Mamy 14851

przykładowe prace

...
...największy zbiór zawierający

gotowe wzory prac

w sieci!
logo PraceDyplomowe.edu.pl

   katalog gotowych wzorów

zdjecie-przykladowa-praca-prace-dyplomowe-edu-pl zdjecie-wzor-pracy-prace-dyplomowe-edu-pl zdjecie-gotowa-praca-prace-dyplomowe-edu-pl
Tu przeszukasz całą bazę prac w sposób szybki i zautomatyzowany.
Zobacz prace podzielone tematami:

Numer pracy:   6937
Temat pracy:  

Ocena ryzyka zawodowego na stanowisku magazyniera w firmie Handlopex SA.

Liczba stron:   109

Spis treści / plan pracy:
Wstęp..........4

Rozdział 1.
Istota i funkcjonowanie Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy
      1.2. Pojęcie i modele Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy.......... 7
         1.1.2. Idea cyklu ciągłego doskonalenia E. Deminga w procesowym podejściu do zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy.......... 10
         1.1.2. Modele Systemów Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy w znormalizowanych systemach zarządzania ..........11
      1.2. Charakterystyka wymagań stawianych przez normy serii PN-N-18000 wobec Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy.......... 18
         1.2.1. Zakres kluczowych wymagań stawianych przez normę PN-N-18001 ..........19
         1.2.2. Zaangażowanie najwyższego kierownictwa i polityka bezpieczeństwa i higieny pracy.......... 20
         1.2.3. Planowanie w ramach Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy.......... 23
         1.2.4. Wdrażanie i funkcjonowanie Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy..........26
            1.2.4.1. Struktura organizacyjna i odpowiedzialność ..........26
            1.2.4.2. Zapewnienie zasobów.......... 27
            1.2.4.3. Szkolenia..........27
            1.2.4.4. Komunikacja.......... 28
            1.2.4.5. Dokumentacja.......... 29
         1.2.5. Zarządzanie ryzykiem zawodowym i organizowanie prac związanych ze znaczącymi zagrożeniami ..........31
         1.2.6. Sprawdzanie Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy ..........33
         1.2.7. Niezgodności oraz działania korygujące i zapobiegawcze ..........35
         1.2.8. Nadzór nad dokumentacja Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy ..........36

Rozdział 2.
Ryzyko zawodowe i jego ujęcia w różnych kontekstach zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy
      2.1. Ryzyko zawodowe w aktach prawnych Unii Europejskiej oraz w przepisach i normach krajowych.......... 37
         2.1.1. Prawo Unii Europejskiej.......... 37
            1.1.1.1. Stanowiska pracy wyposażone w monitory ekranowe.......... 38
            1.1.1.2. Ręczne przemieszczanie ciężarów ..........39
            1.1.1.3. Czynniki rakotwórcze i mutagenne.......... 40
            1.1.1.4. Czynniki biologiczne ..........40
            1.1.1.5. Czynniki chemiczne.......... 41
            1.1.1.6. Stanowiska pracy, na których może wystąpić atmosfera wybuchowa ..........42
            1.1.1.7. Wibracje ..........43
            1.1.1.8. Hałas ..........44
            1.1.1.9. Pola elektromagnetyczne ..........45
            1.1.1.10. Sztuczne promieniowanie optyczne ..........46
         2.1.2. Prawo Polski ..........49
      2.2. Model oceny ryzyka zawodowego według normy PN-N-18002 ..........50
         2.2.1. Metodyka postępowania przy ocenie ryzyka zawodowego.......... 51
         2.2.2. Zebranie informacji potrzebnych do oceny ryzyka zawodowego ..........54
         2.2.3. Identyfikacja zagrożeń ..........55
         2.2.4. Oszacowanie ryzyka zawodowego..........57
         2.2.5. Wyznaczenie dopuszczalności ryzyka zawodowego ..........59
         2.2.6. Działania prewencyjne i korekcyjne wynikające z oceny ryzyka zawodowego.......... 61
         2.2.7. Dokumentowanie i informowanie o wynikach oceny ryzyka zawodowego ..........62
      2.3. Charakterystyka wybranych metod badania zagrożeń i szacowania ryzyka.......... 63
         2.3.1. Metoda RISK - SCORE..........64
         2.3.2. Wstępna Analiza Zagrożenia (Preliminary Hazard Analysis).......... 67
         2.3.3. Metoda List Kontrolnych (Check List Analysis) ..........68
         2.3.4. Analiza „Co Jeśli” (What If Analysis).......... 69
         2.3.5. Analiza Drzewa Uszkodzeń (Fault Tree Analysis ..........70
         2.3.6. Analiza Drzew Zdarzeń (Event Tree Analysis) ..........71
         2.3.7. Analiza błędów ludzkich (HRA) ..........72
         2.3.8. Metoda ALARP ( od ang. As Low As is Reasonably Practicable) ..........72
         2.3.9. Analiza bezpieczeństwa pracy metodą JSA (Job Safety Analysis).......... 74
         2.3.10. Metoda oceny ryzyka wg normy PN-N-18002.......... 75
         2.3.11. Metoda Pięciu Kroków (Five steps to risk).......... 75
         2.3.12. Metoda HAZOP - (Hazard and Operability Study).......... 76

Rozdział 3.
Analiza procesu oceny ryzyka zawodowego na stanowisku pracy magazyniera w firmie XYZ SA
      3.1. Charakterystyka firmy i środowiska pracy pracowników magazynów ..........79
      3.2. Karta oceny ryzyka zawodowego dla stanowiska pracy magazynier.......... 81
         3.2.1. Opis stanowiska pracy magazyniera w firmie XYZ SA ..........82
         3.2.2. Zagrożenia na stanowisku pracy magazyniera. Określanie i wartościowanie ryzyka zawodowego.......... 85
         3.2.3. Karta oceny ryzyka dla magazyniera wg metody Risc – Score ..........89
      3.3. Operacyjne wykorzystanie wyników oceny ryzyka zawodowego.......... 92

Rozdział 4.
Możliwości doskonalenia procesu oceny ryzyka zawodowego na stanowisku pracy magazyniera w firmie XYZ SA - Badania własne ..........94
      4.1. Przedmiot i cele badań.......... 94
         4.1.1. Cele, przedmiot badań, problemy i hipotezy badawcze.......... 94
         4.1.2. Metody i techniki badawcze. Organizacja badań ..........95
      4.2. Opinie pracowników dotyczące stanu i struktury doskonalenie oceny ryzyka zawodowego.......... 96
         4.2.1. Wyniki badań 96
         4.2.2. Wnioski i rekomendacje ..........98

Zakończenie ..........100
Bibliografia.......... 101
Spis tabel ..........106
Spis rysunków.......... 107
Spis wykresów.......... 107
Załączniki.......... 108


   


Zamawiam:
      
      
      
      
      
      
      
      
Wartość zamówienia: PLN
Twój e-mail:


Jeśli chcesz zadać pytanie dotyczące tej pracy, kliknij w poniższy przycisk.Na wszystkie zapytania odpowiadamy codziennie, najpóźniej w przeciągu 24h.

Szybkie i wygodne płatności.
dostepne formy płatności


Zastrzegamy, iż wzorcowe prace magisterskie, prace licencjackie, prace dyplomowe, prace podyplomowe, prace inżynierskie, prace semestralne, prace zaliczeniowe, referaty, biznes plany, plany marketingowe i inne opracowania jakie oferujemy mają wyłącznie charakter informacyjny. Każda praca magisterska, licencjacka, inżynierska lub inna praca dyplomowa zakupiona w serwisie musi być traktowana wyłącznie jako wzór, przykład do przygotowania własnej pracy naukowej, przyspieszjąc tym samym proces pisania pracy całkowicie zgodny z obowiązującym w Polsce prawem. Nie bierzemy odpowiedzialności za konsekwencje związane z wykorzystaniem przesłanych przez nas prac. Należy pamiętać o przestrzeganiu obowiązujących przepisów Prawa Autorskiego oraz Art. 272


Korzystanie z serwisu oznacza akceptację regulaminu.
Copyright © by PraceDyplomowe.edu.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone.