Mamy 14851

przykładowe prace

...
...największy zbiór zawierający

gotowe wzory prac

w sieci!
logo PraceDyplomowe.edu.pl

   katalog gotowych wzorów

zdjecie-przykladowa-praca-prace-dyplomowe-edu-pl zdjecie-wzor-pracy-prace-dyplomowe-edu-pl zdjecie-gotowa-praca-prace-dyplomowe-edu-pl
Tu przeszukasz całą bazę prac w sposób szybki i zautomatyzowany.
Zobacz prace podzielone tematami:

Numer pracy:   7395
Temat pracy:  

Właściwości fizyczne i mechaniczne kruszyw stosowanych w budownictwie komunikacyjnym

Liczba stron:   165

Spis treści / plan pracy:
Część studialna
1. Wstęp...........6

2. Cel i zakres pracy ...........7

4. Charakterystyka wybranych kruszyw stosowanych w budownictwie komunikacyjnym
      4.1. Kruszywo granitowe ...........10
      4.2. Kruszywo Sjenitowe ...........15
      4.3. Kruszywo Melafirowe ...........16
      4.4. Kruszywo Bazaltowe ...........19
      4.5. Kruszywo Gnejsowe........... 21
      4.6. Kruszywo Amfibolitowe ...........23
      4.7. Kruszywo z recyklingu (żużel szybowy)........... 24

5. Normy, według których będą przeprowadzane badania
      5.1. Kruszywa do betonu PN-EN 12620 ...........25
      5.2. Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu PN-EN 13043 ...........30
      5.3. Oznaczanie gęstości ziarn i nasiąkliwości PN-EN 1097-6 ...........33
      5.4. Oznaczanie odporności na ścieranie (micro-Deval) PN-EN 1097-1 ...........37
      5.5. Oznaczanie odporności na rozdrabnianie PN-EN 1097-2 ...........40
      5.6. Oznaczanie gęstości nasypowej PN-EN 1097-3 ...........42
      5.7. Oznaczenie składu ziarnowego PN-EN 933-1 ...........44
      5.8. Oznaczania kształtu ziarn za pomocą wskaźnika płaskości PN-EN 933-2 ...........48
      5.9. Oznaczanie polerowalności kamienia PN-EN 1097-8 ...........51
      5.10. Oznaczanie mrozoodporności PN-EN 1367-1 ...........55
      5.11. Oznaczanie mrozoodporności w obecności soli PN-EN 1367-6 ...........58

Część badawcza
6. Wyniki badań.
      6.1.Wyniki badań dla kruszywa granitowego...........61
         6.1.1. Frakcja 8/11 ...........61
         6.1.2. Frakcja 11/16. ...........62
      6.1.3. Frakcja 8/16 ...........64
         6.1.4. Frakcja 2/8 ...........65
         6.1.5. Frakcja 5/8 ...........67
         6.1.6. Frakcja 2/5 ...........68
         6.1.7. Frakcja 0/5 ...........69
         6.1.8. Wyniki różnych frakcji poszczególnych badań ...........71
      6.2. Wyniki badań dla kruszywa sjenitowego ...........75
         6.2.1. Frakcja 0/2 ...........75
         6.2.2. Frakcja 0/5,6 ...........77
         6.2.3. Frakcja 2/5,6 ...........78
         6.2.4. Frakcja 4/8 ...........79
         6.2.5. Frakcja 6,3/12,5 ...........81
         6.2.6. Frakcja 11,2/16 ...........82
         6.2.7. Frakcja 16/22,4 ...........84
         6.2.8. Wyniki różnych frakcji poszczególnych badań ...........85
      6.3. Wyniki badań dla kruszywa gnejsowego ...........89
         6.3.1. Frakcja 0/2 ...........89
         6.3.2. Frakcja 0/5 ...........91
         6.3.3. Frakcja 2/5 ...........92
         6.3.4. Frakcja 2/8 ...........94
         6.3.5. Frakcja 4/22,4 ...........95
         6.3.6. Frakcja 5/8 ...........97
         6.3.7. Frakcja 8/11 ...........98
         6.3.8. Frakcja 8/16 ...........99
         6.3.9. Frakcja 11/16........... 101
         6.3.10.Wyniki różnych frakcji poszczególnych badań. ...........102
      6.4. Wyniki badań dla kruszywa bazaltowego........... 106
         6.4.1. Frakcja 0/2 ...........106
         6.4.2. Frakcja 0/5 ...........107
         6.4.3. Frakcja 2/5 ...........109
         6.4.4. Frakcja 2/8 ...........110
         6.4.5. Frakcja 5/8 ...........111
         6.4.6. Frakcja 4/31,5 ...........113
         6.4.7. Frakcja 8/11 ...........114
         6.4.8. Frakcja 8/16 ...........115
         6.4.9. Frakcja 11/16 ...........117
         6.4.10.Frakcja 16/22 ...........118
         6.4.11.Wyniki różnych frakcji poszczególnych badań........... 120
      6.5. Wyniki badań dla kruszywa amfibolitowego ...........124
         6.5.1. Frakcja 0/2 ...........124
         6.5.2. Frakcja 0/5 ...........125
         6.5.3. Frakcja 2/5 ...........127
         6.5.4. Frakcja 2/8 ...........128
         6.5.5. Frakcja 5/8 ...........129
         6.5.6. Frakcja 4/20 ...........131
         6.5.7. Frakcja 8/11 ...........132
         6.5.8. Frakcja 8/16 ...........133
         6.5.9. Frakcja 11/16 ...........134
         6.5.10.Frakcja 16/22,4 ...........135
         6.5.11.Wyniki różnych frakcji poszczególnych badań ...........137
      6.6. Wyniki badań dla kruszywa melafirowego ...........141
         6.6.1. Frakcja 5/8 ...........141
         6.6.2. Frakcja 8/11 ...........142
         6.6.3. Frakcja 11/16 ...........143
         6.6.4. Wyniki różnych frakcji poszczególnych badań........... 144
      6.7. Wyniki badań dla kruszywa z żużla szybowego........... 148
         6.7.1. Wyniki frakcji 0/5 ...........148
         6.7.2. Frakcja 5/8 ...........150
         6.7.3. Frakcja 8/11 ...........151
         6.7.4. Wyniki różnych frakcji poszczególnych badań ...........152
      6.8. Wyniki badań gęstości objętościowej różnych kruszyw ...........156
      6.9. Wyniki badań gęstości ziarn wysuszonych w suszarce ...........156
      6.10.Wyniki badań gęstości ziarn nasyconych i powierzchniowo osuszonych........... 157
      6.11.Wyniki badań nasiąkliwości........... 157
      6.12.Wyniki odporności na ścieranie micro-Deval........... 158
      6.13.Wyniki odporności na rozdrabnianie Los Angeles........... 159
      6.14.Wyniki badania gęstości nasypowej........... 159
      6.15.Wyniki badania wskaźnika płaskości ...........160
      6.16.Wyniki badania polerowalności (PSV) ...........161
      6.17.Wyniki badania mrozoodporności ...........161
      6.18.Wyniki badania mrozoodporności w obecności soli ...........162

Podsumowanie ...........163
Literatura ...........165
Literatura podstawowa........... 165
Dokumenty normatywne ...........165


   


Zamawiam:
Wartość zamówienia: PLN
Twój e-mail:


Jeśli chcesz zadać pytanie dotyczące tej pracy, kliknij w poniższy przycisk.Na wszystkie zapytania odpowiadamy codziennie, najpóźniej w przeciągu 24h.

Szybkie i wygodne płatności.
dostepne formy płatności


Zastrzegamy, iż wzorcowe prace magisterskie, prace licencjackie, prace dyplomowe, prace podyplomowe, prace inżynierskie, prace semestralne, prace zaliczeniowe, referaty, biznes plany, plany marketingowe i inne opracowania jakie oferujemy mają wyłącznie charakter informacyjny. Każda praca magisterska, licencjacka, inżynierska lub inna praca dyplomowa zakupiona w serwisie musi być traktowana wyłącznie jako wzór, przykład do przygotowania własnej pracy naukowej, przyspieszjąc tym samym proces pisania pracy całkowicie zgodny z obowiązującym w Polsce prawem. Nie bierzemy odpowiedzialności za konsekwencje związane z wykorzystaniem przesłanych przez nas prac. Należy pamiętać o przestrzeganiu obowiązujących przepisów Prawa Autorskiego oraz Art. 272


Korzystanie z serwisu oznacza akceptację regulaminu.
Copyright © by PraceDyplomowe.edu.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone.