Mamy 15125

przykładowe prace

...
...największy zbiór zawierający

gotowe wzory prac

w sieci!
logo PraceDyplomowe.edu.pl

   katalog gotowych wzorów

zdjecie-przykladowa-praca-prace-dyplomowe-edu-pl zdjecie-wzor-pracy-prace-dyplomowe-edu-pl zdjecie-gotowa-praca-prace-dyplomowe-edu-pl
Tu przeszukasz całą bazę prac w sposób szybki i zautomatyzowany.
Zobacz prace podzielone tematami:

Numer pracy:   9451
Temat pracy:  

Wiek inicjacji seksualnej dziewcząt a ich system wartości, ocena postaw rodziców oraz style wychowawcze w rodzinie pochodzenia

Liczba stron:   125

Spis treści / plan pracy:
Część teoretyczna pracy

Rozdział I.
Inicjacja seksualna – charakterystyka zjawiska

   1. Zmiany społeczne a inicjacja seksualna
   2. Wiek inicjacji seksualnej
   3. Wczesna inicjacja seksualna
      3.1. Czynniki zwiększające prawdopodobieństwo wczesnej inicjacji seksualnej
      3.2. Zagrożenia związane z wczesną inicjacją seksualną
   4. Motywy podejmowania współżycia płciowego
   5. Czynniki opóźniające inicjację seksualną

Rozdział II.
Problematyka wartości

   1. Różne znaczenia pojęcia „wartość”
      1.1. Perspektywa ontologiczna i epistemologiczna
      1.2. Perspektywa humanistyczna
   2. Wybrane koncepcje wartości w filozofii
      2.1. Teoria wartości Maxa Schelera
      2.2. Teoria wartości Józefa Tischnera
   3. Wybrane koncepcje wartości w psychologii
      3.1. Psychologia wartości Gordona Allporta
      3.2. Psychologia wartości Miltona Rokeacha
      3.3. Psychologia wartości Shaloma M. Schwartza
   4. Typologie wartości

Rozdział III.
Charakterystyka postaw rodzicielskich

   1. Definicje postawy
   2. Definicje postaw rodzicielskich
   3. Czynniki kształtujące postawy rodzicielskie
   4. Typologie postaw rodzicielskich
      4.1. Pierwsze typologie postaw rodzicielskich
      4.2. Typologia postaw rodzicielskich według Marii Ziemskiej
      4.3. Typologia postaw rodzicielskich według Mieczysława Plopy
   5. Wpływ postaw rodzicielskich na zachowanie dzieci

Rozdział IV.
Style wychowawcze w rodzinie

   1. Pojęcie wychowania i jego cechy
   2. Rodzina jako środowisko wychowawcze
   3. Charakterystyka stylów wychowawczych
      3.1. Geneza stylów wychowawczych
      3.2. Rodzaje stylów wychowawczych
      3.3. Style wychowawcze a rozwój dziecka
   4. Kontekstowy Model Wychowania Rodzicielskiego – nowe spojrzenie na styl wychowawczy

Część empiryczna pracy

Rozdział V.
Metodologia badań własnych

   1. Cele badań
   2. Problemy i hipotezy badawcze
   3. Opis zmiennych
   4. Opis narzędzi badawczych
   5. Grupa badana
   6. Procedura badań własnych

Rozdział VI.
Wyniki badań własnych

   1. Metody statystycznej analizy danych
   2. Statystyki opisowe
   3. Weryfikacja hipotez badawczych
   4. Analiza dodatkowych zależności
   5. Interpretacja i dyskusja wyników
   6. Główne wnioski z badań własnych

Zakończenie

Wykaz rysunków, wykresów, tabel i załączników
Załącznik A. Instrukcja dla osób badanych
Załącznik B. Ankieta własnej konstrukcji
Załącznik C. Wyniki testu normalności rozkładu dla wszystkich zmiennych


Zamawiam:
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
Wartość zamówienia: PLN
Twój e-mail:


Jeśli chcesz zadać pytanie dotyczące tej pracy, kliknij w poniższy przycisk.Na wszystkie zapytania odpowiadamy codziennie, najpóźniej w przeciągu 24h.

Szybkie i wygodne płatności.
dostepne formy płatności


Zastrzegamy, iż wzorcowe prace magisterskie, prace licencjackie, prace dyplomowe, prace podyplomowe, prace inżynierskie, prace semestralne, prace zaliczeniowe, referaty, biznes plany, plany marketingowe i inne opracowania jakie oferujemy mają wyłącznie charakter informacyjny. Każda praca magisterska, licencjacka, inżynierska lub inna praca dyplomowa zakupiona w serwisie musi być traktowana wyłącznie jako wzór, przykład do przygotowania własnej pracy naukowej, przyspieszjąc tym samym proces pisania pracy całkowicie zgodny z obowiązującym w Polsce prawem. Nie bierzemy odpowiedzialności za konsekwencje związane z wykorzystaniem przesłanych przez nas prac. Należy pamiętać o przestrzeganiu obowiązujących przepisów Prawa Autorskiego oraz Art. 272


Korzystanie z serwisu oznacza akceptację regulaminu.
Copyright © by PraceDyplomowe.edu.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone.