Mamy 14851

przykładowe prace

...
...największy zbiór zawierający

gotowe wzory prac

w sieci!
logo PraceDyplomowe.edu.pl

   katalog gotowych wzorów

zdjecie-przykladowa-praca-prace-dyplomowe-edu-pl zdjecie-wzor-pracy-prace-dyplomowe-edu-pl zdjecie-gotowa-praca-prace-dyplomowe-edu-pl
Tu przeszukasz całą bazę prac w sposób szybki i zautomatyzowany.
Zobacz prace podzielone tematami:

Numer pracy:   7535
Temat pracy:  

Osoby niepełnosprawne w aspekcie prawa

Liczba stron:   150

Spis treści / plan pracy:
Wstęp.

Rozdział 1
Wprowadzenie w problematykę niepełnosprawności
      1.1.Definicja zdrowia i niepełnosprawności
      1.2.Modele interpretacji niepełnosprawności
      1.3.Klasyfikacja niepełnosprawności
      1.4.Funkcjonowanie społeczne i niesprawność społeczna
      1.5.Przyczyny i rodzaje niepełnosprawności

Rozdział 2
Społeczne uwarunkowania funkcjonowania osób niepełnosprawnych
      2.1.Skala zjawiska niepełnosprawności i jej dynamika
      2.2.Polityka państwa i Unii Europejskiej wobec osób niepełnosprawnych
      2.3. Konsekwencje niepełnosprawności

Rozdział 3
Prawa osób niepełnosprawnych w międzynarodowych aktach prawnych
      3.1. Międzynarodowe akty prawne – zarys problemu
      3.2. Międzynarodowe akty prawne o charakterze ogólnym
      3.3. Międzynarodowe akty prawne o charakterze szczególnym dotyczące praw osób niepełnosprawnych
      3.4 Definicja
      3.5. Akty prawne Organizacji Narodów Zjednoczonych
      3.6. Dokumenty Unii Europejskiej

Rozdział 4
Konwencja Narodów Zjednoczonych o prawach osób niepełnosprawnych w polskim porządku prawnym
      4.1. Definicje
         4.1.1.Niepełnosprawność i osoba niepełnosprawna
         4.1.2. Komunikacja
         4.1.3. Dyskryminacja
         4.1.4. Racjonalne dostosowanie
         4.1.5. Uniwersalne projektowanie
      4.2 Dostęp do świadczeń w ramach funduszy strukturalnych
         4.2.1. Dostęp do działań aktywizujących zawodowo
         4.2.2. Wskaźniki aktywizacji zawodowej
         4.2.3. Dostęp do działań dotyczących integracji społecznej
         4.2.4. Dostęp przedszkoli z dziećmi niepełnosprawnymi
         4.2.5. Dostęp innych jednostek oświatowych kształcących osoby niepełnosprawne
         4.2.6. Obowiązek składania pisemnych oświadczeń woli
         4.2.7. Dostęp doktorantów niepełnosprawnych.

Rozdział 5
Praca i zatrudnienie
      5.1. Rozwiązania systemowe dotyczące służb zatrudnienia
      5.2. Przepisy powodujące niższą konkurencyjność osób niepełnosprawnych na rynku pracy
      5.3. Przepisy godzące w kontynuacje zatrudnienia osób niepełnosprawnych
      5.4. Monopol publicznych służb zatrudnienia w zakresie pomocy osobom niepełnosprawnym na rynku pracy
      5.5. Brak zachęt do zatrudniania osób niepełnosprawnych w instytucjach publicznych

Rozdział 6
Badania empiryczne nad marginalizacją osób niepełnosprawnych
      6.1. Przedmiot i cel badań
      6.2. Metody , techniki i narzędzia badawcze
      6.3. Charakterystyka terenu badań i badanej grupy
      6.4. Organizacja i przebieg badań

Rozdział 7
Marginalizacja i wykluczenie osób niepełnosprawnych z obszarów życia społecznego
      7.1. Marginalizacja i wykluczenie- założenia ogólne
      7.2. Niepełnosprawność jako przyczyna wykluczenia
         7.2.1. Ograniczenia w dostępie do edukacji
         7.2.2. Ograniczenia w dostępie do rynku pracy
         7.2.3. Ograniczenia w dostępie do kultury
      7.3. Podsumowanie i wnioski z badań

Podsumowanie
Literatura
Źródła internetowe
Akty normatywne
Spis zdjęć
Spis tabel
Spis rysunków
Spis wykresów


   


Zamawiam:
Wartość zamówienia: PLN
Twój e-mail:


Jeśli chcesz zadać pytanie dotyczące tej pracy, kliknij w poniższy przycisk.Na wszystkie zapytania odpowiadamy codziennie, najpóźniej w przeciągu 24h.

Szybkie i wygodne płatności.
dostepne formy płatności


Zastrzegamy, iż wzorcowe prace magisterskie, prace licencjackie, prace dyplomowe, prace podyplomowe, prace inżynierskie, prace semestralne, prace zaliczeniowe, referaty, biznes plany, plany marketingowe i inne opracowania jakie oferujemy mają wyłącznie charakter informacyjny. Każda praca magisterska, licencjacka, inżynierska lub inna praca dyplomowa zakupiona w serwisie musi być traktowana wyłącznie jako wzór, przykład do przygotowania własnej pracy naukowej, przyspieszjąc tym samym proces pisania pracy całkowicie zgodny z obowiązującym w Polsce prawem. Nie bierzemy odpowiedzialności za konsekwencje związane z wykorzystaniem przesłanych przez nas prac. Należy pamiętać o przestrzeganiu obowiązujących przepisów Prawa Autorskiego oraz Art. 272


Korzystanie z serwisu oznacza akceptację regulaminu.
Copyright © by PraceDyplomowe.edu.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone.