Mamy 14851

przykładowe prace

...
...największy zbiór zawierający

gotowe wzory prac

w sieci!
logo PraceDyplomowe.edu.pl

   katalog gotowych wzorów

zdjecie-przykladowa-praca-prace-dyplomowe-edu-pl zdjecie-wzor-pracy-prace-dyplomowe-edu-pl zdjecie-gotowa-praca-prace-dyplomowe-edu-pl
Tu przeszukasz całą bazę prac w sposób szybki i zautomatyzowany.
Zobacz prace podzielone tematami:

Numer pracy:   8824
Temat pracy:  

Analiza finansowa przedsiębiorstwa spółdzielczego

Liczba stron:   85

Spis treści / plan pracy:
Wstęp.

Rozdział I
Specyfika sektora spółdzielczego.
   1. Zarys ewolucji polskiej spółdzielczości.
   2. Pojęcie, cechy i klasyfikacja spółdzielni.
      2.1. Definicje i rodzaje przedsiębiorstw spółdzielczych.
      2.2. Zasady spółdzielcze.
   3. Regulacje prawne funkcjonowania przedsiębiorstw spółdzielczych.
   4. Przedsiębiorstwo spółdzielcze w gospodarce rynkowej.
      4.1. Problemy dostosowania systemu spółdzielczego do gospodarki rynkowej.
      4.2. Czynniki determinujące rozwój spółdzielczości w procesie integracji
Polski z Unią Europejską (ze szczególnym uwzględnieniem spółdzielczości mleczarskiej).

Rozdział II
Zasady gospodarki finansowej przedsiębiorstwa spółdzielczego.
   1. Regulacje prawne rachunkowości przedsiębiorstwa spółdzielczych.
   2. Sprawozdania finansowe, jako źródło informacji o przedsiębiorstwie.
      2.1. Bilans i jego struktura.
      2.2. Rachunek zysków i strat.
      2.3. Rachunek przepływów pieniężnych.

Rozdział III
Analiza finansowa w ocenie rentowności i płynności
finansowej przedsiębiorstwa spółdzielczego.
   1. Istota i zakres analizy finansowej.
      1.1. Pojęcie i funkcje analizy finansowej.
      1.2. Analiza bilansu.
      1.3. Analiza rachunku zysków i strat.
      1.4. Analiza rachunku przepływów pieniężnych.
   2. Analiza wskaźnikowa – cele i zastosowanie.
   3. Istota i znaczenie analizy rentowności.
      3.1. Analiza rentowności sprzedaży.
      3.2. Analiza rentowności majątku.
      3.3. Analiza rentowności kapitału własnego.
   4. Zadania i znaczenie płynności finansowej przedsiębiorstwa.
      4.1. Czynniki determinujące płynność finansową.
      4.2. Syntetyczne metody analizy płynności finansowej.
      4.3. Dynamiczne metody analizy płynności finansowej.

Rozdział IV
Wykorzystanie analizy finansowej w ocenie okręgowej spółdzielni mleczarskiej w Ozorkowie w latach 2000-2002.
   1. Charakterystyka działalności Spółdzielni.
   2. Ogólna ocena sytuacji finansowej Spółdzielni.
   3. Analiza rentowności.

   4. Analiza płynności finansowej.
   5. Porównanie wyników analizy rentowności i płynności finansowej OSM
         w Ozorkowie z wynikami w branży, na podstawie OSM „Gomi”
         w Grodkowie.

Podsumowanie.
Załączniki.
Spis schematów.
Spis tabel.
Spis wykresów.
Bibliografia.


   


Zamawiam:
      
      
      
      
      
      
      
      
Wartość zamówienia: PLN
Twój e-mail:


Jeśli chcesz zadać pytanie dotyczące tej pracy, kliknij w poniższy przycisk.Na wszystkie zapytania odpowiadamy codziennie, najpóźniej w przeciągu 24h.

Szybkie i wygodne płatności.
dostepne formy płatności


Zastrzegamy, iż wzorcowe prace magisterskie, prace licencjackie, prace dyplomowe, prace podyplomowe, prace inżynierskie, prace semestralne, prace zaliczeniowe, referaty, biznes plany, plany marketingowe i inne opracowania jakie oferujemy mają wyłącznie charakter informacyjny. Każda praca magisterska, licencjacka, inżynierska lub inna praca dyplomowa zakupiona w serwisie musi być traktowana wyłącznie jako wzór, przykład do przygotowania własnej pracy naukowej, przyspieszjąc tym samym proces pisania pracy całkowicie zgodny z obowiązującym w Polsce prawem. Nie bierzemy odpowiedzialności za konsekwencje związane z wykorzystaniem przesłanych przez nas prac. Należy pamiętać o przestrzeganiu obowiązujących przepisów Prawa Autorskiego oraz Art. 272


Korzystanie z serwisu oznacza akceptację regulaminu.
Copyright © by PraceDyplomowe.edu.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone.