Mamy 14921

przykładowe prace

...
...największy zbiór zawierający

gotowe wzory prac

w sieci!
logo PraceDyplomowe.edu.pl

   katalog gotowych wzorów

zdjecie-przykladowa-praca-prace-dyplomowe-edu-pl zdjecie-wzor-pracy-prace-dyplomowe-edu-pl zdjecie-gotowa-praca-prace-dyplomowe-edu-pl
Tu przeszukasz całą bazę prac w sposób szybki i zautomatyzowany.
Zobacz prace podzielone tematami:

Numer pracy:   7262
Temat pracy:  

Nabycie własności od nieuprawnionego

Liczba stron:   89

Spis treści / plan pracy:

Wykaz ważniejszych skrótów............3
Wstęp............5

Rozdział I.
Prawo własności jako podstawowa instytucja prawa rzeczowego
      1.1. Ogólna charakterystyka prawa rzeczowego............7
         1.1.1. Rzeczy jako przedmioty praw rzeczowych............7
         1.1.2. Zasada superficies solo cedit............11
         1.1.3. Pojęcie własności............13
      1.2. Nabycie własności i utrata własności............18
         1.2.1. Sposoby nabycia i utraty prawa własności............18
         1.2.2. Pierwotne i pochodne nabycie prawa własności............20
      1.3. Przeniesienie własności jako sposób nabycia własności............24
         1.3.1. Charakterystyka przeniesienia własności nieruchomości............24
         1.3.2. Przeniesienie własności rzeczy ruchomych............29
         1.3.3. Zasada nemo plus iuris in alium transferre potest, quam ipse habet, jako ogólna zasada prawa rzeczowego............31

Rozdział II.
Nabycie własności nieruchomości od nieuprawnionego
      2.1. Prawnomaterialne zasady ksiąg wieczystych............37
         2.1.1. Zasada domniemania prawdziwości wpisu do księgi wieczystej............37
         2.1.2. Zasada rękojmi wiary publicznej ksiąg wieczystych............41
      2.2. Przesłanki publica fides............46
         2.2.1. Pozytywne przesłanki rękojmi wiary publicznej ksiąg wieczystych............46
         2.2.2. Negatywne przesłanki rękojmi wiary publicznej ksiąg wieczystych............48
      2.3. Prawa, przeciwko którym nie działa rękojmia wiary publicznej ksiąg wieczystych............54
         3.2.1. Przesłanki wyłączające rękojmię............54

Rozdział III.
Nabycie własności rzeczy ruchomej od nieuprawnionego
      3.1. Przesłanki nabycia własności od osoby nieuprawnionej............57
         3.1.1. Charakterystyka ustawodawstwa europejskiego............57
         3.1.2. Nabycie rzeczy powierzonej zbywcy przez właściciela............60
         3.1.3. Wydanie i nabycie rzeczy............62
      3.2. Pojęcie dobrej wiary nabywcy............63
         3.2.1. Dobra wiara jako przesłanka nabycia własności od nieuprawnionego............63
      3.3. Ograniczenie instytucji nabycia własności od uprawnionego............67
         3.3.1. Przesłanki nabycia własności na podstawie § 2 art. 169 KC............67
         3.3.2. Nabycie pieniędzy, dokumentów na okaziciela i rzeczy nabytych na urzędowej licytacji lub w toku postępowania egzekucyjnego............70
         3.3.3. Przeniesienie własności rzeczy ruchomej obciążonej prawem osoby trzeciej............73

Rozdział IV.
Nabycie własności od nieuprawnionego a małżeńskie prawo majątkowe
      4.1. Zasiedzenie nieruchomości jako składnik majątku wspólnego............75
      4.2. Wykonanie zarządu majątkiem wspólnym............76
      4.3. Zbycie jako czynność prawna wymagająca zgody drugiego małżonka............79
      4.4. Ochrona osób dokonująca czynności prawnej z osobą nieuprawnioną............83

Zakończenie............87
Bibliografia............89
Zamawiam:
      
      
      
      
      
      
      
Wartość zamówienia: PLN
Twój e-mail:


Jeśli chcesz zadać pytanie dotyczące tej pracy, kliknij w poniższy przycisk.Na wszystkie zapytania odpowiadamy codziennie, najpóźniej w przeciągu 24h.

Szybkie i wygodne płatności.
dostepne formy płatności


Zastrzegamy, iż wzorcowe prace magisterskie, prace licencjackie, prace dyplomowe, prace podyplomowe, prace inżynierskie, prace semestralne, prace zaliczeniowe, referaty, biznes plany, plany marketingowe i inne opracowania jakie oferujemy mają wyłącznie charakter informacyjny. Każda praca magisterska, licencjacka, inżynierska lub inna praca dyplomowa zakupiona w serwisie musi być traktowana wyłącznie jako wzór, przykład do przygotowania własnej pracy naukowej, przyspieszjąc tym samym proces pisania pracy całkowicie zgodny z obowiązującym w Polsce prawem. Nie bierzemy odpowiedzialności za konsekwencje związane z wykorzystaniem przesłanych przez nas prac. Należy pamiętać o przestrzeganiu obowiązujących przepisów Prawa Autorskiego oraz Art. 272


Korzystanie z serwisu oznacza akceptację regulaminu.
Copyright © by PraceDyplomowe.edu.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone.