Mamy 14851

przykładowe prace

...
...największy zbiór zawierający

gotowe wzory prac

w sieci!
logo PraceDyplomowe.edu.pl

   katalog gotowych wzorów

zdjecie-przykladowa-praca-prace-dyplomowe-edu-pl zdjecie-wzor-pracy-prace-dyplomowe-edu-pl zdjecie-gotowa-praca-prace-dyplomowe-edu-pl
Tu przeszukasz całą bazę prac w sposób szybki i zautomatyzowany.
Zobacz prace podzielone tematami:

Numer pracy:   7865
Temat pracy:  

Wpływ misji firmy na jej spostrzeganie jako pierwszego miejsca pracy.

Liczba stron:   109

Spis treści / plan pracy:
Streszczenie....... 8

Rozdział 1.
Kultura organizacyjna jako znaczący atrybut każdej organizacji.
      1.1. Historia zainteresowania kulturą organizacyjną................ 9
      1.2. Istota kultury organizacyjnej................ 10
         1.2.1.Definicja, cechy i składniki kultury organizacyjnej................ 10
         1.2.2. Uwarunkowania kultury organizacyjnej................ 13
         1.2.3. Funkcje kultury organizacyjnej................ 14
         1.2.4. Proces formowania się kultury organizacyjnej................ 16
      1.3. Modele kultury organizacyjnej................ 19
         1.3.1. Model kliniczny Edgara Scheina................ 19
         1.3.2. Inne modele kultury organizacyjnej................ 21
      1.4. Kultura organizacyjna w firmach z branży informatycznej i telekomunikacyjnej na przykładzie wybranych Case Study.
         1.4.1. Hewlett-Packard. Etos pracy zespołowej i filozofia harmonijnego wzrostu.
         1.4.2. IBM. Inwestycja w ludzi................ 25
         1.4.3. Polkomtel. Spójność strategii, kultury organizacji i kluczowych kompetencji.
         1.4.4. Zarządzanie ludźmi w przedsiębiorstwach hi-tech. Wnioski................ 29

Rozdział 2.
Misja elementem tworzącym kulturę organizacyjną firmy.
      2.1. Misja, wizja, strategia firmy - definicje................ 31
         2.1.1. Misja................ 31
         2.1.2. Wizja................ 33
         2.1.3. Strategia................ 33
      2.2. Cechy właściwe sformułowanej misji................ 34
      2.3. Rola misji w organizacji................ 36
         2.3.1. Wpływ misji na marketing firmy................ 37
         2.3.2. Wpływ misji na kapitał marki................ 38
         2.3.3. Wpływ misji na zaangażowanie pracowników................ 39
         2.3.4. Strategiczne znaczenie misji................ 41
      2.4. Zarządzanie przez wartości, oscylujące wokół misji firmy................ 42
      2.5. Spójność między wartościami firmy, a wartościami wyznawanymi przez pracowników.
         2.5.1. Priorytetowe wartości pracownicze – wyniki wybranych badań................ 45
         2.5.2. Rola harmonii między wartościami pracowniczymi a tymi lansowanymi przez organizację.
         2.5.3. Sposoby na zachowanie harmonii między wartościami organizacyjnymi i pracowniczymi.
      2.6. Misja i uzupełniające ją wartości, a ostateczne wyniki firmy na rynku................ 49

Rozdział 3.
Oczekiwania pracowników w stosunku do ich potencjalnej bądź obecnej pracy.
      3.1. Wybrane elementy raportów z rynku pracy................ 50
      3.2. Pracodawcy wobec sytuacji na rynku pracy................ 53
         3.2.1. Pracodawca wobec sytuacji na rynku pracy branży IT. ...............54
         3.2.2. Budowanie wartości kadry pracowniczej firmy ComputerLand – sposób na pozyskanie i zatrzymanie najlepszych.
      3.3. Teoria rozwoju E. Ginzberga................ 58
      3.4. Sytuacja studenta i absolwenta na współczesnym rynku pracy................ 60
         3.4.1. Oczekiwania studenta i absolwenta w stosunku do pierwszej pracy................ 61
         3.4.2. Rekrutacja do pierwszej pracy – w oczach studenta i absolwenta uczelni wyższej.

Rozdział 4.
Badania własne.
      4.1. Badanie pierwsze. Korporacyjna kultura organizacyjna w koncepcji laika – moje spostrzeżenia z wizyty w firmie Intel Technology Poland.
      4.2. Badanie drugie. Misja elementem informacyjnym o firmie jako potencjalnym miejscu pracy.
         4.2.1. Problem, pytania i hipotezy badawcze................ 74
         4.2.2. Metoda badawcza...............75
         4.2.3. Wyniki badań i ich omówienie................ 79
         4.2.4. Dyskusja wyników................ 81
               4.2.4.1. Znaczenie teoretyczne................ 83
               4.2.4.2. Znaczenie praktyczne................ 84
      4.3. Badanie Trzecie. Znajomość misji w dwóch firmach działających w branży energetycznej i budowlanej.
         4.3.1. Problem, pytania i hipotezy badawcze................ 86
         4.3.2. Metoda badawcza................ 87
         4.3.3. Wyniki badań i ich omówienie................ 89
         4.3.4. Dyskusja wyników. ...............91v             4.3.4.1 Znaczenie teoretyczne................ 92
            4.3.4.2 Znaczenie praktyczne................ 92
      4.4 Dyskusja ogólna................ 93

Bibliografia................ 96
Spis załączników................ 101
Oświadczenie................ 109


   


Zamawiam:
      
      
      
      
      
      
      
      
Wartość zamówienia: PLN
Twój e-mail:


Jeśli chcesz zadać pytanie dotyczące tej pracy, kliknij w poniższy przycisk.Na wszystkie zapytania odpowiadamy codziennie, najpóźniej w przeciągu 24h.

Szybkie i wygodne płatności.
dostepne formy płatności


Zastrzegamy, iż wzorcowe prace magisterskie, prace licencjackie, prace dyplomowe, prace podyplomowe, prace inżynierskie, prace semestralne, prace zaliczeniowe, referaty, biznes plany, plany marketingowe i inne opracowania jakie oferujemy mają wyłącznie charakter informacyjny. Każda praca magisterska, licencjacka, inżynierska lub inna praca dyplomowa zakupiona w serwisie musi być traktowana wyłącznie jako wzór, przykład do przygotowania własnej pracy naukowej, przyspieszjąc tym samym proces pisania pracy całkowicie zgodny z obowiązującym w Polsce prawem. Nie bierzemy odpowiedzialności za konsekwencje związane z wykorzystaniem przesłanych przez nas prac. Należy pamiętać o przestrzeganiu obowiązujących przepisów Prawa Autorskiego oraz Art. 272


Korzystanie z serwisu oznacza akceptację regulaminu.
Copyright © by PraceDyplomowe.edu.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone.