Mamy 14851

przykładowe prace

...
...największy zbiór zawierający

gotowe wzory prac

w sieci!
logo PraceDyplomowe.edu.pl

   katalog gotowych wzorów

zdjecie-przykladowa-praca-prace-dyplomowe-edu-pl zdjecie-wzor-pracy-prace-dyplomowe-edu-pl zdjecie-gotowa-praca-prace-dyplomowe-edu-pl
Tu przeszukasz całą bazę prac w sposób szybki i zautomatyzowany.
Zobacz prace podzielone tematami:

Numer pracy:   9426
Temat pracy:  

Rola umów handlowych w obrocie gospodarczym

Liczba stron:   61

Spis treści / plan pracy:
Wstęp ...........5
Cel i zakres pracy........... 7

Rozdział 1
Rola umowy w działalności gospodarczej
      1.1. Istota umowy w działalności gospodarczej........... 8
      1.2. Cechy umów handlowych ...........9
      1.3. Podział umów handlowych ...........10
      1.4. Najczęściej stosowane umowy w obrocie handlowym........... 12
         1.4.1. Umowy prowadzące do przeniesienia własności rzeczy i praw........... 12
            1.4.1.1. Umowa sprzedaży ...........12
            1.4.1.2. Umowa zamiany ...........12
            1.4.1.3. Umowa dostawy ...........12
         1.4.2. Umowy o gospodarowanie cudzą własnością........... 13
         1.4.2.1. Umowa najmu ...........13
            1.4.2.2. Umowa dzierżawy........... 15
            1.4.2.3. Umowa leasingu ...........16
         1.4.3. Umowy o pośrednictwo handlowe ...........17
            1.4.3.1. Umowa agencyjna........... 17
            1.4.3.2. Umowa komisu........... 17
         1.4.3.3. Umowa o dystrybucję towarów (dealerska) ...........18

Rozdział 2
Tworzenie umowy gospodarczej
      2.1. Podstawowe zasady tworzenia umowy gospodarczej........... 19
      2.2. Metody dobierania partnerów handlowych........... 22
         2.2.1. Najczęstsze wątpliwości przedsiębiorców przy poszukiwaniu partnerów handlowych........... 22
         2.2.2. Firmowa baza danych o partnerach handlowych........... 23
         2.2.3. Internet jako największe obecnie źródło informacji handlowych ...........24
         2.2.4. Analiza uzyskanych informacji handlowych ...........24
      2.3. Przygotowanie do zawarcia umowy w obrocie gospodarczym...........26
         2.3.1. List intencyjny ...........26
         2.3.2. Umowa przedwstępna........... 26
      2.4. Tryby zawierania umów w obrocie gospodarczym........... 27
         2.4.1. Oferta i zapytanie ofertowe........... 27
         2.4.2. Negocjacje (rokowania) ...........27
         2.4.3. Przetarg oraz zamówienie publiczne i aukcja jako szczególne wersje przetargu............ 29
         2.4.4. Kontrakt jako szczególny sposób zawierania umów handlu zagranicznym...........30
      2.5. Ryzyka związane z zawieraniem umowy w obrocie gospodarczym ...........31
         2.5.1. Ryzyko ponoszone przez kupującego ...........32
         2.5.2. Ryzyko ponoszone przez sprzedającego........... 32
      2.6. Zasadnicze elementy umowy handlowej........... 33
         2.6.1. Klauzule zawierające dane formalno-porządkowe ...........33
         2.6.2. Klauzule zasadnicze umowy ...........34
            2.6.2.1. Klauzule zasadnicze dotyczące przedmiotu umowy ...........34
            2.6.2.2. Klauzule zasadnicze dotyczące ceny........... 35
            2.6.2.3. Klauzule dostawy ...........35
            2.6.2.4. Klauzule dotyczące płatności........... 36
            2.6.2.5. Klauzule ubezpieczenia........... 36
      2.7. Dodatkowe zastrzeżenia w umowach ...........36
      2.8. Skutki niewywiązania się lub nienależytego wywiązania się z umowy w obrocie gospodarczym ...........38
      2.9. Wygaśnięcie zobowiązania........... 39

Rozdział 3
Analiza umów w obrocie gospodarczym na przykładzie firm X i Y
      3.1. Charakterystyka analizowanych przedsiębiorstw........... 41
         3.1.1. Przedsiębiorstwo X ...........41
            3.1.2. Przedsiębiorstwo Y ...........43
      3.2. Analiza i definicje umów zawieranych w przedsiębiorstwach X i Y........... 44
         3.2.1. Umowy zawierane w przedsiębiorstwie X ...........44
            3.2.1.1. Przetarg i oferta ...........44
         3.2.2. Umowy zawierane w przedsiębiorstwie Y ...........47
            3.2.2.1. Umowa o dystrybucję towarów (dealerska)........... 47
            3.2.2.2. Umowa sprzedaży ...........48

Zakończenie ...........51
Wnioski........... 52
Bibliografia........... 53
Akty prawne ...........54
Strony internetowe........... 54
Załączniki........... 55


   


Zamawiam:
Wartość zamówienia: PLN
Twój e-mail:


Jeśli chcesz zadać pytanie dotyczące tej pracy, kliknij w poniższy przycisk.Na wszystkie zapytania odpowiadamy codziennie, najpóźniej w przeciągu 24h.

Szybkie i wygodne płatności.
dostepne formy płatności


Zastrzegamy, iż wzorcowe prace magisterskie, prace licencjackie, prace dyplomowe, prace podyplomowe, prace inżynierskie, prace semestralne, prace zaliczeniowe, referaty, biznes plany, plany marketingowe i inne opracowania jakie oferujemy mają wyłącznie charakter informacyjny. Każda praca magisterska, licencjacka, inżynierska lub inna praca dyplomowa zakupiona w serwisie musi być traktowana wyłącznie jako wzór, przykład do przygotowania własnej pracy naukowej, przyspieszjąc tym samym proces pisania pracy całkowicie zgodny z obowiązującym w Polsce prawem. Nie bierzemy odpowiedzialności za konsekwencje związane z wykorzystaniem przesłanych przez nas prac. Należy pamiętać o przestrzeganiu obowiązujących przepisów Prawa Autorskiego oraz Art. 272


Korzystanie z serwisu oznacza akceptację regulaminu.
Copyright © by PraceDyplomowe.edu.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone.