Mamy 14851

przykładowe prace

...
...największy zbiór zawierający

gotowe wzory prac

w sieci!
logo PraceDyplomowe.edu.pl

   katalog gotowych wzorów

zdjecie-przykladowa-praca-prace-dyplomowe-edu-pl zdjecie-wzor-pracy-prace-dyplomowe-edu-pl zdjecie-gotowa-praca-prace-dyplomowe-edu-pl
Tu przeszukasz całą bazę prac w sposób szybki i zautomatyzowany.
Zobacz prace podzielone tematami:

Numer pracy:   8340
Temat pracy:  

Analiza poziomu i struktury dochodów gminy na przykładzie gminy Tuchów.

Liczba stron:   97

Spis treści / plan pracy:
Wstęp...........5

Rozdział I
Podział, struktura i istota samorządu terytorialnego.
      1.1. Ogólna charakterystyka samorządu terytorialnego............ 7
      1.2. Zadania samorządu terytorialnego............ 10
      1.3. Poziomy organizacji samorządu terytorialnego w Polsce............ 14
         1.3.1. Samorząd gminny............ 14
         1.3.2. Samorząd powiatowy............ 18
         1.3.3. Samorząd województwa............ 21

Rozdział II
Budżet jako fundament gospodarki finansowej gminy.
      2.1. Konstrukcja budżetu gminy............ 25
      2.2. Opracowanie projektu i procedura uchwalania budżetu............ 28
      2.3. Wykonanie budżetu............ 32
      2.4. Kontrola wykonania budżetu............ 35

Rozdział III
Źródła dochodów gminy i ich formy organizacyjno prawne.
      1.1. Subwencja jako podstawowa forma finansowania gminy............ 40
      1.2. Dotacje jako celowe źródło finansowe............ 42
      1.3. Podatki lokalne............ 43
      1.4. Dochody gminy z opłat............ 56
      1.5. Udział w podatkach dochodowych jako źródło dochodów............ 59
         1.5.1. Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych............ 59
         1.5.1. Udział w podatku dochodowym od osób prawnych............ 60
      1.6. Dochody z majątku gminy............ 61

Rozdział IV
Charakterystyka gminy Tuchów jako podmiotu badań.
      4.1. Położenie i struktura gminy Tuchów............ 62
      4.2. Środowisko naturalne............ 64
      4.3. Historia gminy............ 66
      4.4. Kultura w gminie............ 70

Rozdział V
Analiza dochodów gminy Tuchów w latach 2007-2010.
      5.1. Struktura i dynamika dochodów budżetowych gminy Tuchów w latach 2007-2010............ 73
      5.2. Poziom oraz struktura dotacji celowych i subwencji w gminie Tuchów. 80
         5.2.1. Dotacje celowe w gminie Tuchów w latach 2008-2010............ 80
         5.2.1. Subwencje ogólne w gminie Tuchów w latach 2008-2010............ 82
      5.3. Kształtowanie się dochodów własnych w gminie Tuchów w latach 2008-2009............ 84

Zakończenie ...........90
Bibliografia........... 92
      I. Pozycje książkowe i czasopisma............ 92
      II. Akty prawne........... 95
      III. Strony internetowe........... 96
Spis tabel, schematów........... 97
Spis rysunków, wykresów ........... 98


   


Zamawiam:
      
      
      
      
      
      
      
      
Wartość zamówienia: PLN
Twój e-mail:


Jeśli chcesz zadać pytanie dotyczące tej pracy, kliknij w poniższy przycisk.Na wszystkie zapytania odpowiadamy codziennie, najpóźniej w przeciągu 24h.

Szybkie i wygodne płatności.
dostepne formy płatności


Zastrzegamy, iż wzorcowe prace magisterskie, prace licencjackie, prace dyplomowe, prace podyplomowe, prace inżynierskie, prace semestralne, prace zaliczeniowe, referaty, biznes plany, plany marketingowe i inne opracowania jakie oferujemy mają wyłącznie charakter informacyjny. Każda praca magisterska, licencjacka, inżynierska lub inna praca dyplomowa zakupiona w serwisie musi być traktowana wyłącznie jako wzór, przykład do przygotowania własnej pracy naukowej, przyspieszjąc tym samym proces pisania pracy całkowicie zgodny z obowiązującym w Polsce prawem. Nie bierzemy odpowiedzialności za konsekwencje związane z wykorzystaniem przesłanych przez nas prac. Należy pamiętać o przestrzeganiu obowiązujących przepisów Prawa Autorskiego oraz Art. 272


Korzystanie z serwisu oznacza akceptację regulaminu.
Copyright © by PraceDyplomowe.edu.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone.