Mamy 14851

przykładowe prace

...
...największy zbiór zawierający

gotowe wzory prac

w sieci!
logo PraceDyplomowe.edu.pl

   katalog gotowych wzorów

zdjecie-przykladowa-praca-prace-dyplomowe-edu-pl zdjecie-wzor-pracy-prace-dyplomowe-edu-pl zdjecie-gotowa-praca-prace-dyplomowe-edu-pl
Tu przeszukasz całą bazę prac w sposób szybki i zautomatyzowany.
Zobacz prace podzielone tematami:

Numer pracy:   8734
Temat pracy:  

Wskaźniki ekonomiczne w ocenie sytuacji majątkowo – kapitałowej i kondycji finansowej przedsiębiorstwa

Liczba stron:   127

Spis treści / plan pracy:
Wstęp.........5

Rozdział I
Istota, cele i narzędzia oceny majątkowo-kapitałowej i kondycji finansowej przedsiębiorstwa.
      1.1. Pojęcie oceny sytuacji majątkowo-kapitałowej oraz kondycji finansowej i ich znaczenie w funkcjonowaniu przedsiębiorstwa......... 9
      1.2. Sprawozdanie finansowe źródłem informacji niezbędnych do oceny sytuacji majątkowo-kapitałowej oraz kondycji finansowej podmiotu gospodarczego......... 14
         1.2.1. Bilans......... 19
         1.2.2. Rachunek zysków i strat......... 27
         1.2.3. Rachunek przepływów pieniężnych......... 30
         1.2.4. Informacja dodatkowa.........33

Rozdział II
Analiza wskaźnikowa jako narzędzie oceny majątkowo-kapitałowej oraz kondycji finansowej przedsiębiorstwa......... 35
      2.1. Analiza sytuacji majątkowej przedsiębiorstwa......... 37
         2.1.1. Ogólna analiza majątku......... 38
         2.1.2. Analiza majątku trwałego .........40
         2.1.3. Analiza majątku obrotowego .........41
         2.1.4. Analiza efektywności majątku .........43
      2.2. Analiza sytuacji kapitałowej przedsiębiorstwa......... 44
      2.3. Relacje pomiędzy strukturą majątku i kapitałów......... 46
      2.4. Analiza płynności finansowej.........48
      2.5. Analiza rentowności......... 51
      2.6. Analiza zadłużenia .........53
      2.7. Analiza sprawności działania (aktywności) przedsiębiorstwa......... 56
         2.7.1. Model wielowymiarowy do oceny kondycji finansowej......... 58

Rozdział III
Charakterystyka badanego przedsiębiorstwa
      3.1. Historia Wawel S.A.......... 61
         3.1.1. Logo Wawel......... 67
      3.2. Przedmiot działalności Wawel S.A.......... 68
         3.2.1. Wyroby Wawel S.A.......... 69
      3.3. Otoczenie rynkowe, klienci i konkurencja......... 69
      3.4. Surowce jako czynniki ryzyka .........71
      3.5. Zasoby materialne i niematerialne......... 73
      3.6. Filozofia i system zarządzania .........75
         3.6.1. Plan rozwoju Spółki .........81

Rozdział IV
Sytuacja majątkowo-kapitałowa i kondycja finansowa Wawel S.A. w świetle przeprowadzonych badań.
      4.1. Metodyka badań .........83
      4.2. Przedmiot badań oraz zakres czasowy .........85
      4.3. Wyniki badań empirycznych – praktyczna strona analizy wskaźnikowej Wawel S.A.......... 86
      4.4. Ocena sytuacji majątkowo-kapitałowej oraz kondycji finansowej przedsiębiorstwa Wawel S.A.......... 94
      4.5. Wawel S.A., Mieszko S.A. oraz Colian S.A., czyli porównanie trzech głównych konkurentów polskiego rynku słodyczy......... 98
      4.6. Rekomendacje dotyczące dalszych działań w Wawel S.A.......... 106

Zakończenie .........107
Bibliografia .........109
Załączniki .........112
Spis rysunków......... 127
Spis tabel .........128
Spis załączników......... 129


   


Zamawiam:
      
      
      
      
      
      
      
      
Wartość zamówienia: PLN
Twój e-mail:


Jeśli chcesz zadać pytanie dotyczące tej pracy, kliknij w poniższy przycisk.Na wszystkie zapytania odpowiadamy codziennie, najpóźniej w przeciągu 24h.

Szybkie i wygodne płatności.
dostepne formy płatności


Zastrzegamy, iż wzorcowe prace magisterskie, prace licencjackie, prace dyplomowe, prace podyplomowe, prace inżynierskie, prace semestralne, prace zaliczeniowe, referaty, biznes plany, plany marketingowe i inne opracowania jakie oferujemy mają wyłącznie charakter informacyjny. Każda praca magisterska, licencjacka, inżynierska lub inna praca dyplomowa zakupiona w serwisie musi być traktowana wyłącznie jako wzór, przykład do przygotowania własnej pracy naukowej, przyspieszjąc tym samym proces pisania pracy całkowicie zgodny z obowiązującym w Polsce prawem. Nie bierzemy odpowiedzialności za konsekwencje związane z wykorzystaniem przesłanych przez nas prac. Należy pamiętać o przestrzeganiu obowiązujących przepisów Prawa Autorskiego oraz Art. 272


Korzystanie z serwisu oznacza akceptację regulaminu.
Copyright © by PraceDyplomowe.edu.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone.