Mamy 14851

przykładowe prace

...
...największy zbiór zawierający

gotowe wzory prac

w sieci!
logo PraceDyplomowe.edu.pl

   katalog gotowych wzorów

zdjecie-przykladowa-praca-prace-dyplomowe-edu-pl zdjecie-wzor-pracy-prace-dyplomowe-edu-pl zdjecie-gotowa-praca-prace-dyplomowe-edu-pl
Tu przeszukasz całą bazę prac w sposób szybki i zautomatyzowany.
Zobacz prace podzielone tematami:

Numer pracy:   8917
Temat pracy:  

Polityka strukturalna Unii Europejskiej – historia i ocena efektów.

Liczba stron:   104

Spis treści / plan pracy:
Wstęp...........5

Rozdział 1
Geneza, historia i funkcjonowanie Unii Europejskiej
      1.1. Historia integracji i geneza powstania Unii Europejskiej........... 7
         1.1.1. Czasy powojenne ...........7
         1.1.2. Traktaty rzymskie ...........9
         1.1.3. Droga rozszerzenia Wspólnot Europejskich ...........10
         1.1.4. Jednolity Akt Europejski ...........11
         1.1.5. Traktat z Maastricht........... 13
         1.1.6. Traktat amsterdamski........... 14
         1.1.7. Rozszerzenie UE na Wschód ...........16
         1.1.8. Traktat nicejski ...........18
         1.1.9. Traktat z Lizbony ...........19
      1.2. System instytucjonalny ...........20
         1.2.1. Zasady funkcjonowania systemu instytucjonalnego........... 21
         1.2.2. Ograny Unii Europejskiej........... 22
      1.3. Członkostwo w Unii Europejskiej........... 30
      1.4. Wspólna waluta Euro........... 32

Rozdział 2.
Polityka strukturalna jako instrument ograniczania dysproporcji rozwojowych w UE
      2.1. Rozmiary dysproporcji gospodarczych i społecznych w krajach członkowskich Unii Europejskiej w latach 2000 – 2007........... 34
         2.1.1. Dysproporcje w dochodach państw i regionów ...........34
         2.1.2. Poziom bezrobocia........... 38
         2.1.3. Ubóstwo ...........39
         2.1.4. Poziom wykształcenia ...........39
      2.2. Polityka regionalna i fundusze strukturalne w Unii Europejskiej ...........40
         2.2.1. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego ...........43
         2.2.2. Europejski Fundusz Społeczny ...........43
         2.2.3. Fundusz Spójności........... 44
         2.2.4. Specjalne instrumenty wsparcia ...........45
         2.2.5. Europejski Fundusz Solidarności ...........47
         2.2.6. Instrument Pomocy Przedakcesyjnej ...........48
      2.3. Opis programów operacyjnych z których korzystała Polska na lata 2007-2013........... 50
         2.3.1. Program Infrastruktura i Środowisko........... 50
         2.3.2. Program Innowacyjna Gospodarka........... 56
         2.3.3. Program Kapitał Ludzki ...........59
         2.3.4. Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej........... 60
         2.3.5. Program Pomoc Techniczna ...........62
         2.3.6. Programy współpracy międzynarodowej i międzyregionalnej........... 63

Rozdział 3.
Efekty zastosowania polityki strukturalnej w unii europejskiej
      3.1. Wskaźniki rozwoju regionalnego w Unii Europejskiej ...........64
      3.2. Klasyfikacja NUTS 2010........... 70
      3.3. Główne tendencje rozwoju społeczno-gospodarczego........... 71
      3.4. Sytuacja na rynku pracy UE ...........79
      3.5. Wykorzystanie funduszy w poszczególnych krajach UE ...........88
      3.6. Wykorzystanie funduszy unijnych w Polsce...........91
      3.7. Rozwój gospodarczy Unii Europejskiej na tle świata ...........93
      3.8. Podsumowanie analizy ...........95

Zakończenie...........96
Bibliografia ...........98
Spis tabel ...........102
Spis rysunków ...........103


   


Zamawiam:
Wartość zamówienia: PLN
Twój e-mail:


Jeśli chcesz zadać pytanie dotyczące tej pracy, kliknij w poniższy przycisk.Na wszystkie zapytania odpowiadamy codziennie, najpóźniej w przeciągu 24h.

Szybkie i wygodne płatności.
dostepne formy płatności


Zastrzegamy, iż wzorcowe prace magisterskie, prace licencjackie, prace dyplomowe, prace podyplomowe, prace inżynierskie, prace semestralne, prace zaliczeniowe, referaty, biznes plany, plany marketingowe i inne opracowania jakie oferujemy mają wyłącznie charakter informacyjny. Każda praca magisterska, licencjacka, inżynierska lub inna praca dyplomowa zakupiona w serwisie musi być traktowana wyłącznie jako wzór, przykład do przygotowania własnej pracy naukowej, przyspieszjąc tym samym proces pisania pracy całkowicie zgodny z obowiązującym w Polsce prawem. Nie bierzemy odpowiedzialności za konsekwencje związane z wykorzystaniem przesłanych przez nas prac. Należy pamiętać o przestrzeganiu obowiązujących przepisów Prawa Autorskiego oraz Art. 272


Korzystanie z serwisu oznacza akceptację regulaminu.
Copyright © by PraceDyplomowe.edu.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone.