Mamy 13694

przykładowe prace

...
...największy zbiór zawierający

gotowe wzory prac

w sieci!
logo PraceDyplomowe.edu.pl

   katalog gotowych wzorów

zdjecie-przykladowa-praca-prace-dyplomowe-edu-pl zdjecie-wzor-pracy-prace-dyplomowe-edu-pl zdjecie-gotowa-praca-prace-dyplomowe-edu-pl
Tu przeszukasz całą bazę prac w sposób szybki i zautomatyzowany.
Zobacz prace podzielone tematami:

Numer pracy:   7535
Temat pracy:  

Osoby niepełnosprawne w aspekcie prawa

Liczba stron:   150

Spis treści / plan pracy:
Wstęp.

Rozdział 1
Wprowadzenie w problematykę niepełnosprawności
      1.1.Definicja zdrowia i niepełnosprawności
      1.2.Modele interpretacji niepełnosprawności
      1.3.Klasyfikacja niepełnosprawności
      1.4.Funkcjonowanie społeczne i niesprawność społeczna
      1.5.Przyczyny i rodzaje niepełnosprawności

Rozdział 2
Społeczne uwarunkowania funkcjonowania osób niepełnosprawnych
      2.1.Skala zjawiska niepełnosprawności i jej dynamika
      2.2.Polityka państwa i Unii Europejskiej wobec osób niepełnosprawnych
      2.3. Konsekwencje niepełnosprawności

Rozdział 3
Prawa osób niepełnosprawnych w międzynarodowych aktach prawnych
      3.1. Międzynarodowe akty prawne – zarys problemu
      3.2. Międzynarodowe akty prawne o charakterze ogólnym
      3.3. Międzynarodowe akty prawne o charakterze szczególnym dotyczące praw osób niepełnosprawnych
      3.4 Definicja
      3.5. Akty prawne Organizacji Narodów Zjednoczonych
      3.6. Dokumenty Unii Europejskiej

Rozdział 4
Konwencja Narodów Zjednoczonych o prawach osób niepełnosprawnych w polskim porządku prawnym
      4.1. Definicje
         4.1.1.Niepełnosprawność i osoba niepełnosprawna
         4.1.2. Komunikacja
         4.1.3. Dyskryminacja
         4.1.4. Racjonalne dostosowanie
         4.1.5. Uniwersalne projektowanie
      4.2 Dostęp do świadczeń w ramach funduszy strukturalnych
         4.2.1. Dostęp do działań aktywizujących zawodowo
         4.2.2. Wskaźniki aktywizacji zawodowej
         4.2.3. Dostęp do działań dotyczących integracji społecznej
         4.2.4. Dostęp przedszkoli z dziećmi niepełnosprawnymi
         4.2.5. Dostęp innych jednostek oświatowych kształcących osoby niepełnosprawne
         4.2.6. Obowiązek składania pisemnych oświadczeń woli
         4.2.7. Dostęp doktorantów niepełnosprawnych.

Rozdział 5
Praca i zatrudnienie
      5.1. Rozwiązania systemowe dotyczące służb zatrudnienia
      5.2. Przepisy powodujące niższą konkurencyjność osób niepełnosprawnych na rynku pracy
      5.3. Przepisy godzące w kontynuacje zatrudnienia osób niepełnosprawnych
      5.4. Monopol publicznych służb zatrudnienia w zakresie pomocy osobom niepełnosprawnym na rynku pracy
      5.5. Brak zachęt do zatrudniania osób niepełnosprawnych w instytucjach publicznych

Rozdział 6
Badania empiryczne nad marginalizacją osób niepełnosprawnych
      6.1. Przedmiot i cel badań
      6.2. Metody , techniki i narzędzia badawcze
      6.3. Charakterystyka terenu badań i badanej grupy
      6.4. Organizacja i przebieg badań

Rozdział 7
Marginalizacja i wykluczenie osób niepełnosprawnych z obszarów życia społecznego
      7.1. Marginalizacja i wykluczenie- założenia ogólne
      7.2. Niepełnosprawność jako przyczyna wykluczenia
         7.2.1. Ograniczenia w dostępie do edukacji
         7.2.2. Ograniczenia w dostępie do rynku pracy
         7.2.3. Ograniczenia w dostępie do kultury
      7.3. Podsumowanie i wnioski z badań

Podsumowanie
Literatura
Źródła internetowe
Akty normatywne
Spis zdjęć
Spis tabel
Spis rysunków
Spis wykresów


   


Zamawiam:
Wartość zamówienia: PLN
Twój e-mail:


Jeśli chcesz zadać pytanie dotyczące tej pracy, kliknij w poniższy przycisk.Na wszystkie zapytania odpowiadamy codziennie, najpóźniej w przeciągu 24h.

Umożliwiamy szybkie, bezpieczne i wygodne płatności za pomocą serwisu tpay.com
Umożliwiamy szybkie płatności internetowe za pomocą serwisu tpay.com

Zastrzegamy, iż wzorcowe prace magisterskie, prace licencjackie, prace dyplomowe, prace podyplomowe, prace inżynierskie, prace semestralne, prace zaliczeniowe, referaty, biznes plany, plany marketingowe i inne opracowania jakie oferujemy mają wyłącznie charakter informacyjny. Każda praca magisterska, licencjacka, inżynierska lub inna praca dyplomowa zakupiona w serwisie musi być traktowana wyłącznie jako wzór, przykład do przygotowania własnej pracy naukowej, przyspieszjąc tym samym proces pisania pracy całkowicie zgodny z obowiązującym w Polsce prawem. Nie bierzemy odpowiedzialności za konsekwencje związane z wykorzystaniem przesłanych przez nas prac. Należy pamiętać o przestrzeganiu obowiązujących przepisów Prawa Autorskiego oraz Art. 272


Korzystanie z serwisu oznacza akceptację regulaminu.
Copyright © by PraceDyplomowe.edu.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone.