Mamy 14921

przykładowe prace

...
...największy zbiór zawierający

gotowe wzory prac

w sieci!
logo PraceDyplomowe.edu.pl

   katalog gotowych wzorów

zdjecie-przykladowa-praca-prace-dyplomowe-edu-pl zdjecie-wzor-pracy-prace-dyplomowe-edu-pl zdjecie-gotowa-praca-prace-dyplomowe-edu-pl
Tu przeszukasz całą bazę prac w sposób szybki i zautomatyzowany.
Zobacz prace podzielone tematami:

Numer pracy:   9022
Temat pracy:  

Ekonomiczne konsekwencje akcesji Polski do strefy euro

Liczba stron:   79

Spis treści / plan pracy:
Wstęp

Rozdział 1
Omówienie tematyki związanej z rozwojem gospodarczym i konkurencyjnością

      1.1. Rozwój i wzrost gospodarczy
         1.1.1. Determinanty wzrostu gospodarczego
         1.1.2. Teoria zrównoważonego rozwoju
         1.1.3. Mierniki poziomu rozwoju gospodarczego
         1.1.4. Rozwój gospodarczy Polski na tle krajów UE
         1.1.5. Składniki PKB
      1.2. Konkurencyjność
      1.2.1. Klasyfikacja konkurencji
      1.2.2. Pozycja konkurencyjna
      1.2.3. Przewaga konkurencyjna
      1.2.4. Strategia konkurencyjna
      1.2.5. Konkurencja ogólnoświatowa

Rozdział 2
Unia walutowa w Europie

      2.1. Geneza i historia integracji walutowej w Europie
      2.2. Obecna sytuacja i funkcjonowanie strefy euro
         2.2.1. Kryteria konwergencji
         2.2.2. Procedury wprowadzania nowej waluty
         2.2.3. Polityka makroekonomiczna

Rozdział 3
Pozytywne i negatywne konsekwencje akcesji Polski do strefy euro

      3.1. Korzyści i szanse związane z przystąpieniem Polski do strefy euro
         3.1.1. Eliminacja kosztów transakcyjnych
         3.1.2. Wzrost przejrzystości cen i rozwój konkurencji
         3.1.3. Spadek stóp procentowych, wzrost stabilności makroekonomicznej i napływ inwestycji
         3.1.4. Ożywienie wymiany handlowej
         3.1.5. Wzrost PKB i dobrobytu
      3.2. Koszty i zagrożenia związane z przystąpieniem Polski do strefy euro
         3.2.1. Koszty i zagrożenia krótkookresowe
         3.2.2. Koszty i zagrożenia średniookresowe
         3.2.3. Koszty i zagrożenia długookresowe

Zakończenie
Bibliografia
Spis tabel
Spis rysunków
Spis wykresów


   


Zamawiam:
Wartość zamówienia: PLN
Twój e-mail:


Jeśli chcesz zadać pytanie dotyczące tej pracy, kliknij w poniższy przycisk.Na wszystkie zapytania odpowiadamy codziennie, najpóźniej w przeciągu 24h.

Szybkie i wygodne płatności.
dostepne formy płatności


Zastrzegamy, iż wzorcowe prace magisterskie, prace licencjackie, prace dyplomowe, prace podyplomowe, prace inżynierskie, prace semestralne, prace zaliczeniowe, referaty, biznes plany, plany marketingowe i inne opracowania jakie oferujemy mają wyłącznie charakter informacyjny. Każda praca magisterska, licencjacka, inżynierska lub inna praca dyplomowa zakupiona w serwisie musi być traktowana wyłącznie jako wzór, przykład do przygotowania własnej pracy naukowej, przyspieszjąc tym samym proces pisania pracy całkowicie zgodny z obowiązującym w Polsce prawem. Nie bierzemy odpowiedzialności za konsekwencje związane z wykorzystaniem przesłanych przez nas prac. Należy pamiętać o przestrzeganiu obowiązujących przepisów Prawa Autorskiego oraz Art. 272


Korzystanie z serwisu oznacza akceptację regulaminu.
Copyright © by PraceDyplomowe.edu.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone.