Mamy 14851

przykładowe prace

...
...największy zbiór zawierający

gotowe wzory prac

w sieci!
logo PraceDyplomowe.edu.pl

   katalog gotowych wzorów

zdjecie-przykladowa-praca-prace-dyplomowe-edu-pl zdjecie-wzor-pracy-prace-dyplomowe-edu-pl zdjecie-gotowa-praca-prace-dyplomowe-edu-pl
Tu przeszukasz całą bazę prac w sposób szybki i zautomatyzowany.
Zobacz prace podzielone tematami:

Numer pracy:   8801
Temat pracy:  

Udzielanie zamówień publicznych przy zastosowaniu prawa polskiego i europejskiego

Liczba stron:   105

Spis treści / plan pracy:
Wstęp...........4

Rozdział 1
Prawne podstawy zamówień publicznych
      1.1. Pojęcie zamówień publicznych........... 9
      1.2. Zakres podmiotowy zamówień publicznych ...........10
      1.3. Zakres przedmiotowy zamówień publicznych........... 12
      1.4. Zasady udzielania zamówień publicznych ...........14
         1.4.1. Zasada równości ...........15
         1.4.2. Zasada uczciwej konkurencji........... 16
         1.4.3. Zasada jawności........... 17
         1.4.4. Zasada pisemności i stosowania języka polskiego........... 18
         1.4.5. Zasada prymatu przetargu w trybie podstawowym........... 19
         1.4.6. Zasada bezstronności........... 20

Rozdział 2.
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego
      2.1. Przygotowanie i prowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ...........24
         2.1.1. Określenie przedmiotu zamówienia ...........25
         2.1.2. Określenie wartości zamówienia........... 28
         2.1.3. Ogłoszenie o zamówienie publiczne............ 31
         2.1.4. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ...........34
      2.2. Tryby udzielania zamówień publicznych ...........40
         2.2.1. Przetarg ograniczony ...........41
         2.2.2. Przetarg nieograniczony........... 44
         2.2.3. Negocjacje z ogłoszeniem........... 47
         2.2.4. Negocjacje bez ogłoszenia........... 51
         2.2.5. Zamówienia z wolnej ręki ...........54
         2.2.6. Dialog konkurencyjny ...........57
         2.2.7. Licytacja elektroniczna ...........58
      2.3. Wybór oferty najkorzystniejszej i zawieranie umów........... 64
         2.3.1. Kryteria i zasady oceny oraz wyboru oferty ...........66
         2.3.2. Odrzucenie oferty a unieważnienie oferty........... 70
         2.3.3. Dokumentowanie postępowania ...........75
         2.3.4. Zawieranie umów cywilnoprawnych ...........78

Rozdział 3.
Procedury odwoławcze w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.
      3.1. Środki ochrony prawnej ...........82
         3.1.1. Odwołanie........... 83
         3.1.2. Orzeczenia kończące postępowanie i rodzaje rozstrzygnięć ...........90
         3.1.3. Przekazanie informacji o czynności bezprawnie podjętej albo zaniechanej (quasi-protest)........... 92
         3.1.4. Skarga do sądu ...........94

Zakończenie........... 96
Bibliografia ...........98


   


Zamawiam:
      
      
      
      
      
      
Wartość zamówienia: PLN
Twój e-mail:


Jeśli chcesz zadać pytanie dotyczące tej pracy, kliknij w poniższy przycisk.Na wszystkie zapytania odpowiadamy codziennie, najpóźniej w przeciągu 24h.

Szybkie i wygodne płatności.
dostepne formy płatności


Zastrzegamy, iż wzorcowe prace magisterskie, prace licencjackie, prace dyplomowe, prace podyplomowe, prace inżynierskie, prace semestralne, prace zaliczeniowe, referaty, biznes plany, plany marketingowe i inne opracowania jakie oferujemy mają wyłącznie charakter informacyjny. Każda praca magisterska, licencjacka, inżynierska lub inna praca dyplomowa zakupiona w serwisie musi być traktowana wyłącznie jako wzór, przykład do przygotowania własnej pracy naukowej, przyspieszjąc tym samym proces pisania pracy całkowicie zgodny z obowiązującym w Polsce prawem. Nie bierzemy odpowiedzialności za konsekwencje związane z wykorzystaniem przesłanych przez nas prac. Należy pamiętać o przestrzeganiu obowiązujących przepisów Prawa Autorskiego oraz Art. 272


Korzystanie z serwisu oznacza akceptację regulaminu.
Copyright © by PraceDyplomowe.edu.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone.