Mamy 14921

przykładowe prace

...
...największy zbiór zawierający

gotowe wzory prac

w sieci!
logo PraceDyplomowe.edu.pl

   katalog gotowych wzorów

zdjecie-przykladowa-praca-prace-dyplomowe-edu-pl zdjecie-wzor-pracy-prace-dyplomowe-edu-pl zdjecie-gotowa-praca-prace-dyplomowe-edu-pl
Tu przeszukasz całą bazę prac w sposób szybki i zautomatyzowany.
Zobacz prace podzielone tematami:

Numer pracy:   7670
Temat pracy:  

Technologia wytwarzania tulei cylindrowych z żeliwa szarego

Liczba stron:   87

Spis treści / plan pracy:

I. Analiza zagadnienia.
   1. Wstęp
   2. Cel pracy
   3. Żeliwo szare – charakterystyka
      3.1. Układ równowagi fazowej stopów Fe – C
      3.2. Składniki struktury żeliwa
      3.3. Roztwory stałe
         3.3.1. Ferryt
         3.3.2. Austenit
         3.3.3. Martenzyt
      3.4. Fazy wysokowęglowe
         3.4.1. Grafit
            3.4.1.1. Wpływ grafitu na właściwości żeliwa
            3.4.1.2. Cechy morfologiczne wydzieleń grafitu
         3.4.2. Cementyt
      3.5. Struktury dwufazowe
         3.5.1. Perlit
         3.5.2. Bainit
      3.5. Podział żeliwa ze względu na strukturę
      3.6. Klasyfikacja żeliwa szarego niestopowego
   4. Czynniki wpływające na krystalizację i strukturę odlewów żeliwnych
      4.1. Wpływ składu chemicznego żeliwa
         4.1.1. Wpływ węgla i krzemu
         4.1.2. Wpływ manganu i siarki
         4.1.3. Wpływ fosforu
         4.1.4. Wpływ miedzi, niklu i cyny
         4.1.5. Chrom, molibden i wanad
      4.2. Wpływ stanu fizykochemicznego ciekłego metalu
         4.2.1. Wpływ temperatury przegrzania oraz czasu wytrzymania metalu w wysokiej temperaturze
         4.2.2. Wpływ modyfikowania ciekłego metalu
      4.3. Wpływ szybkości chłodzenia odlewu
   5. Właściwości odlewnicze żeliwa
      5.1. Lejność żeliwa
      5.2. Skłonność do zabieleń
      5.3. Wrażliwość na szybkość chłodzenia
      5.4. Skurcz odlewniczy
      5.5. Skłonność do tworzenia jam skurczowych
      5.6. Skłonność do tworzenia naprężeń własnych
   6. Tuleje cylindrowe
      6.1. Warunki pracy tulei
      6.2. Materiały na tuleje cylindrowe
   7. Piece do topienia
      7.1. Piece indukcyjne
         7.1.1. Piece indukcyjne rdzeniowe
         7.1.2. Piece indukcyjne bezrdzeniowe
   8. Odlewanie odśrodkowe
      8.1. Charakterystyka procesu
      8.2. Podstawowe parametry odlewania odśrodkowego
         8.2.1. Wybór osi wirowania
         8.2.2. Dobór prędkości obrotu formy
         8.2.3. Powłoki ochronne form wirujących
         8.2.4. Konstrukcja formy i odlewu tulei cylindrowej
            8.2.4.1. Formy metalowe
            8.2.4.2. Wytyczne konstrukcji odlewu tulei cylindrowej
   9. Wady odlewnicze tulei cylindrowych
      9.1. Wady kształtu
      9.2. Wady powierzchni surowej
      9.3. Przerwy ciągłości
      9.4. Wady wewnętrzne
      9.5. Wady materiałowe
   10. Charakterystyka systemu ATAS
      10.1. Przemiana zachodząca w ciekłym żeliwie
      10.2. Przemiana eutektyczna
      10.3. Przemiana eutektoidalna
      10.4. Parametry techniczne mierzone przez ATAS
      10.5. Wykorzystanie ATAS do optymalizacji procesu

II. Analiza wytwarzania tulei cylindrowych w rozpatrywanej odlewni
   11. Przebieg procesu wytapiania i odlewania tulei cylindrowych
      11.1. Wprowadzenie: charakterystyka pieców do wytapiania metalu
      11.2. Namiar wsadu
      11.3. Sposób przeprowadzania wytopu
      11.4. Transport płynnego metalu
      11.5. Modyfikacja
      11.6. Wykaz modyfikatorów
      11.7. Kształtowanie odlewu
   12. Warunki ocen i badania odlewu tulei cylindrowych
      12.1. Zasady pobierania odlewu do badań
         12.1.1. Badania mikrostruktury
         12.1.2. Badanie twardości
         12.1.3. Badanie wytrzymałości
   13. Opis przeprowadzenia prób na Odlewni Żeliwa
      13.1. Czas i miejsce
      13.2. Schemat przeprowadzenia próby
   14. Wyniki badań
      14.1. Cel badania
      14.2. Warunki badań i ocen
         14.2.1. Zasady pobierania odlewów do badań
         14.2.2. Wytrzymałość
         14.2.3. Mikrostruktura
      14.3. Wyniki
         14.3.1. Przebieg procesu wtapiania
            14.3.1.1.Namiar metalowy
            14.3.1.2.Korekta wsadu - patrz karta wytopu
            14.3.1.3.Czas przetrzymywania żeliwa w piecu - patrz karta wytopu
            14.3.1.4.Temperatura spustu - patrz karta wytopu
         14.3.2. Przebieg procesu modyfikacji
            14.3.2.1.Skład chemiczny modyfikatora
            14.3.2.2.Wykaz temperatur modyfikacji
         14.3.3. Analiza struktury
         14.3.4. Właściwości mechaniczne (wytrzymałość na rozciąganie)
15. Wnioski


   


Zamawiam:
Wartość zamówienia: PLN
Twój e-mail:


Jeśli chcesz zadać pytanie dotyczące tej pracy, kliknij w poniższy przycisk.Na wszystkie zapytania odpowiadamy codziennie, najpóźniej w przeciągu 24h.

Szybkie i wygodne płatności.
dostepne formy płatności


Zastrzegamy, iż wzorcowe prace magisterskie, prace licencjackie, prace dyplomowe, prace podyplomowe, prace inżynierskie, prace semestralne, prace zaliczeniowe, referaty, biznes plany, plany marketingowe i inne opracowania jakie oferujemy mają wyłącznie charakter informacyjny. Każda praca magisterska, licencjacka, inżynierska lub inna praca dyplomowa zakupiona w serwisie musi być traktowana wyłącznie jako wzór, przykład do przygotowania własnej pracy naukowej, przyspieszjąc tym samym proces pisania pracy całkowicie zgodny z obowiązującym w Polsce prawem. Nie bierzemy odpowiedzialności za konsekwencje związane z wykorzystaniem przesłanych przez nas prac. Należy pamiętać o przestrzeganiu obowiązujących przepisów Prawa Autorskiego oraz Art. 272


Korzystanie z serwisu oznacza akceptację regulaminu.
Copyright © by PraceDyplomowe.edu.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone.