Mamy 14851

przykładowe prace

...
...największy zbiór zawierający

gotowe wzory prac

w sieci!
logo PraceDyplomowe.edu.pl

   katalog gotowych wzorów

zdjecie-przykladowa-praca-prace-dyplomowe-edu-pl zdjecie-wzor-pracy-prace-dyplomowe-edu-pl zdjecie-gotowa-praca-prace-dyplomowe-edu-pl
Tu przeszukasz całą bazę prac w sposób szybki i zautomatyzowany.
Zobacz prace podzielone tematami:

Numer pracy:   7666
Temat pracy:  

Postawy wobec otaczającego świata eurosierot i ich współkolegów na przykładzie gimnazjum.

Liczba stron:   100

Spis treści / plan pracy:
Wstęp............ 4

Rozdział I.
Analiza literatury przedmiotu
   1. Wyjaśnienie terminologiczne 6
      1.1 Postawy........... 6
      1.2 Kształtowanie postaw ........... 7
      1.3 Postawy a osobowość............ 8
      1.4 Postawy a zachowanie............ 9
      1.5 Postawy względem otaczającego świata ............ 9
   2. Eurosieroctwo – wyjaśnienie terminologiczne........... 11
      2.1 Skala zjawiska........... 12
      2.2 Charakterystyka migracji........... 13
         2.2.1 Formy opieki ........... 13
         2.2.2 Kontakty wyjeżdzających rodziców z dziećmi........... 15
      2.3 Przyczyny wyjazdów rodziców........... 16
   3. Kształtowanie się osobowości społecznej dziecka w środowisku rodzinnym ........... 17
      3.1 Rodzice jako wzorzec osobowy........... 18
         3.1.1 Wpływ osób znaczących na postawy jednostki........... 19
         3.1.2 Wpływ wychowania na postawy i wartości ........... 20
      3.2 Społeczno – wychowawcze konsekwencje zarobkowych wyjazdów rodziców ........... 21
         3.2.1 Rodzina czasowo niepełna........... 23
         3.2.2 Konsekwencje negatywne ........... 23
         3.2.3 Konsekwencje pozytywne ........... 24
         3.2.4 Konsekwencje wyjazdów matki ........... 25
         3.2.5 Konsekwencje wyjazdów ojca ........... 25
      3.3 Znaczenie więzi emocjonalnej dziecka z rodzicami........... 26
   4. Sytuacja psychospołeczna dzieci migrantów ........... 27
      4.1 Dzieciństwo bez trosk materialnych ........... 29
      4.2 Dzieciństwo w tęsknocie........... 29
         4.2.1 Poczucie odrzucenia ........... 30
         4.2.2 Lęk eurosierot ........... 31
      4.3 Dzieciństwo odpowiedzialne, wspierające........... 32
      4.4 Dzieciństwo niestabilne ........... 32

Rozdział II.
Metodologia badań własnych
   1. Kontekst teoretyczny problematyki badawczej........... 34
   2. Problematyka badań........... 37
   3. Zmienna i wskaźniki ........... 37
   4. Metody i techniki badawcze ........... 38
   5. Miejsce i czas badań ........... 40
   6. Charakterystyka badanych grup........... 42
   7. Organizacja i przebieg badań ........... 43
   8. Charakterystyka zgromadzonego materiału........... 43

Rozdział III.
Analiza wynków badań
   1. Rozmiar eurosieroctwa oszacowany na podstawie badanej grupy dzieci
   2. Rodzaje zachowań przejawianych przez eurosieroty............ 49
   3. Odczucia i emocje towarzyszące dzieciom migrujących rodziców........... 57
   4. Sposób nawiązywania kontaktów z rówieśnikami przez dzieci migrujących rodziców........... 74
   5. Strategie stosowane przez eurosieroty podczas komunikowania się z rówieśnikami i osobami dorosłymi........... 78
   6. Możliwości udzielania pomocy przez szkołę dzieciom opuszczanym przez rodziców ........... 80

Rozdział IV.
Uogólnienia i wnioski z badań
   1. Uogólnienia z badań ........... 82
   2. Wnioski dla praktyki pedagogicznej........... 84

Bibliografia ........... 86
Spis tabel........... 89
Spis wykresów ........... 92
Aneksy ........... 94


   


Zamawiam:
      
      
      
      
      
      
      
Wartość zamówienia: PLN
Twój e-mail:


Jeśli chcesz zadać pytanie dotyczące tej pracy, kliknij w poniższy przycisk.Na wszystkie zapytania odpowiadamy codziennie, najpóźniej w przeciągu 24h.

Szybkie i wygodne płatności.
dostepne formy płatności


Zastrzegamy, iż wzorcowe prace magisterskie, prace licencjackie, prace dyplomowe, prace podyplomowe, prace inżynierskie, prace semestralne, prace zaliczeniowe, referaty, biznes plany, plany marketingowe i inne opracowania jakie oferujemy mają wyłącznie charakter informacyjny. Każda praca magisterska, licencjacka, inżynierska lub inna praca dyplomowa zakupiona w serwisie musi być traktowana wyłącznie jako wzór, przykład do przygotowania własnej pracy naukowej, przyspieszjąc tym samym proces pisania pracy całkowicie zgodny z obowiązującym w Polsce prawem. Nie bierzemy odpowiedzialności za konsekwencje związane z wykorzystaniem przesłanych przez nas prac. Należy pamiętać o przestrzeganiu obowiązujących przepisów Prawa Autorskiego oraz Art. 272


Korzystanie z serwisu oznacza akceptację regulaminu.
Copyright © by PraceDyplomowe.edu.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone.