Mamy 14851

przykładowe prace

...
...największy zbiór zawierający

gotowe wzory prac

w sieci!
logo PraceDyplomowe.edu.pl

   katalog gotowych wzorów

zdjecie-przykladowa-praca-prace-dyplomowe-edu-pl zdjecie-wzor-pracy-prace-dyplomowe-edu-pl zdjecie-gotowa-praca-prace-dyplomowe-edu-pl
Tu przeszukasz całą bazę prac w sposób szybki i zautomatyzowany.
Zobacz prace podzielone tematami:

Numer pracy:   7052
Temat pracy:  

Zagrożenia środowiska naturalnego chemizacją rolnictwa

Liczba stron:   69

Spis treści / plan pracy:
Wstęp............5

Rozdział 1.
Zakres chemizacji rolnictwa
      1.1. Źródła zanieczyszczeń gospodarstw............ 7
         1.1.1. Formaldehyd............ 7
         1.1.2. Dwutlenek azotu ............8
         1.1.3. Tlenek węgla............ 8
         1.1.4.wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne ............9
         1.1.5. Dwutlenek siarki............ 10
         1.1.6. Chlor ............10
         1.1.7. Ozon ............11
         1.1.8. Ołów ............11
      1.2. Środki chemiczne używane w rolnictwie............ 12
         1.2.1. Herbicydy ............12
         1.2.2. Fungicydy ............13
         1.2.3. Insektycydy ............14
         1.2.4. Rodentycydy ............15
      1.3. Nawozy, jako główny czynnik chemizacji rolnictwa............ 16
         1.3.1. Nawozy mineralne ............17
         1.3.2. Nawozy naturalne ............22
         1.3.3. Nawozy organiczne ............24
      1.4. Zanieczyszczenia chemiczne wynikające z chemizacji rolnictwa............ 26
      1.5. Zagrożenia wynikające z chemizacji rolnictwa ............27

Rozdział 2.
Sposoby ograniczania zagrożeń przez chemizację w rolnictwie
      2.1. Polityka prawna państwa ............31
         2.1.1. Zasady wspólnego rynku ............31
         2.1.2. Cele wspólnej polityki rolnej............ 33
         2.1.3. Organizacje zawodowe rolników funkcjonujących w Unii Europejskiej ............34
         2.1.4. Dostosowanie prawa w świetle układu europejskiego dla Polski ............35
      2.2. Krajowe plany działań na rzecz rolnictwa ............38
         2.2.1. Działania i programy fundacji na rzecz rozwoju rolnictwa............ 38
         2.2.2. Programy krajowej sieci obszarów wiejskich (ksow) ............40
         2.2.3. Programy ministerstwa rolnictwa i rozwoju wsi ............42
      2.3. Krajowy plan strategiczny rozwoju obszarów wiejskich 2007-2013 ............43
         2.3.1. Oś pierwsza – poprawa konkurencyjności sektora rolnego i leśnego............ 43
         2.3.2. Oś druga – poprawa środowiska naturalnego i obszarów wiejskich ............47
         2.3.3. Oś trzecia – jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej ............49
         2.3.4. Oś czwarta - leader ............50

Rozdział 3.
Krajowy plan działania na rzecz ograniczenia ryzyka związanego ze stosowaniem środków ochrony roślin na lata 2013-2017
      3.1. Charakterystyka działań krajowego planu działania............53
         3.1.1. Działanie 1 – upowszechnianie ogólnych zasad integrowanej ochrony roślin ............54
         3.1.2. Działanie 2 - modyfikacja systemu szkoleń dla profesjonalnych użytkowników środków ochrony roślin, osób dokonujących sprzedaży tych środków oraz doradców............ 54
         3.1.3. Działanie 3 – modyfikacja systemu badań stan technicznego sprzętu przeznaczonego do stosowań środków ochrony roślin............ 55
         3.1.4. Działanie 4 – podnoszenie świadomości społeczeństwa w zakresie środków ochrony roślin............ 56
         3.1.5. Działanie 5 - zapewnienie ochrony uprawom małoobszarowym............ 56
         3.1.6. Działanie 6 – zapewnienie efektywnego nadzoru nad obrotem i stosowaniem środków ochrony roślin............ 56
         3.1.7. Działanie 7 – analiza ryzyka związanego ze stosowaniem środków ochrony roślin ............57
         3.1.8. Działanie 8 – promowanie dobrych praktyk bezpiecznego stosowania środków ochrony roślin ............57
         3.1.9. Działanie 9 – wykorzystanie badań naukowych na rzecz integrowanej ochrony roślin oraz ograniczania ryzyka związanego ze stosowaniem środków ochrony roślin ............58
      3.2. Rolnictwo ekologiczne............ 58

Zakończenie ............63
Bibliografia ............65
Literatura ............65
Akty prawne ............67
Strony internetowe ............67
Spis tabel i wykresów............ 68


   


Zamawiam:
      
      
      
      
      
      
Wartość zamówienia: PLN
Twój e-mail:


Jeśli chcesz zadać pytanie dotyczące tej pracy, kliknij w poniższy przycisk.Na wszystkie zapytania odpowiadamy codziennie, najpóźniej w przeciągu 24h.

Szybkie i wygodne płatności.
dostepne formy płatności


Zastrzegamy, iż wzorcowe prace magisterskie, prace licencjackie, prace dyplomowe, prace podyplomowe, prace inżynierskie, prace semestralne, prace zaliczeniowe, referaty, biznes plany, plany marketingowe i inne opracowania jakie oferujemy mają wyłącznie charakter informacyjny. Każda praca magisterska, licencjacka, inżynierska lub inna praca dyplomowa zakupiona w serwisie musi być traktowana wyłącznie jako wzór, przykład do przygotowania własnej pracy naukowej, przyspieszjąc tym samym proces pisania pracy całkowicie zgodny z obowiązującym w Polsce prawem. Nie bierzemy odpowiedzialności za konsekwencje związane z wykorzystaniem przesłanych przez nas prac. Należy pamiętać o przestrzeganiu obowiązujących przepisów Prawa Autorskiego oraz Art. 272


Korzystanie z serwisu oznacza akceptację regulaminu.
Copyright © by PraceDyplomowe.edu.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone.