Mamy 13667

przykładowe prace

...
...największy zbiór zawierający

gotowe wzory prac

w sieci!
logo PraceDyplomowe.edu.pl

   katalog gotowych wzorów

zdjecie-przykladowa-praca-prace-dyplomowe-edu-pl zdjecie-wzor-pracy-prace-dyplomowe-edu-pl zdjecie-gotowa-praca-prace-dyplomowe-edu-pl
Tu przeszukasz całą bazę prac w sposób szybki i zautomatyzowany.
Zobacz prace podzielone tematami:

Numer pracy:   9198
Temat pracy:  

Koncepcja rozwoju wsi Biały Kościół

Liczba stron:   131

Spis treści / plan pracy:
Wstęp
      1.1. Wprowadzenie

      1.2. Przedmiot i zakres opracowania.
      1.3. Przegląd literatury przedmiotu i wyjaśnienia terminologiczne.
      1.3. Cel i zakres opracowania
      1.4. Metodyka i techniki opracowania

Rozdział II
Charakterystyka obszaru badań

      2.1. Struktura funkcjonalno-przestrzenna wsi
         2.1.1. Położenie
         2.1.2. Dostępność komunikacyjna
      2.2. Historia i rozwój przestrzenny wsi
      2.3. Uwarunkowania przyrodnicze
         2.3.1. Położenie geograficzne i warunki klimatyczne
         2.3.2. Geologia i geomorfologia okolic Białego Kościoła
         2.3.3. Surowce mineralne
         2.3.4. Gleby
         2.3.5. Walory krajobrazowo – przyrodnicze
         2.3.6. Zbiorniki wodne
         2.3.7. Flora i fauna
      2.4. Społeczność wsi i infrastruktura społeczna
         2.4.1. Podstawowe informacje demograficzne
         2.4.2. Bezrobocie
         2.4.3. Służba zdrowia i pomoc społeczna
         2.4.4. Przestępczość i patologie społeczne
         2.4.5. Oświata
         2.4.6. Środowisko kulturowe
         2.4.7. Sport
      2.5. Charakterystyka zainwestowania
         2.5.1. Zasoby mieszkaniowe i ich standard (w tym własność gruntów i budynków)
         2.5.2. Gospodarka (turystyka, rolnictwo, usługi)
         2.5.3. Infrastruktura techniczna
         2.5.4. Współczesne funkcje terenu i budynków
         2.5.5. Zieleń
         2.5.6. Mała architektura
         2.5.7. Inwentaryzacja urbanistyczna
      2.6. Przeznaczenie w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego
      2.7. Wytyczne konserwatorskie

Rozdział III
Analiza SWOT i instrumenty wspierania kierunków rozwoju

      3.1. Nawiązanie do strategicznych dokumentów
         3.1.1. Narodowy Plan Rozwoju 2007-2013
         3.1.2. Krajowy Program Rozwoju Wsi 2007-2015
         3.1.3. Strategia Rozwoju Województwa Dolnośląskiego do 2020 roku
         3.2.4. Strategia Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013
         3.1.5. Plan Rozwoju Lokalnego dla gminy Strzelin na lata 2007-2013
         3.1.6. Strategia Rozwoju Gminy Strzelin 2000-2015
         3.1.7. Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego dla wsi Biały Kościół
      3.2 Analiza SWOT
      3.3. Cele i wybór instrumentów rozwoju wynikających z analizy SWOT

Rozdział IV
Założenia koncepcji rozwoju wsi

      4.1. Ogólne wytyczne planu rozwoju
      4.2. Podział funkcjonalny i bilans terenu
      4.3. Rozwiązania szczegółowe planu
         4.3.1. Proponowane zmiany funkcjonalno – przestrzenne
         4.3.2. Projektowana infrastruktura
         4.3.3. Komunikacja i miejsca parkingowe
         4.3.3. Propozycje zmiany zieleni
         4.3.4. Propozycje obiektów małej architektury

Podsumowanie i wnioski
Bibliografia
Załączniki
Nr 1. Spis rycin
Nr 2. Spis tabel


   


Zamawiam:
Wartość zamówienia: PLN
Twój e-mail:


Jeśli chcesz zadać pytanie dotyczące tej pracy, kliknij w poniższy przycisk.Na wszystkie zapytania odpowiadamy codziennie, najpóźniej w przeciągu 24h.

Umożliwiamy szybkie, bezpieczne i wygodne płatności za pomocą serwisu tpay.com
Umożliwiamy szybkie płatności internetowe za pomocą serwisu tpay.com

Zastrzegamy, iż wzorcowe prace magisterskie, prace licencjackie, prace dyplomowe, prace podyplomowe, prace inżynierskie, prace semestralne, prace zaliczeniowe, referaty, biznes plany, plany marketingowe i inne opracowania jakie oferujemy mają wyłącznie charakter informacyjny. Każda praca magisterska, licencjacka, inżynierska lub inna praca dyplomowa zakupiona w serwisie musi być traktowana wyłącznie jako wzór, przykład do przygotowania własnej pracy naukowej, przyspieszjąc tym samym proces pisania pracy całkowicie zgodny z obowiązującym w Polsce prawem. Nie bierzemy odpowiedzialności za konsekwencje związane z wykorzystaniem przesłanych przez nas prac. Należy pamiętać o przestrzeganiu obowiązujących przepisów Prawa Autorskiego oraz Art. 272


Korzystanie z serwisu oznacza akceptację regulaminu.
Copyright © by PraceDyplomowe.edu.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone.