Mamy 13699

przykładowe prace

...
...największy zbiór zawierający

gotowe wzory prac

w sieci!
logo PraceDyplomowe.edu.pl

   katalog gotowych wzorów

zdjecie-przykladowa-praca-prace-dyplomowe-edu-pl zdjecie-wzor-pracy-prace-dyplomowe-edu-pl zdjecie-gotowa-praca-prace-dyplomowe-edu-pl
Tu przeszukasz całą bazę prac w sposób szybki i zautomatyzowany.
Zobacz prace podzielone tematami:

Numer pracy:   6948
Temat pracy:  

Kobieta na polskim rynku pracy.

Liczba stron:   102

Spis treści / plan pracy:
Wstęp.......3

Rozdział I.
Dyskryminacja i jej przeciwdziałanie

      1.1. Dyskryminacja ze względu na płeć i wiek....... 5
         1.1.1. Stereotypy płci .......8
         1.1.2. Uprzedzenia i mechanizm dyskryminacji....... 10
         1.1.3. Matryca dyskryminacji .......11
         1.1.4. Rodzaje dyskryminacji .......12
      1.2. Równość szans i rynek pracy .......15
         1.2.1. Ekonomia życia codziennego .......16
         1.2.2. Podział pracy w domu a model związku....... 17
         1.2.3. Kontrakt płci a rozwój gospodarczy .......18
      1.3. Rynek pracy a płeć .......19
         1.3.1. Nierówne szanse na rynku pracy....... 20
         1.3.2. Bariery równości .......24

Rozdział II.
Prawne przeciwdziałanie dyskryminacji na rynku pracy

      2.1. Regulacje prawne dotyczące równego traktowania....... 27
         2.1.1. Prawo międzynarodowe .......27
         2.1.2. Konstytucja RP .......28
         2.1.3. Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy....... 29
         2.1.4. Kodeks pracy .......29
      2.2. Dyskryminacja bezpośrednia i pośrednia....... 30
      2.3. Molestowanie i molestowanie seksualne .......31
      2.4. Interwencja w sprawach o dyskryminację .......31
      2.5. Wyjątki od zasady równego traktowania .......32
         2.5.1. Ochrona ciąży i macierzyństwa .......32
         2.5.2. Preferowanie płci w zatrudnieniu .......32
         2.5.3. Działania wyrównawcze .......33
      2.2. Strategie wyrównywania szans .......33
         2.2.1. Women in Development (WID) .......34
         2.2.2. Gender and Development (GAD) .......38

Rozdział III.
Analiza sytuacji kobiety na rynku pracy – badania własne

      3.1. Problematyka i cel badań .......42
      3.2. Charakterystyka badanej grupy .......44
      3.3. Analiza sytuacji kobiet na rynku pracy – wyniki badań własnych....... 51
         3.3.1. Sytuacja na rynku pracy .......51
         3.3.2. Korzystanie przez kobiety z urlopów macierzyńskich i wychowawczych....... 52
         3.3.3. Powrót do pracy po urlopie....... 56
         3.3.4. Praca po powrocie z urlopu (warunki i przystosowanie)....... 63
         3.3.5. Skracanie urlopów wychowawczych i jego przyczyny....... 67
         3.3.6. Praca zawodowa a wychowanie dziecka .......69
         3.3.7. Instytucjonalne formy opieki nad dzieckiem....... 76
         3.3.8. Opinie na temat rozwiązań umożliwiających korzystanie z urlopów wychowawczych....... 80
      3.4. Wnioski....... 83

Zakończenie....... 86
Bibiografia .......88
Spis rysunków....... 91
Spis wykresów .......92
Załączniki .......94


   


Zamawiam:
      
      
      
      
      
      
Wartość zamówienia: PLN
Twój e-mail:


Jeśli chcesz zadać pytanie dotyczące tej pracy, kliknij w poniższy przycisk.Na wszystkie zapytania odpowiadamy codziennie, najpóźniej w przeciągu 24h.

Umożliwiamy szybkie, bezpieczne i wygodne płatności za pomocą serwisu tpay.com
Umożliwiamy szybkie płatności internetowe za pomocą serwisu tpay.com

Zastrzegamy, iż wzorcowe prace magisterskie, prace licencjackie, prace dyplomowe, prace podyplomowe, prace inżynierskie, prace semestralne, prace zaliczeniowe, referaty, biznes plany, plany marketingowe i inne opracowania jakie oferujemy mają wyłącznie charakter informacyjny. Każda praca magisterska, licencjacka, inżynierska lub inna praca dyplomowa zakupiona w serwisie musi być traktowana wyłącznie jako wzór, przykład do przygotowania własnej pracy naukowej, przyspieszjąc tym samym proces pisania pracy całkowicie zgodny z obowiązującym w Polsce prawem. Nie bierzemy odpowiedzialności za konsekwencje związane z wykorzystaniem przesłanych przez nas prac. Należy pamiętać o przestrzeganiu obowiązujących przepisów Prawa Autorskiego oraz Art. 272


Korzystanie z serwisu oznacza akceptację regulaminu.
Copyright © by PraceDyplomowe.edu.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone.