Mamy 14921

przykładowe prace

...
...największy zbiór zawierający

gotowe wzory prac

w sieci!
logo PraceDyplomowe.edu.pl

   katalog gotowych wzorów

zdjecie-przykladowa-praca-prace-dyplomowe-edu-pl zdjecie-wzor-pracy-prace-dyplomowe-edu-pl zdjecie-gotowa-praca-prace-dyplomowe-edu-pl
Tu przeszukasz całą bazę prac w sposób szybki i zautomatyzowany.
Zobacz prace podzielone tematami:

Numer pracy:   6947
Temat pracy:  

Konflikt organizacyjny na tle zmian resterukturyzacyjnych z firmie Tesco Polska Sp. z o.o.

Liczba stron:   115

Spis treści / plan pracy:
Wstęp..........3

Rozdział 1.
Zarządzanie zasobami ludzkimi
      1.1. Istota i treść zarządzania zasobami ludzkimi.......... 5
      1.2. Uwarunkowania planowania zatrudnienia ..........10
      1.3. Przyciąganie zasobów ludzkich (planowanie).......... 14
      1.4. Rekrutacja i selekcja kadr ..........18
      1.5. Utrzymanie zasobów ludzkich ..........22
      1.6. Gospodarowanie zasobami ludzkimi a strategia.......... 27

Rozdział 2.
Konflikt organizacyjny
      2.1 Konflikt w świetle źródeł literatury.......... 31
      2.2 Istota konfliktu organizacyjnego ..........34
      2.3 Źródła konfliktów organizacyjnych ..........40
      2.4 Fazy konfliktu organizacyjnego ..........41
      2.5 Rodzaje konfliktów organizacyjnych ..........44
      2.6 Metody kierowania konfliktem organizacyjnym ..........50

Rozdział 3.
Metodologia badań własnych dotycząca konfliktu organizacyjnego wywołanego zmianami restrukturyzacyjnymi w firmie Tesco Polska sp. z o.o.
      3.1. Cel i problem badawczy ..........59
      3.2. Organizacja badań i dobór próby badawczej.......... 63
      3.3. Metody, techniki i narzędzia badań ..........65
      3.4. Hipotezy badawcze ..........67
      3.5. Opis obiektu badań ..........68

Rozdział 4.
Wyniki oraz wnioski z badań nad konfliktem organizacyjnym w firmie Tesco Polska sp. z o.o. – studium przypadku
      4.1. Czynnik ludzki w organizacji w świetle badań własnych ..........71
         4.1.1. Charakterystyka społeczno-demograficzna respondentów ..........71
         4.1.2. Stosunek respondentów do pracy ..........74
         4.1.3. Funkcjonowanie grup pracowniczych w organizacji w opinii respondentów ..........75
      4.2. Analiza badań własnych nad zjawiskiem konfliktu w obliczu zmian restrukturyzacyjnych w biurze głównym Tesco Polska sp. z o.o. Krakowie.......... 78
         4.2.1. Wprowadzenie zmian i ich wpływ na pracę badanych pracowników ..........78
         4.2.2. Percepcja zmian i partycypacja respondentów w procesie wprowadzania zmian.......... 81
         4.2.3. Problem przystosowania się do zmian oraz postawy mu towarzyszące.......... 83
      4.3. Postawy i zachowania pracowników na tle konfliktów wywołanych zmianami restrukturyzacyjnymi w biurze głównym Tesco Polska sp. z o.o. W świetle badań własnych ..........88
         4.3.1. Wpływ zmian restrukturyzacyjnych na konfliktowość wśród pracowników ..........88
         4.3.2. Postrzeganie przez respondentów konfliktów powstałych na tle zmian ..........92
         4.3.3. Kształtowanie się zachowań respondentów w obliczu konfliktów w firmie ..........95

Zakończenie ..........100
Bibliografia.......... 103
Spis tabel ..........107
Spis rysunków.......... 108
Spis wykresów ..........109
Załączniki ..........110


   


Zamawiam:
Wartość zamówienia: PLN
Twój e-mail:


Jeśli chcesz zadać pytanie dotyczące tej pracy, kliknij w poniższy przycisk.Na wszystkie zapytania odpowiadamy codziennie, najpóźniej w przeciągu 24h.

Szybkie i wygodne płatności.
dostepne formy płatności


Zastrzegamy, iż wzorcowe prace magisterskie, prace licencjackie, prace dyplomowe, prace podyplomowe, prace inżynierskie, prace semestralne, prace zaliczeniowe, referaty, biznes plany, plany marketingowe i inne opracowania jakie oferujemy mają wyłącznie charakter informacyjny. Każda praca magisterska, licencjacka, inżynierska lub inna praca dyplomowa zakupiona w serwisie musi być traktowana wyłącznie jako wzór, przykład do przygotowania własnej pracy naukowej, przyspieszjąc tym samym proces pisania pracy całkowicie zgodny z obowiązującym w Polsce prawem. Nie bierzemy odpowiedzialności za konsekwencje związane z wykorzystaniem przesłanych przez nas prac. Należy pamiętać o przestrzeganiu obowiązujących przepisów Prawa Autorskiego oraz Art. 272


Korzystanie z serwisu oznacza akceptację regulaminu.
Copyright © by PraceDyplomowe.edu.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone.