Mamy 13699

przykładowe prace

...
...największy zbiór zawierający

gotowe wzory prac

w sieci!
logo PraceDyplomowe.edu.pl

   katalog gotowych wzorów

zdjecie-przykladowa-praca-prace-dyplomowe-edu-pl zdjecie-wzor-pracy-prace-dyplomowe-edu-pl zdjecie-gotowa-praca-prace-dyplomowe-edu-pl
Tu przeszukasz całą bazę prac w sposób szybki i zautomatyzowany.
Zobacz prace podzielone tematami:

Numer pracy:   754
Temat pracy:  

Ochrona prawa własności - standardy międzynarodowe i polskie

Liczba stron:   120

Spis treści / plan pracy:
Wstęp ........... 5

Rozdział I
Studium podstaw normatywnych ochrony własności  
   1. Uniwersalne standardy człowieka ........... 9
      1.1. Powszechna Deklaracja Praw Człowieka ........... 9
      1.2. Refleksje na tle Międzynarodowych Paktów Człowieka ........... 11
      1.3. Refleksje na tle innych standardów uniwersalnych ........... 14
   2. Europejskie standardy praw człowieka ........... 16
      2.1. System Europejskiej Konwencji Praw Człowieka ........... 16
      2.2. Prawo własności w europejskim prawie wspólnotowym ........... 17
      2.3. Refleksje na tle tzw. prawa KBWE/OBWE ........... 25
   3. Ochrona własności w polskim porządku prawnym ........... 27
      3.1. Zagadnienie własności w świetle standardów konstytucyjnych ........... 27
      3.2. Kategoria własności na tle kodeksu cywilnego ........... 32
      3.3. Refleksje na tle innych unormowań krajowych ........... 37

Rozdział II
Analiza ogólna art. 1 Protokołu I do Konwencji  Europejskiej
   1. Podstawy prawidłowej interpretacji art. 1 jako całości ........... 39
   2. Analiza ogólna art. 1 jako całości ........... 40
      2.1. Studium podmiotu uprawnionego ........... 40
      2.2. Studium podmiotu zobowiązanego ........... 43
      2.3. Studium przedmiotu zobowiązań ........... 44
   3. Elementy składowe standardu chronionego na podstawie art. 1 ........... 49
      3.1. Prawo do niezakłóconego korzystania ze swojej własności ........... 49
      3.2. Pozbawienie własności ........... 49
      3.3. Korzystanie z własności zgodnie z interesem ogólnym ........... 50

Rozdział III
W poszukiwaniu granic międzynarodowo chronionej substancji prawa do niezakłóconego korzystania ze swojej własności
   1. Granice dopuszczalności „pozbawienia własności” ........... 52
      1.1. Studium kryteriów dopuszczalności ........... 52
         1.1.1. Kryterium interesu publicznego ........... 52
         1.1.2. Kryterium zgodności z prawem ........... 54
         1.1.3. Kryterium zgodności z ogólnymi zasadami prawa międzynarodowego ........... 56
      1.2. Rekonstrukcja pojęcia „pozbawienia własności” 
w świetle orzecznictwa strasburskiego ........... 59
         1.2.1. Pozbawienie własności „de iure” ........... 59
         1.2.2. Pozbawienie własności „de facto” ........... 59
         1.2.3. Działania państwa nie stanowiące pozbawienia Własności ........... 65
      1.3. Zagadnienie odszkodowania z tytułu pozbawienia wolności ........... 67
         1.3.1. Tytuł do odszkodowania ........... 67
         1.3.2. Wysokość odszkodowania ........... 68
   2. Analiza tytułu państwa do reglamentacji korzystania z własności ........... 70
      2.1. Podstawy prawidłowej interpretacji zobowiązań z art. 1 ust. 2  Protokołu I ...........70 
      2.2. Studium tytułu państwa do zapewnienia korzystania z własności zgodnie z interesem ogólnym ........... 71
         2.2.1. Prawo do stanowienia ustaw ........... 71
         2.2.2. Pojęcie „interesu ogólnego” ........... 72
      2.3. Studium tytułu państwa do zapewnienia uiszczania podatków i innych ciężarów ........... 73
   3. Uwagi na tle kryteriów „słusznej równowagi” i  „marginesu oceny” państwa ........... 74

Rozdział IV
Rekonstrukcja substancji chronionej prawa do niezakłóconego korzystania ze swojej własności
   1. Uwagi na tle autonomiczności terminów konwencyjnych ........... 81
   2. Rekonstrukcja standardu „niezakłóconego korzystania” ........... 84
      2.1. Konsekwencje wyjątków „ex definitione” a klauzule limitacyjne.......... 84
      2.2. Niezakłócone korzystanie w sytuacjach ekstremalnych ........... 91
         2.2.1. Wnioski na tle klauzuli derogacyjnej ........... 91
         2.2.2. Własność w czasie konfliktu zbrojnego ........... 98
   3. Uwagi na tle „prawa do własności” ........... 106

Rozdział V
Implikacje standardów europejskich dla prawa i praktyki polskiej
   1. Implikacje w sferze pojęcia własności ........... 108
   2. Implikacje w sferze wyjątków „ex definitione” oraz klauzul limitacyjnych..........109
   3. Implikacje w sferze klauzul derogacyjnych ........... 115

Zakończenie ........... 117
Bibliografia ........... 120


Zamawiam:
      
      
      
      
      
      
      
      
Wartość zamówienia: PLN
Twój e-mail:


Jeśli chcesz zadać pytanie dotyczące tej pracy, kliknij w poniższy przycisk.Na wszystkie zapytania odpowiadamy codziennie, najpóźniej w przeciągu 24h.

Umożliwiamy szybkie, bezpieczne i wygodne płatności za pomocą serwisu tpay.com
Umożliwiamy szybkie płatności internetowe za pomocą serwisu tpay.com

Zastrzegamy, iż wzorcowe prace magisterskie, prace licencjackie, prace dyplomowe, prace podyplomowe, prace inżynierskie, prace semestralne, prace zaliczeniowe, referaty, biznes plany, plany marketingowe i inne opracowania jakie oferujemy mają wyłącznie charakter informacyjny. Każda praca magisterska, licencjacka, inżynierska lub inna praca dyplomowa zakupiona w serwisie musi być traktowana wyłącznie jako wzór, przykład do przygotowania własnej pracy naukowej, przyspieszjąc tym samym proces pisania pracy całkowicie zgodny z obowiązującym w Polsce prawem. Nie bierzemy odpowiedzialności za konsekwencje związane z wykorzystaniem przesłanych przez nas prac. Należy pamiętać o przestrzeganiu obowiązujących przepisów Prawa Autorskiego oraz Art. 272


Korzystanie z serwisu oznacza akceptację regulaminu.
Copyright © by PraceDyplomowe.edu.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone.