Mamy 14921

przykładowe prace

...
...największy zbiór zawierający

gotowe wzory prac

w sieci!
logo PraceDyplomowe.edu.pl

   katalog gotowych wzorów

zdjecie-przykladowa-praca-prace-dyplomowe-edu-pl zdjecie-wzor-pracy-prace-dyplomowe-edu-pl zdjecie-gotowa-praca-prace-dyplomowe-edu-pl
Tu przeszukasz całą bazę prac w sposób szybki i zautomatyzowany.
Zobacz prace podzielone tematami:

Numer pracy:   9665
Temat pracy:  

Ekrany akustyczne jako sposób ograniczenia narażenia mieszkańców rejonów położonych wzdłuż arterii komunikacyjnej na zanieczyszczenia pyłowe

Liczba stron:   47

Spis treści / plan pracy:
Wykaz skrótów..........3
Wykaz rycin ..........4
Wykaz tabel.......... 5

Rozdział 1
Wstęp ..........6
      1.1. Transport drogowy jako istotne źródło zanieczyszczenia środowiska oraz czynnik zagrożenia zdrowotnego........... 6
      1.2. Związki chemiczne i metale ciężkie emitowane przez sektor transportu........... 7
         1.2.1. Zanieczyszczenia pyłowe – charakterystyka; skutki zdrowotne narażenia........... 9
         1.2.2. Kadm - charakterystyka; skutki zdrowotne narażenia ..........10
         1.2.3. Ołów - charakterystyka; skutki zdrowotne narażenia.......... 12
      1.3. Zanieczyszczenia emitowane przez transport - metody ograniczania ich wpływu na stan środowiska oraz na stan zdrowia mieszkańców rejonów położonych wzdłuż arterii komunikacyjnych........... 14

Rozdział 2
Cel pracy ..........16

Rozdział 3
Materiał i metody ..........17
      3.1. Pobór próbek gleby oraz analiza stężenia metali ciężkich w pobranym materiale ..........17
      3.2. Pobór próbek pyłu zawieszonego oraz analiza stężenia metali ciężkich w pobranym materiale ..........20

Rozdział 4
Wyniki badań ..........24
      4.1. Zabrze – charakterystyka miasta; obciążenie miasta transportem drogowym ..........24

      4.2. Analiza stężenia metali ciężkich w próbkach gleby pobranych w różnych odległościach w obszarze i poza obszarem ekranu akustycznego.......... 25

      4.3. Analiza stężenia metali ciężkich w pyle zawieszonym.......... 31
      4.4. Szacunkowa ocena narażenia na ołów i kadm drogą oddechową mieszkańców wybranych lokalizacji w Zabrzu.......... 34

Rozdział 5
Dyskusja wyników.......... 35

Wnioski ..........38
Piśmiennictwo.......... 39
Streszczenie.......... 43
Załączniki.......... 45

   


Zamawiam:
      
      
      
      
      
      
      
      
      
Wartość zamówienia: PLN
Twój e-mail:


Jeśli chcesz zadać pytanie dotyczące tej pracy, kliknij w poniższy przycisk.Na wszystkie zapytania odpowiadamy codziennie, najpóźniej w przeciągu 24h.

Szybkie i wygodne płatności.
dostepne formy płatności


Zastrzegamy, iż wzorcowe prace magisterskie, prace licencjackie, prace dyplomowe, prace podyplomowe, prace inżynierskie, prace semestralne, prace zaliczeniowe, referaty, biznes plany, plany marketingowe i inne opracowania jakie oferujemy mają wyłącznie charakter informacyjny. Każda praca magisterska, licencjacka, inżynierska lub inna praca dyplomowa zakupiona w serwisie musi być traktowana wyłącznie jako wzór, przykład do przygotowania własnej pracy naukowej, przyspieszjąc tym samym proces pisania pracy całkowicie zgodny z obowiązującym w Polsce prawem. Nie bierzemy odpowiedzialności za konsekwencje związane z wykorzystaniem przesłanych przez nas prac. Należy pamiętać o przestrzeganiu obowiązujących przepisów Prawa Autorskiego oraz Art. 272


Korzystanie z serwisu oznacza akceptację regulaminu.
Copyright © by PraceDyplomowe.edu.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone.