Mamy 14851

przykładowe prace

...
...największy zbiór zawierający

gotowe wzory prac

w sieci!
logo PraceDyplomowe.edu.pl

   katalog gotowych wzorów

zdjecie-przykladowa-praca-prace-dyplomowe-edu-pl zdjecie-wzor-pracy-prace-dyplomowe-edu-pl zdjecie-gotowa-praca-prace-dyplomowe-edu-pl
Tu przeszukasz całą bazę prac w sposób szybki i zautomatyzowany.
Zobacz prace podzielone tematami:

Numer pracy:   7042
Temat pracy:  

Środki prawne ograniczające nadużycia władzy w samorządzie gminnym w usrojowym prawie administracyjnym

Liczba stron:   208

Spis treści / plan pracy:

Wykaz skrótów............ 4

Wstęp............ 9

Rozdział 1.
Ogólna charakterystyka korupcji
      1.1. Definicje i teorie korupcji............15
      1.2. Przyczyny, cechy i konsekwencje korupcji............18
         1.2.1. Przyczyny występowania korupcji............18
         1.2.2. Cechy korupcji............ 21
         1.2.3. Konsekwencje korupcji............22
      1.3. Rodzaje i formy korupcji............25
         1.3.1. Korupcja administracyjna............25
         1.3.2. Korupcja polityczna............27
         1.3.3. Korupcja gospodarcza............ 27
         1.3.4. Inne formy korupcji............ 28
      1.4. Formy korupcji w ujęciu prawnym............ 29
      1.4.1. Sprzedajność urzędnicza i przekupstwo............30
      1.4.1. Płatna protekcja, handel wpływami, nadużycie władzy............33
      1.4.3. Pozostałe czyny korupcyjne............35
      1.4.4. Niekaralne formy korupcji............ 37
   1.5. Funkcjonariusz publiczny a osoba pełniąca funkcję publiczną.39
      1.5.1. Pojęcie funkcjonariusza publicznego............40
      1.5.2. Osoba pełniąca funkcję publiczną............42
      1.5.3. Pojęcie urzędnika samorządowego............42
   1.6. Korzyść majątkowa a korzyść osobista............ 43
   1.7. Rozmiary korupcji............44

Rozdział 2.
Obszary zagrożenia nadużyciami władzy w jednostkach samorządu gminnego oraz mechanizmy ich powstawania
   2.1. Obszary zagrożenia............49
      2.1.1. Zamówienia publiczne............ 49
      2.1.2. Zagospodarowanie przestrzenne............55
      2.1.3. Gospodarowanie majątkiem publicznym............58
      2.1.4. Działalność gospodarcza gmin............62
      2.1.5. Podatki i opłaty lokalne............ 64
      2.1.6. Koncesje, dotacje, pozwolenia............ 67
      2.1.7. Obsada stanowisk............ 69
      2.1.8. Finansowanie wyborów samorządowych............71
      2.1.9. Kontrola i nadzór............ 73
   2.2. Mechanizmy korupcjogenne............74
      2.2.1. Brak jasnych przepisów i duża uznaniowość decyzji............ 75
      2.2.2. Niekonkretność i rozwlekłość terminów działania organu............ 78
      2.2.3. Nadmiar kompetencji w ręku jednego urzędnika............79
      2.2.4. Nierówność w dostępie do informacji............80
      2.2.5. Konflikt interesów............ 81
      2.2.6. Słabość kontroli wewnętrznej............ 83
      2.2.7. Mentalność korupcyjna i społeczne przyzwolenie............ 84

Rozdział 3.
Środki prawne ograniczające nadużycia w jednostkach samorządu terytorialnego
   3.1. Środki antykorupcyjne............ 87
      3.1.1. Ograniczenia w zakresie swobody prowadzenia działalności gospodarczej. 89
         3.1.1.1............Ograniczenia w prowadzeniu działalności gospodarczej przez radnych gmin............90
         3.1.1.2. Ograniczenia w wprowadzeniu działalności gospodarczej przez pozostałych funkcjonariuszy samorządowych w gminach............ 92
      3.1.2. Zakaz łączenia funkcji............93
      3.1.3. Zakaz zatrudniania............ 95
      3.1.4. Zakaz przyjmowania świadczeń majątkowych i darowizn............ 99
      3.1.5. Zakaz uczestniczenia w głosowaniu............100
      3.1.6. Instytucja wyłączenia pracownika i organu 101
      3.1.7. Nakaz składania oświadczeń majątkowych.104
      3.1.8. Rejestr korzyści............110
      3.1.9. Kodeks etyki............ 111
   3.2. Środki informacyjne............ 118
      3.2.1. Zasada jawności administracyjnej............119
      3.2.2. Prawo do informacji............120
      3.2.3. Ograniczenia dostępu do informacji............127
      3.2.4. Jawność obrad organów stanowiących i kontrolnych............ 129
      3.2.5. Jawność działania organów wykonawczych............130
      3.2.6. Jawność oświadczeń majątkowych............130

Rozdział 4.
Nadzór i kontrola nad samorządem gminnym
      4.1. Nadzór............ 136
      4.1.1. Środki nadzoru............ 138
         4.1.1.1. Środki informacyjno-doradcze............139
         4.1.1.2. Środki korygujące............140
         4.1.1.3. Środki personalne............ 142
      4.1.2. Instytucje nadzoru............147
         4.1.2.1. Regionalne Izby Obrachunkowe............148
         4.1.2.2. Sąd administracyjny............150
         4.1.2.3. Samorządowe Kolegia Odwoławcze............153
   4.2. Kontrola............ 155
      4.2.1. Kontrola wewnętrzna............156
         4.2.1.1. Komisja rewizyjna............157
         4.2.1.2. Funkcje kontrolne wójta............160
         4.2.1.3. Audyt wewnętrzny............161
         4.2.1.4. Znaczenie absolutorium............161
         4.2.1.5. Referendum lokalne............162
      4.2.2. Kontrola zewnętrzna............ 163
         4.2.2.1. Najwyższa Izba Kontroli............163
         4.2.2.2. Centralne Biuro Antykorupcyjne............165
         4.2.2.3. Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego............167
         4.2.2.4. Rzecznik Praw Obywatelskich............169
         4.2.2.5. Pełnomocnik Rządu do Spraw Opracowania Programu Zapobiegania Nieprawidłowościom w Instytucjach Publicznych............ 171
   4.3. Kontrola społeczna............ 173

Rozdział 5.
Zasady odpowiedzialności w sytuacjach wystąpienia praktyk korupcyjnych
   5.1. Odpowiedzialność karna............179
      5.1.1. Odpowiedzialność za przestępstwa przeciwko działalności Instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego. 180
      5.1.2. Odpowiedzialność za naruszenie tajemnicy urzędowej............ 185
      5.1.3. Odpowiedzialność za działania przeciwko wiarygodności dokumentów............ 186
      5.1.4. Odpowiedzialność za składanie fałszywych zeznań............ 188
   5.2. Odpowiedzialność porządkowa i dyscyplinarna189
      5.2.1. Odpowiedzialność porządkowa............190
      5.2.2. Odpowiedzialność dyscyplinarna............191
      5.2.3. Sankcje za złamanie zakazów zawartych w ustawie antykorupcyjne 192
   5.3. Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych............ 194
   5.4. Odpowiedzialność odszkodowawcza jednostek samorządu gminnego............ 199
      5.4.1. Odpowiedzialność deliktowa na podstawie przepisów Kodeksu cywilnego............ 200
      5.4.2. Odpowiedzialność majątkowa funkcjonariuszy publicznych............ 203

Wnioski............ 209
Bibliografia............ 216   


Zamawiam:
Wartość zamówienia: PLN
Twój e-mail:


Jeśli chcesz zadać pytanie dotyczące tej pracy, kliknij w poniższy przycisk.Na wszystkie zapytania odpowiadamy codziennie, najpóźniej w przeciągu 24h.

Szybkie i wygodne płatności.
dostepne formy płatności


Zastrzegamy, iż wzorcowe prace magisterskie, prace licencjackie, prace dyplomowe, prace podyplomowe, prace inżynierskie, prace semestralne, prace zaliczeniowe, referaty, biznes plany, plany marketingowe i inne opracowania jakie oferujemy mają wyłącznie charakter informacyjny. Każda praca magisterska, licencjacka, inżynierska lub inna praca dyplomowa zakupiona w serwisie musi być traktowana wyłącznie jako wzór, przykład do przygotowania własnej pracy naukowej, przyspieszjąc tym samym proces pisania pracy całkowicie zgodny z obowiązującym w Polsce prawem. Nie bierzemy odpowiedzialności za konsekwencje związane z wykorzystaniem przesłanych przez nas prac. Należy pamiętać o przestrzeganiu obowiązujących przepisów Prawa Autorskiego oraz Art. 272


Korzystanie z serwisu oznacza akceptację regulaminu.
Copyright © by PraceDyplomowe.edu.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone.