Mamy 14851

przykładowe prace

...
...największy zbiór zawierający

gotowe wzory prac

w sieci!
logo PraceDyplomowe.edu.pl

   katalog gotowych wzorów

zdjecie-przykladowa-praca-prace-dyplomowe-edu-pl zdjecie-wzor-pracy-prace-dyplomowe-edu-pl zdjecie-gotowa-praca-prace-dyplomowe-edu-pl
Tu przeszukasz całą bazę prac w sposób szybki i zautomatyzowany.
Zobacz prace podzielone tematami:

Numer pracy:   8583
Temat pracy:  

Istota i znaczenie fiskalne podatku od spadków i darowizn.

Liczba stron:   80

Spis treści / plan pracy:
Wstęp.

Rozdział I
Zagadnienia wprowadzające.
      1. Geneza podatku od spadków i darowizn.......... 3
      2. Geneza podatku od spadków i darowizn w Polsce........... 4
      3. Ogólna charakterystyka opodatkowania w aktualnym stanie prawnym........... 12
      4. Podatek od spadków i darowizn jako dochód gmin w Polsce. ..........14

Rozdział II
Przedmiot opodatkowania.
   1. Tytuły nabycia rzeczy i praw majątkowych podlegające podatkowi........... 16
         a) Nabycie tytułem spadku ........... 16
         b) Nabycie tytułem darowizny, polecenia darczyńcy........... 17
         c) Nabycie tytułem zasiedzenia........... 19
         d) Nabycie tytułem nieodpłatnego zniesienia współwłasności........... 20
         e) Nabycie tytułem zachowku, jeżeli uprawniony nie uzyskał go w postaci uczynionej przez spadkodawcę darowizny lub w postaci powołania do spadku albo w postaci zapisu........... 21
         f) Nabycie tytułem nieodpłatnej renty, użytkowania oraz służebności........... 22
      2. Rzeczy za granicą........... 25
      3. Wyłączenia z opodatkowania...........26
      5. Zwolnienie w podatku od spadków i darowizn w zakresie przedmiotowym........... 28

Rozdział III
Podmiot opodatkowania.

Rozdział IV
Podstawa opodatkowania.
      1. Definicja - podstawa opodatkowania........... 35
      2. Określenie wartości rzeczy i praw majątkowych........... 38
      3. Nabycie własności rzeczy i praw majątkowych od tej samej osoby........... 40
      4. Nabycie prawa majątkowego polegającego na obowiązku świadczeń powtarzających się........... 41
      5. Wartość świadczeń powtarzających się........... 42

Rozdział V
Wysokość podatku od spadków i darowizn.
         1. Ustalenie wysokości podatku........... 43
         2. Stawki podatkowe........... 44
         3. Ulga mieszkaniowa........... 47
         4. Podwyższenie kwot wartości rzeczy i praw majątkowych zwolnionych od podatku........... 51

Rozdział VI.
Obowiązek podatkowy oraz postępowanie podatkowe.
      1.Chwila powstania obowiązku podatkowego........... 55
         a) Obowiązek podatkowy przy nabyciu w drodze spadku........... 56
         b) Obowiązek podatkowy przy nabyciu w drodze zapisu zwykłego, dalszego zapisu luz z polecenia testamentowego........... 57
         c) Obowiązek podatkowy przy nabyciu tytułem zachowku........... 57
         d) Obowiązek podatkowy przy nabyciu w drodze zapisu windykacyjnego........... 58
         e) Obowiązek podatkowy przy nabyciu praw do wkładu oszczędnościowego........... 58
         f) Obowiązek podatkowy przy nabyciu jednostek uczestnictwa w funduszach........... 59
         g) Obowiązek podatkowy przy nabyciu w drodze darowizny........... 59
         h) Obowiązek podatkowy przy nabyciu z polecenia darczyńcy........... 59
         i) Obowiązek podatkowy przy nabyciu w drodze zasiedzenia........... 59
         j) Obowiązek podatkowy przy nabyciu tytułem nieodpłatnego zaniesienia współwłasności........... 59
         k) Obowiązek podatkowy przy nabyciu w drodze nieodpłatnej służebności........... 59
      2.Charakterystyka postępowania podatkowego........... 60
      3.Zeznania podatkowe........... 60


Wnioski nawiązujące do tezy........... 71   


Zamawiam:
      
      
      
      
      
      
      
      
      
Wartość zamówienia: PLN
Twój e-mail:


Jeśli chcesz zadać pytanie dotyczące tej pracy, kliknij w poniższy przycisk.Na wszystkie zapytania odpowiadamy codziennie, najpóźniej w przeciągu 24h.

Szybkie i wygodne płatności.
dostepne formy płatności


Zastrzegamy, iż wzorcowe prace magisterskie, prace licencjackie, prace dyplomowe, prace podyplomowe, prace inżynierskie, prace semestralne, prace zaliczeniowe, referaty, biznes plany, plany marketingowe i inne opracowania jakie oferujemy mają wyłącznie charakter informacyjny. Każda praca magisterska, licencjacka, inżynierska lub inna praca dyplomowa zakupiona w serwisie musi być traktowana wyłącznie jako wzór, przykład do przygotowania własnej pracy naukowej, przyspieszjąc tym samym proces pisania pracy całkowicie zgodny z obowiązującym w Polsce prawem. Nie bierzemy odpowiedzialności za konsekwencje związane z wykorzystaniem przesłanych przez nas prac. Należy pamiętać o przestrzeganiu obowiązujących przepisów Prawa Autorskiego oraz Art. 272


Korzystanie z serwisu oznacza akceptację regulaminu.
Copyright © by PraceDyplomowe.edu.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone.