istotne źródło zanieczyszczenia środowiska oraz czynnik zagrożenia zdrowotnego........... 6
      1.2. Związki chemiczne i metale ciężkie emitowane przez sektor transportu........... 7
         1.2.1. Zanieczyszczenia pyłowe – charakterystyka; skutki zdrowotne narażenia........... 9
         1.2.2. Kadm - charakterystyka; skutki zdrowotne narażenia ..........10
         1.2.3. Ołów - charakterystyka; skutki zdrowotne narażenia.......... 12
      1.3. Zanieczyszczenia emitowane przez transport - metody ograniczania ich wpływu na stan środowiska oraz na stan zdrowia mieszkańców rejonów położonych wzdłuż arterii komunikacyjnych........... 14

Rozdział 2
Cel pracy ..........16

Rozdział 3
Materiał i metody ..........17
      3.1. Pobór próbek gleby oraz analiza stężenia metali ciężkich w pobranym materiale ..........17
      3.2. Pobór próbek pyłu zawieszonego oraz analiza stężenia metali ciężkich w pobranym materiale ..........20

Rozdział 4
Wyniki badań ..........24
      4.1. Zabrze – charakterystyka miasta; obciążenie miasta transportem drogowym ..........24

      4.2. Analiza stężenia metali ciężkich w próbkach gleby pobranych w różnych odległościach w obszarze i poza obszarem ekranu akustycznego.......... 25

      4.3. Analiza stężenia metali ciężkich w pyle zawieszonym.......... 31
      4.4. Szacunkowa ocena narażenia na ołów i kadm drogą oddechową mieszkańców wybranych lokalizacji w Zabrzu.......... 34

Rozdział 5
Dyskusja wyników.......... 35

Wnioski ..........38
Piśmiennictwo.......... 39
Streszczenie.......... 43
Załączniki.......... 45

   


Zamawiam:
      
      
      
      
      
      
      
      
      
Wartość zamówienia: PLN
Twój e-mail:


Jeśli chcesz zadać pytanie dotyczące tej pracy, kliknij w poniższy przycisk.Na wszystkie zapytania odpowiadamy codziennie, najpóźniej w przeciągu 24h.

Umożliwiamy szybkie, bezpieczne i wygodne płatności za pomocą serwisu tpay.com
Umożliwiamy szybkie płatności internetowe za pomocą serwisu tpay.com

Zastrzegamy, iż wzorcowe prace magisterskie, prace licencjackie, prace dyplomowe, prace podyplomowe, prace inżynierskie, prace semestralne, prace zaliczeniowe, referaty, biznes plany, plany marketingowe i inne opracowania jakie oferujemy mają wyłącznie charakter informacyjny. Każda praca magisterska, licencjacka, inżynierska lub inna praca dyplomowa zakupiona w serwisie musi być traktowana wyłącznie jako wzór, przykład do przygotowania własnej pracy naukowej, przyspieszjąc tym samym proces pisania pracy całkowicie zgodny z obowiązującym w Polsce prawem. Nie bierzemy odpowiedzialności za konsekwencje związane z wykorzystaniem przesłanych przez nas prac. Należy pamiętać o przestrzeganiu obowiązujących przepisów Prawa Autorskiego oraz Art. 272


Korzystanie z serwisu oznacza akceptację regulaminu.
Copyright © by PraceDyplomowe.edu.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone.