Mamy 14851

przykładowe prace

...
...największy zbiór zawierający

gotowe wzory prac

w sieci!
logo PraceDyplomowe.edu.pl

   katalog gotowych wzorów

zdjecie-przykladowa-praca-prace-dyplomowe-edu-pl zdjecie-wzor-pracy-prace-dyplomowe-edu-pl zdjecie-gotowa-praca-prace-dyplomowe-edu-pl
Tu przeszukasz całą bazę prac w sposób szybki i zautomatyzowany.
Zobacz prace podzielone tematami:

Numer pracy:   6642
Temat pracy:  

Uwarunkowania przestępczości nieletnich na przykładzie zakładu poprawczego w XYZ

Liczba stron:   104

Spis treści / plan pracy:
Wstęp...........3

Rozdział 1.
Przestępczość - zagadnienia wprowadzające
Wprowadzenie ...........6
      1.1. Definicja przestępstwa w świetle doktryny prawa karnego ...........6
      1.2. Ustawowe znamiona przestępstw........... 8
      1.3. Etiologia zachowań przestępczych w doktrynach kryminologicznych ...........12
         1.3.1. Biologiczne teorie przestępczości ...........13
         1.3.2. Przestępczość w ujęciu socjologicznym ...........14

Rozdział 2.
Nieletni jako specyficzny sprawca czynu karalnego
Wprowadzenie........... 21
      2.1. Przystosowanie społeczne........... 22
      2.2. Niedostosowanie społeczne ...........25
         2.2.1. Próba zdefiniowania pojęcia........... 25
         2.2.2. Niedostosowanie społeczne........... 28
         2.2.3. Rodzaje niedostosowania społecznego ...........33
      2.3. Niedostosowanie społeczne nieletnich w świetle przepisów prawa........... 35
      2.4. Profilaktyka niedostosowania społecznego nieletnich ...........40

Rozdział 3.
Metodologia badań własnych
      3.1. Cel i przedmiot badań ...........43
      3.2. Problem i hipotezy badawcze........... 44
      3.3. Zmienne i ich wskaźniki............ 47
      3.4. Metody, techniki i narzędzia badawcze............ 50

Rozdział 4.
Zarys przestępczości nieletnich w województwie łódzkim w świetle statystyk w roku 2007 - 2008
      4.1.Alkohol, a nieletni. 55
      4.2. Narkomania nieletnich............ 57
      4.3.Prostytucja i wykorzystywanie seksualne małoletnich (prostytucja przymuszona, zarobkowa, tzw. suvenirowa) 59
      4.4 Subkultury młodzieżowe............ 60
      4.5. Czyny karalne nieletnich............ 61
      4.6. Przyczyny przestępczości i demoralizacji........... 65

Rozdział 5.
Analiza wyników badań własnych.
      5.1. Charakterystyka badanej grupy........... 70
      5.2. Zróżnicowanie przestępczości i przyczyny przebywania w Zakładzie w opinii wychowanków........... 71
      5.3. Środowisko rodzinne jako jeden z czynników determinujących przestępczość nieletnich........... 73
      5.4. Sytuacja szkolna jako czynnik determinujący wkraczanie nieletnich na drogę przestępstwa ...........79
      5.5. Używanie przez nieletniego środków psychoaktywnych jako czynnik warunkujący wkraczanie na drogę przestępstwa ...........82
      5.6. Sposób spędzania wolnego czasu i przynależność do grup rówieśniczych o charakterze destruktywnym a przestępczość nieletnich........... 85      5.7. Podsumowanie........ 89

Zakończenie ...........91
Aneksy ...........92
Bibliografia ........... 100
Spis tabel ...........103
Spis wykresów ........... 104


   


Zamawiam:
Wartość zamówienia: PLN
Twój e-mail:


Jeśli chcesz zadać pytanie dotyczące tej pracy, kliknij w poniższy przycisk.Na wszystkie zapytania odpowiadamy codziennie, najpóźniej w przeciągu 24h.

Szybkie i wygodne płatności.
dostepne formy płatności


Zastrzegamy, iż wzorcowe prace magisterskie, prace licencjackie, prace dyplomowe, prace podyplomowe, prace inżynierskie, prace semestralne, prace zaliczeniowe, referaty, biznes plany, plany marketingowe i inne opracowania jakie oferujemy mają wyłącznie charakter informacyjny. Każda praca magisterska, licencjacka, inżynierska lub inna praca dyplomowa zakupiona w serwisie musi być traktowana wyłącznie jako wzór, przykład do przygotowania własnej pracy naukowej, przyspieszjąc tym samym proces pisania pracy całkowicie zgodny z obowiązującym w Polsce prawem. Nie bierzemy odpowiedzialności za konsekwencje związane z wykorzystaniem przesłanych przez nas prac. Należy pamiętać o przestrzeganiu obowiązujących przepisów Prawa Autorskiego oraz Art. 272


Korzystanie z serwisu oznacza akceptację regulaminu.
Copyright © by PraceDyplomowe.edu.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone.