Mamy 14851

przykładowe prace

...
...największy zbiór zawierający

gotowe wzory prac

w sieci!
logo PraceDyplomowe.edu.pl

   katalog gotowych wzorów

zdjecie-przykladowa-praca-prace-dyplomowe-edu-pl zdjecie-wzor-pracy-prace-dyplomowe-edu-pl zdjecie-gotowa-praca-prace-dyplomowe-edu-pl
Tu przeszukasz całą bazę prac w sposób szybki i zautomatyzowany.
Zobacz prace podzielone tematami:

Numer pracy:   9198
Temat pracy:  

Koncepcja rozwoju wsi Biały Kościół

Liczba stron:   131

Spis treści / plan pracy:
Wstęp
      1.1. Wprowadzenie

      1.2. Przedmiot i zakres opracowania.
      1.3. Przegląd literatury przedmiotu i wyjaśnienia terminologiczne.
      1.3. Cel i zakres opracowania
      1.4. Metodyka i techniki opracowania

Rozdział II
Charakterystyka obszaru badań

      2.1. Struktura funkcjonalno-przestrzenna wsi
         2.1.1. Położenie
         2.1.2. Dostępność komunikacyjna
      2.2. Historia i rozwój przestrzenny wsi
      2.3. Uwarunkowania przyrodnicze
         2.3.1. Położenie geograficzne i warunki klimatyczne
         2.3.2. Geologia i geomorfologia okolic Białego Kościoła
         2.3.3. Surowce mineralne
         2.3.4. Gleby
         2.3.5. Walory krajobrazowo – przyrodnicze
         2.3.6. Zbiorniki wodne
         2.3.7. Flora i fauna
      2.4. Społeczność wsi i infrastruktura społeczna
         2.4.1. Podstawowe informacje demograficzne
         2.4.2. Bezrobocie
         2.4.3. Służba zdrowia i pomoc społeczna
         2.4.4. Przestępczość i patologie społeczne
         2.4.5. Oświata
         2.4.6. Środowisko kulturowe
         2.4.7. Sport
      2.5. Charakterystyka zainwestowania
         2.5.1. Zasoby mieszkaniowe i ich standard (w tym własność gruntów i budynków)
         2.5.2. Gospodarka (turystyka, rolnictwo, usługi)
         2.5.3. Infrastruktura techniczna
         2.5.4. Współczesne funkcje terenu i budynków
         2.5.5. Zieleń
         2.5.6. Mała architektura
         2.5.7. Inwentaryzacja urbanistyczna
      2.6. Przeznaczenie w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego
      2.7. Wytyczne konserwatorskie

Rozdział III
Analiza SWOT i instrumenty wspierania kierunków rozwoju

      3.1. Nawiązanie do strategicznych dokumentów
         3.1.1. Narodowy Plan Rozwoju 2007-2013
         3.1.2. Krajowy Program Rozwoju Wsi 2007-2015
         3.1.3. Strategia Rozwoju Województwa Dolnośląskiego do 2020 roku
         3.2.4. Strategia Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013
         3.1.5. Plan Rozwoju Lokalnego dla gminy Strzelin na lata 2007-2013
         3.1.6. Strategia Rozwoju Gminy Strzelin 2000-2015
         3.1.7. Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego dla wsi Biały Kościół
      3.2 Analiza SWOT
      3.3. Cele i wybór instrumentów rozwoju wynikających z analizy SWOT

Rozdział IV
Założenia koncepcji rozwoju wsi

      4.1. Ogólne wytyczne planu rozwoju
      4.2. Podział funkcjonalny i bilans terenu
      4.3. Rozwiązania szczegółowe planu
         4.3.1. Proponowane zmiany funkcjonalno – przestrzenne
         4.3.2. Projektowana infrastruktura
         4.3.3. Komunikacja i miejsca parkingowe
         4.3.3. Propozycje zmiany zieleni
         4.3.4. Propozycje obiektów małej architektury

Podsumowanie i wnioski
Bibliografia
Załączniki
Nr 1. Spis rycin
Nr 2. Spis tabel


   


Zamawiam:
Wartość zamówienia: PLN
Twój e-mail:


Jeśli chcesz zadać pytanie dotyczące tej pracy, kliknij w poniższy przycisk.Na wszystkie zapytania odpowiadamy codziennie, najpóźniej w przeciągu 24h.

Szybkie i wygodne płatności.
dostepne formy płatności


Zastrzegamy, iż wzorcowe prace magisterskie, prace licencjackie, prace dyplomowe, prace podyplomowe, prace inżynierskie, prace semestralne, prace zaliczeniowe, referaty, biznes plany, plany marketingowe i inne opracowania jakie oferujemy mają wyłącznie charakter informacyjny. Każda praca magisterska, licencjacka, inżynierska lub inna praca dyplomowa zakupiona w serwisie musi być traktowana wyłącznie jako wzór, przykład do przygotowania własnej pracy naukowej, przyspieszjąc tym samym proces pisania pracy całkowicie zgodny z obowiązującym w Polsce prawem. Nie bierzemy odpowiedzialności za konsekwencje związane z wykorzystaniem przesłanych przez nas prac. Należy pamiętać o przestrzeganiu obowiązujących przepisów Prawa Autorskiego oraz Art. 272


Korzystanie z serwisu oznacza akceptację regulaminu.
Copyright © by PraceDyplomowe.edu.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone.