Mamy 13694

przykładowe prace

...
...największy zbiór zawierający

gotowe wzory prac

w sieci!
logo PraceDyplomowe.edu.pl

   katalog gotowych wzorów

zdjecie-przykladowa-praca-prace-dyplomowe-edu-pl zdjecie-wzor-pracy-prace-dyplomowe-edu-pl zdjecie-gotowa-praca-prace-dyplomowe-edu-pl
Tu przeszukasz całą bazę prac w sposób szybki i zautomatyzowany.
Zobacz prace podzielone tematami:

Numer pracy:   706
Temat pracy:  

Równość kobiet i mężczyzn w prawie pracy

Liczba stron:   135

Spis treści / plan pracy:
Wstęp ......... 4

Rozdział I
Równość kobiet i mężczyzn jako konstytucyjne prawo człowieka
      1.1. Historyczny rys zagadnienia ......... 7
      1.2. Konstytucyjna zasada równości i jej gwarancje ......... 9

Rozdział II
Dyrektywy wspólnotowe jako część międzynarodowego prawa pracy
       2.1. Koncepcja równości kobiet i mężczyzn w prawie wspólnotowym ......... 27
          2.1.1. Uwagi wstępne ......... 27
          2.1.2. Formalna równość praw i równość faktyczna ......... 28
          2.1.3. Równość numeryczna i równość zróżnicowana ......... 30
          2.1.4. 'Równość traktowania' i 'równość szans' ......... 34
          2.1.5. Równość względna, opisowa, neutralna, postrzegająca kobietę indywidualnie ......... 35
       2.2. Eliminacja dyskryminacji w pracy ze względu na płeć ......... 37
       2.3. Zakaz dyskryminacji w dziedzinie wynagrodzenia ......... 44
          2.3.1. Pojęcie 'wynagrodzenia' w prawie wspólnotowym ......... 44
          2.3.2. Jednakowa praca. Praca jednakowej wartości ......... 48
       2.4. Zakaz dyskryminacji w dziedzinach dostępu do pracy, szkolenia, awansu, warunków pracy ......... 54
       2.5. Molestowanie seksualne jako przejaw dyskryminacji ......... 63
       2.6. Formy i środki przeciwdziałania dyskryminacji ......... 68

Rozdział III
Równość kobiet i mężczyzn w polskim prawie pracy
       3.1. Zasada równości jako podstawowa zasada prawa pracy ......... 71
       3.2. Zasada równoprawnego traktowania w świetle przepisów pozakodeksowych ......... 86
          3.2.1. Zakazy zatrudniania kobiet przy określonych rodzajach prac ......... 86
          3.2.2. Urlop wychowawczy ......... 87
          3.2.3. Zasiłki ......... 94
       3.3. Środki prawne przeciwdziałania praktykom dyskryminacyjnym ......... 98
       3.4. Implikacje dla prawa polskiego wynikające z dostosowywania przepisów do prawa Unii Europejskiej ......... 100

Rozdział IV
Zasada równoprawnego traktowania w normach międzynarodowego prawa pracy
       4.1. Podstawowe zagadnienia na temat praw kobiet w kontekście praw człowieka ......... 114
       4.2. Zasada równości w świetle konwencji Międzynarodowej Organizacji Pracy ......... 115 
       4.3. Równoprawne traktowanie kobiet i mężczyzn w uchwałach organów Narodów Zjednoczonych ......... 124
       4.4. Zalecenia dotyczące równoprawnego traktowania według dokumentów Rady Europy ......... 129

Zakończenie ......... 132
Bibliografia ......... 135


Zamawiam:
      
      
      
      
      
      
      
Wartość zamówienia: PLN
Twój e-mail:


Jeśli chcesz zadać pytanie dotyczące tej pracy, kliknij w poniższy przycisk.Na wszystkie zapytania odpowiadamy codziennie, najpóźniej w przeciągu 24h.

Umożliwiamy szybkie, bezpieczne i wygodne płatności za pomocą serwisu tpay.com
Umożliwiamy szybkie płatności internetowe za pomocą serwisu tpay.com

Zastrzegamy, iż wzorcowe prace magisterskie, prace licencjackie, prace dyplomowe, prace podyplomowe, prace inżynierskie, prace semestralne, prace zaliczeniowe, referaty, biznes plany, plany marketingowe i inne opracowania jakie oferujemy mają wyłącznie charakter informacyjny. Każda praca magisterska, licencjacka, inżynierska lub inna praca dyplomowa zakupiona w serwisie musi być traktowana wyłącznie jako wzór, przykład do przygotowania własnej pracy naukowej, przyspieszjąc tym samym proces pisania pracy całkowicie zgodny z obowiązującym w Polsce prawem. Nie bierzemy odpowiedzialności za konsekwencje związane z wykorzystaniem przesłanych przez nas prac. Należy pamiętać o przestrzeganiu obowiązujących przepisów Prawa Autorskiego oraz Art. 272


Korzystanie z serwisu oznacza akceptację regulaminu.
Copyright © by PraceDyplomowe.edu.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone.