Mamy 13694

przykładowe prace

...
...największy zbiór zawierający

gotowe wzory prac

w sieci!
logo PraceDyplomowe.edu.pl

   katalog gotowych wzorów

zdjecie-przykladowa-praca-prace-dyplomowe-edu-pl zdjecie-wzor-pracy-prace-dyplomowe-edu-pl zdjecie-gotowa-praca-prace-dyplomowe-edu-pl
Tu przeszukasz całą bazę prac w sposób szybki i zautomatyzowany.
Zobacz prace podzielone tematami:

Numer pracy:   8340
Temat pracy:  

Analiza poziomu i struktury dochodów gminy na przykładzie gminy Tuchów.

Liczba stron:   97

Spis treści / plan pracy:
Wstęp...........5

Rozdział I
Podział, struktura i istota samorządu terytorialnego.
      1.1. Ogólna charakterystyka samorządu terytorialnego............ 7
      1.2. Zadania samorządu terytorialnego............ 10
      1.3. Poziomy organizacji samorządu terytorialnego w Polsce............ 14
         1.3.1. Samorząd gminny............ 14
         1.3.2. Samorząd powiatowy............ 18
         1.3.3. Samorząd województwa............ 21

Rozdział II
Budżet jako fundament gospodarki finansowej gminy.
      2.1. Konstrukcja budżetu gminy............ 25
      2.2. Opracowanie projektu i procedura uchwalania budżetu............ 28
      2.3. Wykonanie budżetu............ 32
      2.4. Kontrola wykonania budżetu............ 35

Rozdział III
Źródła dochodów gminy i ich formy organizacyjno prawne.
      1.1. Subwencja jako podstawowa forma finansowania gminy............ 40
      1.2. Dotacje jako celowe źródło finansowe............ 42
      1.3. Podatki lokalne............ 43
      1.4. Dochody gminy z opłat............ 56
      1.5. Udział w podatkach dochodowych jako źródło dochodów............ 59
         1.5.1. Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych............ 59
         1.5.1. Udział w podatku dochodowym od osób prawnych............ 60
      1.6. Dochody z majątku gminy............ 61

Rozdział IV
Charakterystyka gminy Tuchów jako podmiotu badań.
      4.1. Położenie i struktura gminy Tuchów............ 62
      4.2. Środowisko naturalne............ 64
      4.3. Historia gminy............ 66
      4.4. Kultura w gminie............ 70

Rozdział V
Analiza dochodów gminy Tuchów w latach 2007-2010.
      5.1. Struktura i dynamika dochodów budżetowych gminy Tuchów w latach 2007-2010............ 73
      5.2. Poziom oraz struktura dotacji celowych i subwencji w gminie Tuchów. 80
         5.2.1. Dotacje celowe w gminie Tuchów w latach 2008-2010............ 80
         5.2.1. Subwencje ogólne w gminie Tuchów w latach 2008-2010............ 82
      5.3. Kształtowanie się dochodów własnych w gminie Tuchów w latach 2008-2009............ 84

Zakończenie ...........90
Bibliografia........... 92
      I. Pozycje książkowe i czasopisma............ 92
      II. Akty prawne........... 95
      III. Strony internetowe........... 96
Spis tabel, schematów........... 97
Spis rysunków, wykresów ........... 98


   


Zamawiam:
      
      
      
      
      
      
      
      
Wartość zamówienia: PLN
Twój e-mail:


Jeśli chcesz zadać pytanie dotyczące tej pracy, kliknij w poniższy przycisk.Na wszystkie zapytania odpowiadamy codziennie, najpóźniej w przeciągu 24h.

Umożliwiamy szybkie, bezpieczne i wygodne płatności za pomocą serwisu tpay.com
Umożliwiamy szybkie płatności internetowe za pomocą serwisu tpay.com

Zastrzegamy, iż wzorcowe prace magisterskie, prace licencjackie, prace dyplomowe, prace podyplomowe, prace inżynierskie, prace semestralne, prace zaliczeniowe, referaty, biznes plany, plany marketingowe i inne opracowania jakie oferujemy mają wyłącznie charakter informacyjny. Każda praca magisterska, licencjacka, inżynierska lub inna praca dyplomowa zakupiona w serwisie musi być traktowana wyłącznie jako wzór, przykład do przygotowania własnej pracy naukowej, przyspieszjąc tym samym proces pisania pracy całkowicie zgodny z obowiązującym w Polsce prawem. Nie bierzemy odpowiedzialności za konsekwencje związane z wykorzystaniem przesłanych przez nas prac. Należy pamiętać o przestrzeganiu obowiązujących przepisów Prawa Autorskiego oraz Art. 272


Korzystanie z serwisu oznacza akceptację regulaminu.
Copyright © by PraceDyplomowe.edu.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone.